تعبیر خواب عسل و موم عسل – تعبیر خوردن عسل شیرین در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب عسل و موم عسل – تعبیر خوردن عسل شیرین در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب عسل و خریدن و فروختن عسل و خوردن عسل و جدا کردن موم عسل و شیره و شهد عسل و عسل زرد و قرمز و عسل در فصل بهار و زنبور عسل هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب عسل را قرار دادیم .

تعبیر خواب عسل خوردن,تعبیر خواب عسل خریدن,تعبیر خواب عسل هدیه دادن,تعبیر خواب عسل در بارداری,تعبیر خواب عسل و بادام,تعبیر خواب عسل چیست,تعبیر خواب عسل و خامه,تعبیر خواب عسل گرفتن

تعبیر خواب عسل و موم عسل - تعبیر خوردن عسل شیرین در خواب

تعبیر خواب عسل فروشی,تعبیر خواب عسل تلخ و بدمزه,تعبیر خواب عسل شیرین,تعبیر خواب عسل فروشی,معنی و مفهوم عسل در خواب

تعبیر خواب عسل و موم عسل – تعبیر خوردن عسل شیرین در خواب

معبرین اسلامی دیدن عسل و انگبین در خواب را نیکو و آن را مال و ثروت می‌دانند در صورتی که معبرین غربی به دلیل داشتن خواص باروری در عسل، آن را به روابط جنسی تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب عسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رؤیا می‌شود.
برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته‌اند و ذکر کرده‌اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.

چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می‌دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضاً سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می‌شود

ابراهیم کرمانی گوید:

عسل در خواب، غنیمت بود از مال‌ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.

معبرین غربی گویند:

از دیدگاه روانشانسی عسل سمبل شیرینی و تجمل است. غذایی طبیعی که باعث افزایش باروری مردان و زنان می‌گردد. به همین دلیل دیدن عسل در خواب نشان دهنده روابط جنسی و فعالیت در هر زمان برای بیننده خواب است البته عسل در خود نشانه‌های ناگواری را هم دارد که از این نشانه‌های بد می‌توان به به بد رفتاری، حسادت و بدخویی اشاره کرد که خود را به صورت عسل در خواب نمایش می‌دهند.

رویای عسل بازتابی از خصوصی‌ترین مسائل بین افراد متأهل را نشان می‌دهد.

اگر در خواب عسل تصفیه شده خوردید نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تماشای عسل: خوشبختی و کامیابی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن انگبین میراث بود

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن عسل در خواب، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی.

تعبیر خواب عسل تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب خوردن عسل

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

روزی حلال
منفعت
به مراد دل رسیدن

ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خوردن عسل: دوستی تازه

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن عسل در خواب، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

تعبیر خواب عسل و موم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

موم از عسل حاصل می‌شود و عسل نیز در خواب‌های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می‌بینید از موم خالص ساخته شده باشد.

موم زرد غم و اندوه تعبیر می‌شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب خیار و خریدن خیار تازه - تعبیر خوردن خیار شور در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 15 =