تعبیر خواب سیاره و سفر به سیاره و دیدن سیاره زحل و زهره و عطارد در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب سیاره و سفر به سیاره و دیدن سیاره زحل و زهره و عطارد در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن سیاره زمین و سیاره مشتری و سیاره مریخ و عطارد و سیاره اورانوس و نزدیک شدن سیاره به زمین و دویدن و قدم زدن بر روی سیاره و انفجار در سیاره و سیاره ماه و زحل و سیاره زهره و ونوس هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب سیاره را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب سیاره عطارد,تعبیر خواب سیاره بزرگ,تعبیر خواب سیاره ناهید,تعبیر خواب سیاره زمین,تعبیر خواب سیاره ماه,تعبیر خواب سیاره ونوس,تعبیر خواب سیاره کیوان

تعبیر خواب سیاره و سفر به سیاره و دیدن سیاره زحل و زهره و عطارد در خواب

تعبیر خواب سیاره مریخ و مشتری,تعبیر خواب سیاره عطارد,تعبیر خواب سیاره زمین و ماه,تعبیر خواب نزدیک شدن سیاره به زمین,تعبیر خواب کشف سیاره جدید,تعبیر خواب تحقیق علمی درباره سیاره ها

تعبیر خواب سیاره و سفر به سیاره و دیدن سیاره زحل و زهره و عطارد در خواب

دیدن سیاره در خوابتان بیانگر خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی جدید است.

شما تلاش می کنید که خودتان را با انرژی های بکر هم تراز کنید، انرژی هایی که هرگز نمی دانستید دارید.

تعبیر دیگر این است که خواب سیاره، بیانگر این است که تلاش می کنید از واقعیت بیداری تان فرار کنید

خواب دیدن اینکه شما روی یک سیاره جدید، حیات کشف می کنید، به تمایل شما برای فرار از موقعیت فعلی اشاره دارد.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر کشف خودتان است. شما قسمتی از خودتان را که کشف می کنید که هرگز نمی دانستید درونتان وجود داشته

اگر سیاره خاصی را خواب میبینید، به نامش توجه کنید، مهم است

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سیاره ای در خواب ، نشانه رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است .

تعبیر خواب سیاره زحل

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر سیاره زحل را ببینی، یـعـنـی با اشخاصی زمیندار و صاحب ملک و املاک سر و کار پیدا می‌کنی که پست و خسیس و مکار و فریبنده می‌باشند.

تعبیر خواب سیاره مشتری

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر سیاره مشتری را ببینی، یـعـنـی با شخص پرهیزکار و مصلح و خیرخواه سر و کار پیدا می‌کنی که انسان دادرس و با انصافی می‌باشد .

تعبیر خواب سیاره مریخ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر سیاره مریخ را ببینی، یـعـنـی با فرمانده و سرداری نظامی که خونخوار و بدکردار است سر و کار پیدا می‌کنی

ابن سیرین می‌گوید:

دیدن سیاره مریخ در خواب پهلوان پادشاه می‌باشد.

تعبیر خواب سیاره زهره

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر سیاره زهره را ببینی، یـعـنـی با خدمتکاران و زنان محترم و دارای خدمه و حشم ارتباط برقرار می‌کنی و از آن‌ها به تو خیر و آسایش می‌رسد

ابن سیرین می‌گوید:

دیدن سیاره زهره در خواب زن پادشاه می‌باشد.

تعبیر خواب سیاره عطارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر سیاره عطارد را ببینی، یـعـنـی با مرد عالم و دانا و حکیمی ارتباط برقرار می‌کنی و از آن مرد به تو سود و فائده می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

دیدن سیاره عطارد «دبیر» پادشاه می‌باشد.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.