دعای دفع شر

دعای رفع سنگینی و نحسی – رفع بدبیاری و گشایش بسته شده

دعای رفع سنگینی و نحسی - رفع بدبیاری و گشایش بسته شده

دعای رفع سنگینی و نحسی – رفع بدبیاری و گشایش بسته شده در این پست از سایت ملکوتیها دعای رفع سنگینی و نحسی – رفع بدبیاری و گشایش بسته شده را قرار داده ایم.دعای مجرب جهت بر طرف کردن نحسی و سنگینی در منزل و همچنین گشایش همه امور بسته شده از جمله بخت و رزق و سایر موارد را …

بیشتر بخوانید »

دعا و ذکر مجرب جهت رفع پیش آمد بد – بلایا – اتفاقات و خطرات احتمالی

دعا و ذکر مجرب جهت رفع پیش آمد بد - بلایا - اتفاقات و خطرات احتمالی

دعا و ذکر مجرب جهت رفع پیش آمد بد – بلایا – اتفاقات و خطرات احتمالی در این پست از سایت ملکوتیها دعا و ذکر مجرب جهت رفع پیش آمد بد – بلایا – اتفاقات و خطرات احتمالی را قرار داده ایم.در دعاها و روایات بسیار سفارش شده است برای رفع واتفاقات بد و بلایا و ایمنی در برار آنها …

بیشتر بخوانید »

دعاهای بسیار سریع الاثر برای دفع بلا و خطرات احتمالی

دعاهای بسیار سریع الاثر برای دفع بلا و خطرات احتمالی

دعاهای بسیار سریع الاثر برای دفع بلا و خطرات احتمالی در این پست از سایت ملکوتیها دعاهای بسیار سریع الاثر برای دفع بلا و خطرات احتمالی را قرار داده ایم.همه ما انسان ها در هنگام گرفتاری ها و اتفاقات و بلا به دنبال آموزه های دینی هستیم برای بر طرف کردن و پاک کردن نحوست آن اتفاق ها از زندگی.دعاهای …

بیشتر بخوانید »

حرز امام جواد برای دفع شر مردم و سلاطین،شیاطین،جنیان و غولان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com حرز امام جواد برای دفع شر مردم و سلاطین،شیاطین،جنیان و غولان را قرار دادیم . یکی از خواص و فواید و برکات حرز حضرت امام جواد (ع) برای دفع شر اجنه و شیطان و دفع شر پادشاه و سلطان ظالم و ستمگر و در امان ماندن …

بیشتر بخوانید »

دعای بسم الله و بالله حفظ از شر دشمن برای در امان ماندن از شر دشمن

دعای بسم الله و بالله حفظ از شر دشمن برای در امان ماندن از شر دشمن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای بسم الله و بالله حفظ از شر دشمن برای در امان ماندن از شر دشمن را قرار دادیم .خواندن دعای بسم الله و بالله خواص و فضیلت فراوانی دارد . برای محفوظ ماندن از شر دشمن و حفاظت از دشمن و دفع شر دشمنان  توصیه …

بیشتر بخوانید »

دعای نور برای حفظ از بلاها و در امان ماندن از صاعقه و زلزله

دعای نور برای حفظ از بلاها و در امان ماندن از صاعقه و زلزله

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای نور برای حفظ از بلاها و در امان ماندن از صاعقه و زلزله را قرار دادیم . از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای محفوظ ماندن و در امان ماندن از انواع بلاها از جمله صاعقه و زمین لرزه دعای نور می باشد که از …

بیشتر بخوانید »

دعای حفظ از شر دشمنان و بلایا و پادشاه و حاکم ظالم و ستمگر

دعای حفظ از شر دشمنان و بلایا و پادشاه و حاکم ظالم و ستمگر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای حفظ از شر دشمنان و بلایا و پادشاه و حاکم ظالم و ستمگر را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای در امان ماندن از بلاهای روزگار و فتنه ها و محفوظ ماندن از شر دشمنان و بدخواهان و دفع …

بیشتر بخوانید »

دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری

دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری را قرار دادیم . دعای هفتم صحیفه سجادیه از دعاهای پرفضیلت و عظیم الشان می باشد که خواص و فوائد فروانی دارد . از جمله خواص خواندن این دعا می توان به ایمن ماندن …

بیشتر بخوانید »

ذکر بسم الله برای دفع شر و بدی و نجات و حفظ از شر بلا و خطرات

ذکر بسم الله برای دفع شر و بدی و نجات و حفظ از شر بلا و خطرات

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر بسم الله برای دفع شر و بدی و نجات و حفظ از شر بلا و خطرات را قرار دادیم . از خواص و فوائد گفتن ذکر بسم الله می توان به در امان ماندن و محفوظ ماندن از هرگونه شر و بدی اشاره کرد . …

بیشتر بخوانید »

ختم دعا برای گرفتن حاجات و دفع دشمن و خلاصی از شر دشمنان

ختم دعا برای گرفتن حاجات و دفع دشمن و خلاصی از شر دشمنان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ختم دعا برای گرفتن حاجات و دفع دشمن و خلاصی از شر دشمنان را قرار دادیم . ختم دعای زیر از ختومات سریع الاجابه برای طلب حاجت و برآورده شدن حاجات و خواسته ها و مطالب مهم و همچنین از بین رفتن دشمن و خلاص شدن …

بیشتر بخوانید »

دعای دفع بلا و محفوظ ماندن از بلاهای مقدر شده و شر شیطان

دعای دفع بلا و محفوظ ماندن از بلاهای مقدر شده و شر شیطان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای دفع بلا و محفوظ ماندن از بلاهای مقدر شده و شر شیطان را قرار دادیم . ذکر و دعای بسیار قوی و مجرب برای حفظ از بلا و دفع بلا و در امان ماندن از خطر و بلا و ایمنی از شر شیطان و …

بیشتر بخوانید »

آیه قرآنی حفظ از دزد و دشمن و رهایی و نجات از شر دزد و دشمنان

آیه قرآنی حفظ از دزد و دشمن و رهایی و نجات از شر دزد و دشمنان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com آیه قرآنی حفظ از دزد و دشمن و رهایی و نجات از شر دزد و دشمنان را قرار دادیم . دو آیه عظم الشان 28 و 29 از سوره مبارکه مومنون برای محفوظ ماندن از شر دزد و راهزن و دشمن بسیار موثر و مجرب …

بیشتر بخوانید »