ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن
ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن

در این پست از سایت ماکوتیها ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن را قرار داده ایم.بعضی از سوره های قرآن دارای موکل های خاص و جدا گانه ای می باشند.سوره یس و سوره الرحمن دارای موکل های مخصوص هستند.

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن
ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن,ملک الموکلین,ملك الموكل بالمطر,ملك الموكل بالنفخ في الصور,ملك الموكل بقبض الارواح,الملك الموكل بنزول المطر,الملك الموكل بالوحي هو,الملك الموكل بالوحي,ملك الموكل بالقطر والنبات النبات هو,ملک الموکلین,ملک در قرآن,ملک در قران

 

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن

 

اما بعد از آیه یس(1) که ملک موکل آن جبراییل (ع) می باشد .
مهمترین آیه این سوره آیه {سلام قولامن رب رحیم }(58) می باشد
این آیه دارای چهار ملک موکل می باشد که مهمترین ملک الموکل های قرآن هستند که مسخر می شوند
این چهار ملک زیر نظر موکلین هفت آیه مبین نیستند (این هم جز استثنا ها می باشد )
این چهار ملک موکل تمام روسای ملک الموکلین سوره های قرآن جز ده سوره را تحت امر خود دارند 
آن ده سوره که زیر نظر موکلین آیه سلام قولامن رب رحیم نمی باشند این ده سوره هستند (توحید , فلق ,ناس , الرحمن , تکویر , رعد , نجم , انفطار , جاثیه , نوح )
یعنی اگر کسی بتواند این چهار ملک موکل (سلام قولا من رب رحیم ) را مسخر نماید و آن گاه استادی دیگر ملک الموکلین سوره یوسف را مسخر داشته باشد
مسخر کننده (سلام قولا من رب رحیم ) می تواند اگر سوال یا کاری یا نیازی به ملک الموکلین سوره یوسف داشته باشد (برای پی بردن به اسرار علوم این سوره )
به ملک الموکلین خود بگوید تا ملک الموکلین این سوره را حاضر نمایند تاپرسش های لازم پرسیده شود
ضمنا این چهار ملک موکل 618 فرشته یهودی نیز در خدمتشان هستند
بنابراین در وادی تسخیرات فرشتگان موکل سوره ها و آیات مهمترین فرشتگان قابل تسخیر همین چهار ملک موکل هستند تسخیر آنان به مسخر کننده خود اجازه ریاست بر 104 سوره قرآن را (در این وادی ) می دهد
ضمنا به یاد داشته باشید تمام فرشتگان موکل قرآنی (هر 114سوره و تمام آیات ) زیر نظر حضرت جبراییل هستند
اما جبراییل (ع) هرگز مسخر نمی شوند زیرا برای مسخر نمودن جبراییل باید مقامی برابر یا بالاتر از وی داشت
یعنی مقام سدرة المنتهی و مقام قاب قوسین او ادنی
و دارنده چنین مقامی چون به مقام فنا و بقای بعد از فنا رسیده دیگر از خود هستی و وجودی ندارد تا بخواهد جبراییل (ع) را مسخر نماید .

بیشتر بخوانید  دعای عزیز و محترم شدن نزد شوهر و معشوق و در چشم همگان

ملک الموکل های قرآن,موکل های سوره های قرآن,ملک الموکلین,ملك الموكل بالمطر,ملك الموكل بالنفخ في الصور,ملك الموكل بقبض الارواح,الملك الموكل بنزول المطر,الملك الموكل بالوحي هو,الملك الموكل بالوحي,ملك الموكل بالقطر والنبات النبات هو,ملک الموکلین,ملک در قرآن,ملک در قران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.