رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل

رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل

رمل چیست؟ - آموزش رمل - تاریخچه رمل
رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل

در این پست از سایت ملکوتیها رمل چیست؟ آموزش رمل – تاریخچه رمل را قرار داده ایم.بشر از اعصار گذشته به پیوستگی اجزای جهان اعتقاد داشته و هستی را یک کل متشکّل‌الاجزا می‌دانسته، بگونه‌ای که هر جزئی از هستی بر همۀ اجزای هستی تأثیر دارد.بر این اساس، هر پدیده‌ای،معلول تخطّی ناپذیر پدیده‌های گذشته‌است و به سهم خود ، آینده را به طرزی تخطّی ناپذیر شکل می‌دهد.پس با پایه قرار دادن هر پدیده و تأمل در آن،می‌توان احوال همۀ هستی را استخراج کرد.بسته به اینکه چه پدیده‌ای را پایه قرار دهیم به علوم متفاوتی می‌رسیم.

رمل چیست؟ - آموزش رمل - تاریخچه رمل
رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل

رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل,رمل چیست,بحر رمل چیست,رمل بیابان چیست,رمل کویر چیست,فال رمل چیست,رمل اسطرلاب چیست,رمل انداختن چیست,رمل نوردی چیست,آموزش رمل و اسطرلاب,آموزش رمل قوس قمر,آموزش رمل انداختن,آموزش رمل متنی,آموزش رمل و جفر حرفه اي,آموزش رمل,آموزش رمل به زبان ساده,اموزش رمل,تاریخچه رمل در ایران,تاریخچه علم رمل,رمل تاریخچه

رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل

علم جَفر ، اعدادِ حاصل از نام افراد و اشیا را پایه قرار می‌دهد؛

طالع‌بینی،سال و ماه و روز و ساعت زادن انسان‌ها را؛

و علم رمل،اشکال مرکب از نقاط و خطوط را اساس می‌گیرد و این اشکال 

خود از ریختن تصادفی شن یا نقطه یا طاس پدید می‌آید ….

( که در این مجال به بررسی علم رمل خواهیم پرداخت .)

درباره رمل

علم رمل را می توان از مشهورترین و در عین حال ناشناخته ترین شاخه های علوم غریبه نامید. 

نام این علم از گذشته برای عوام شناخته شده بوده است. 

اصطلاح «رمال» در واقع به کسی اطلاق می شده که رمل می دانسته ولی در عرف عوام مجازاً برای هر کسی که دستی در علوم غریبه یا طالع بینی داشته ، به کار می رود .

بعضا به شیادان شیطان صفت نیز رمال اطلاق می شود که نوعی غلط مصطلح می باشد .

اصطلاح رمل را کمتر کسی است که نشنیده باشد ، امّا در حقیقت کمتر کسی در این وادی به مقام استادی رسیده و وجود دارند .

ماهیت رمل

رمل یعنی دانۀ شن و علم رمل ، شاخه‌ای از علوم غریبه و خفیّه است که بر اساس وضع ترکیبی خطوط و نقاط که بر حسب تصادف پدید آمده اند ، حقایق و احوال پنهان را استخراج میکند. 

بنا به مشهور اقوال ، نخستین بار ، دانیال نبی(ع) با ریختن دانه های شن ، شانزده (16) شکل تصادفی را که متشکل از خطوط و نقاط بود پدید آورد و احوال پنهان را از تأمل در آنها استخراج نمود

از آن پس این علم ، رمل نام گرفت و آن شانزده شکل ، پایۀ علم رمل شد.

نحوه پیدایش علم رمل

صراحتا مشخص نیست که برای اوّلین بار چه کسی و در کجا این علم را کشف کرد و بکار برد. 

امّا منابع موجود در این خصوص اذعان دارند که ، این علم معجزه هفت تن از انبیاء عظام بنام های حضرت آدم ، شیث ، ادریس ، لقمان ، شعیا و ارمیا و دانیال نبی علیهم السلام بوده است .

درباره پیدایش این علم و علت مشهور شدن آن به رمل  اقوال زیادی وجود دارد که در مبحث مربوط به آن بحث خواهد شد .

نحوه پیدایش رمل

(قول اول)

“این علم منسوب به دانیال نبی علیه ‌السلام است که معجزۀ او محسوب بوده که او مدتی خلق را به حق دعوت می ‌نموده و احدی به گفتار او التفاتی ننموده ، تخته‌ای را پیدا نموده و ریگی چند روی آن ریخت و خطی بر دور آن ریگ کشید و خلق را بر ضمایر و حقایق آن مطلع نمود. 

مدتی بر آن گذشت ، آوازۀ او به سمع خاص و عام رسید و پادشاه آن شهر که شیرق نام داشت نیز بر احوال او مطلع گردیده، او را به صد اعزاز و اکرام به بارگاه وارد نموده و به طریق امتحان چیزی از او استفسار فرمود 

دانیال بر حقیقت حال آنچه صحیح و درست بود،او را خبر داد.

پادشاه خرسند شد،درخواست کرد که این علم را بیاموزد 

بیشتر بخوانید  جادوی سیاه چیست؟ - آشنایی با قدمت و تاریخ جادوی سیاه

دانیال خواهش او را پذیرفته و علم رمل را به او و جملۀ وزیران او آموخت.

چهارده وزیر و پادشاه در این علم به درجۀ کمال رسیدند.

روزی دانیال دستور داد که رمل بزنید،پادشاه رمل انداخت،گفت در این شهر پیغمبر باشد.

دانیال گفت معلوم کنید در کجاست؟رمل انداخته گفتند در این محله.

گفت در کدام خانه؟رمل انداخته گفتند در این خانه.

گفت حلّۀ او را معلوم کنید.

چون حلّۀ او را نوشتند،همۀ آثار و علائم به دانیال دیدند.

گفتند پیغمبر تویی ؛ خلاصه مردم را مطیع خود نمود و در آن زمان خیر و شر را معلوم می‌کردند .

سرخاب الرمل 

 نقطه ریزی

وضع علم رمل بنا به احکام حضرت دانیال، اصل موضع چهار نقطه است بر این وجه یعنی نقطه ریزی (….) به حسب فردیت و زوجیت ترکیب از هر دو در مراتب چهارگانه ، شانزده‌گانه شکل صورت می‌گیرد،

پس اشکال افراد آتش ، آب ، باد ، خاک یا ازدواج یا ترکیب از هر دو به حسب مراتب چهارگانه و ترکیب اشکال شانزده‌گانه به حسب نقاط «ابدحی» که دایرۀ خاص دانیال نبی است بدین ترتیب:

 ااا. 

اا.ا 

اا.. 

ا.اا

 ا.ا. 

ا..ا

 ا…

 .ااا

 .اا.

 .ا.ا 

.ا.. 

..اا

 ..ا. 

…ا      

…. 

اااا

📚 سرخاب رمل

📚 معین رمّال

📚 نادرالرمل

 وضع علم رمل بنا به احکام حضرت دانیال، اصل موضع چهار نقطه است بر این وجه یعنی نقطه ریزی (….) به حسب فردیت و زوجیت ترکیب از هر دو در مراتب چهارگانه ، شانزده‌گانه شکل صورت می‌گیرد،

پس اشکال افراد آتش ، آب ، باد ، خاک یا ازدواج یا ترکیب از هر دو به حسب مراتب چهارگانه و ترکیب اشکال شانزده‌گانه به حسب نقاط «ابدحی» که دایرۀ خاص دانیال نبی است بدین ترتیب:

 ااا. 

اا.ا 

اا.. 

ا.اا

 ا.ا. 

ا..ا

 ا…

 .ااا

 .اا.

 .ا.ا 

.ا.. 

..اا

 ..ا. 

…ا      

…. 

اااا

📚 سرخاب رمل

📚 معین رمّال

📚 نادرالرمل

 وضع علم رمل بنا به احکام حضرت دانیال، اصل موضع چهار نقطه است بر این وجه یعنی نقطه ریزی (….) به حسب فردیت و زوجیت ترکیب از هر دو در مراتب چهارگانه ، شانزده‌گانه شکل صورت می‌گیرد،
پس اشکال افراد آتش ، آب ، باد ، خاک یا ازدواج یا ترکیب از هر دو به حسب مراتب چهارگانه و ترکیب اشکال شانزده‌گانه به حسب نقاط «ابدحی» که دایرۀ خاص دانیال نبی است بدین ترتیب:
 ااا. 
اا.ا 
اا.. 
ا.اا
 ا.ا. 
ا..ا
 ا…
 .ااا
 .اا.
 .ا.ا 
.ا.. 
..اا
 ..ا. 
…ا      
…. 
اااا
📚 سرخاب رمل
📚 معین رمّال
📚 نادرالرمل
 وضع علم رمل بنا به احکام حضرت دانیال، اصل موضع چهار نقطه است بر این وجه یعنی نقطه ریزی (….) به حسب فردیت و زوجیت ترکیب از هر دو در مراتب چهارگانه ، شانزده‌گانه شکل صورت می‌گیرد،
پس اشکال افراد آتش ، آب ، باد ، خاک یا ازدواج یا ترکیب از هر دو به حسب مراتب چهارگانه و ترکیب اشکال شانزده‌گانه به حسب نقاط «ابدحی» که دایرۀ خاص دانیال نبی است بدین ترتیب:
 ااا. 
اا.ا 
اا.. 
ا.اا
 ا.ا. 
ا..ا
 ا…
 .ااا
 .اا.
 .ا.ا 
.ا.. 
..اا
 ..ا. 
…ا      
…. 
اااا
📚 سرخاب رمل
📚 معین رمّال
📚 نادرالرمل

نحوه پیدایش رمل 

قول دیگر

رمل در لغت به معنی شن و ماسه میباشد و علّت اینکه چرا این نام برای  علمی که هیچ ارتباطی با شن و ماسه ندارد . 

در برخی از کتب قدیمی و منابع ، این علم این گونه آمده  که وقتی خداوند متعال حضرت آدم و حوّاء را از بهشت اخراج کرد و روی زمین فرستاد.

آدم حوّاء را گم کرد و روزی اندوهگین درکناردریا نشسته بود که حضرت جبرئیل به سراغ او رفت و علت ناراحتی او را جویا شد و سپس چهار انگشت خود را در ماسه فرو کرد به  صورتی که اثر چهار انگشت به شکل چهار نقطه عمودی درماسه پدیدار شد به این صورت و شکل  “طریق” پدیدار گشت.

سپس حضرت آدم بنور نبوت معنی این عمل رافهمید و او هم چهار نقطه در برابر آن ساخت و بدین صورت شکل “جماعت” متولدشد.

یعنی از ترکیب دو نقطه یک خط و از ترکیب 8 نقطه چهار خط بوجودآمد.

و از ترکیب خط و نقطه این دو شکل شانزده عدد اشکال رملی تولد یافت که منشأ علم رمل گردید.

بیشتر بخوانید  کتاب علوم غریبه - کتاب مرجان جادو شیخ بهایی

نحوه پیدایش رمل

قول دیگر

رمل در لغت به معنی شن و ماسه میباشد و علّت اینکه چرا این نام برای  علمی که هیچ ارتباطی با شن و ماسه ندارد . 

در برخی از کتب قدیمی و منابع ، این علم این گونه آمده  که وقتی خداوند متعال حضرت آدم و حوّاء را از بهشت اخراج کرد و روی زمین فرستاد.

آدم حوّاء را گم کرد و روزی اندوهگین درکناردریا نشسته بود که حضرت جبرئیل به سراغ او رفت و علت ناراحتی او را جویا شد و سپس چهار انگشت خود را در ماسه فرو کرد به  صورتی که اثر چهار انگشت به شکل چهار نقطه عمودی درماسه پدیدار شد به این صورت و شکل  “طریق” پدیدار گشت.

سپس حضرت آدم بنور نبوت معنی این عمل رافهمید و او هم چهار نقطه در برابر آن ساخت و بدین صورت شکل “جماعت” متولدشد.

یعنی از ترکیب دو نقطه یک خط و از ترکیب 8 نقطه چهار خط بوجودآمد.

و از ترکیب خط و نقطه این دو شکل شانزده عدد اشکال رملی تولد یافت که منشأ علم رمل گردید.

کانال علوم غریبه و خفیه, [08.05.16 04:21]

هدف از یادگیری علم رمل 

علم رمل سر عظیم از اسرار خداوند علیم و خیر که از عالم غیب جهت انکشاف و معرفت احوال و کشف ضمائر به طریق استدلال و استمداد غیبی و استعلام خیر و شر به وسیله شانزده (16) شکل که از نقاط استخراج می شود

و همانطور که می دانید موضوع هر علمی عبارت است چیزی که از عوارض ذاتی آن علم بحث کند.

موضوع علم رمل نقطه های نامعلوم و ناشمار و خطوطی است که پی در پی از فرد و زوج تشکیل می شود و بدین صورت خانه هائی شکل می گیرد و محل رمل همان خانه ها می باشد که هر کدام به نامی خوانده و تعبیر می گردد و از این شکل ها که بوجود می آید احوال فرد مورد نظر معلوم و استنباط می گردد. 

رمل علیرغم منزلت مهم آن و اعجاب انگیز بودن برهانش، علمی است که دانستن ودرک آن ارزشمند است و به اندازه احاطه کردن بر آن علم، معرفت بدست می آید. و به اندازه آراسته شدن به آن، فرد به نهایت صفات مزین می شود. زیرا عبارتهای آن بسیار عمیق است و اشارتهای آن مستلزم دور پی در پی است و احکامش، مدارک شان پنهان و نتایج آن دور از راه و روش متداول است و نیاز به خرد برون عقل و خرد سالم در راه یابی به منتهای حقیقتش.

آن فضل خداوند است که به هر کسی که می خواهد، می دهد و خداوند صاحب فصل بزرگی است. 

و موضوع رمل همان نقطه است و آن بدین معناست که بحث از نقطه از دو جهت زوج و فرد حائز اهمیت می باشد و آن دو اعراض ذاتی برای رمل موضوع آن هستند و جایگاه آنها خانه ها و اشکالی هستند که در آن نقطه حلول کرده اند و حکم رمل در حقیقت همانگونه که ثبوت آن ظنی است دلالتش نیز ظنی می باشد که استقراء (تتبع و تفحص) و احاطه به آن در حد اعتدال جایز است و خداوند آگاهتر است.

📚 شمس المعارف ص۵۳۹

نقطه و خط 

نوک قلم خود را به طور عمودی بر روی سطح کاغذ قرار داده و بدون حرکت بر آن فشار آورید و سپس قلم خود را بردارید. اثری که مشاهده می کنید نقطه نامیده می شود. (.)

وقتی دو نقطه را به هم متصل می کنید یک خط محدود یا پاره خط به دست می آید. ( )

در چهار سطر ، نقطه ای که ریخته می شود، با وصل کردن دو نقطه بهم در آخر سطر یا تک نقطه بجا می ماند یا دو نقطه بهم چسبیده که خط نامیده می شود .

هر گاه چهار سطر نقطه ریخته شود از هر سطر یک خط یا نقطه بدست می آید. وقتی نقطه ها دو به دو به هم وصل شوند، در مجموع باید ۱۶ سطر نقطه بی حساب بریزیم که از هر چهار سطر یک شکل بدست می آید و در مجموع چهار شکل بدست می آید که آن را امهات (مادران) می نامند

و از امهات نیز چهار شکل دیگر بنام بنات

بیشتر بخوانید  کتاب شمس المعارف کبری درباره علوم غريبه و طلسمات

  و آنگاه از بنات ۴ شکل دیگر بنام متولدات

و در ادامه چهار شکل دیگر نام زائدات بدست می آید.

امهات بنات

متولدات زائدات

در معرفت رمل زدن

اول چهار خانه از خطوط بنهند هرخانه چهار خط و باید كه نقطه های خطوط بشمرند 

و گفته اند باید كه هرخطی كمتر از شش نقطه و بیشتر از دوازده نقطه نباشد‚ و بوقت رمل زدن از دست چپ آغاز كنند و از آنجا كه آغاز كرده باشند دودو طرح كنند تا آنكه دو یا یكی بماند 

پس از آنچه در آخر خطوط بماند از هر خطی خانه ای بیرون آورند و آنچه اول زده باشند در اول بنهند از دست راست و خانه دیگر را بهمین ترتیب تا آخر

 و از این چهار خانه چهارشكل دیگر را بیرون آرند چنانكه از اول هر شكلی از امهات یكی بردارند و خانه پنجم بیرون آرند. و از دوم هر یكی ششم و از سوم هریكی هفتم و از چهارم هر یكی هشتم و بعد از آن از اول و دوم درزیر هر دو نهم بیرون آید 

چنانكه اول یكم و اول دوم را با هم جمع كنند فرد باشد فردی بنهند و اگر زوج باشد زوجی و همچنین تا آخر واز سوم و چهارم به همین ترتیب دهم بیرون آرند و از پنجم و ششم یازدهم و از هفتم و هشتم دوازدهم و بعد از آن از نهم و دهم سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم. 

پس از این شكل پانزدهم كه میزان رمل است و از اول شانزدهم بیرون آرند و اگر یكی از این اشكال هشتگانه كه لحیان است و انكیس و حمره و بیاض و كوسج و نقیالخد و عتبه داخل و عتبه خارج در پانزدهم افتد رمل خطا بود و شرط این آن است كه زوج از دو فرد حاصل میشود و از زوج فرد حاصل نشود الا از زوج و فرد و چندان نقطه كه در امهات باشد همچنان در نبات بود‚ پس آنچه از نبات حاصل آید مساوی آن باشد كه از امهات حاصل شده باشد‚ پس ح سیزدهم كه نتیجه نتایج امهات است و چهاردهم كه نتیجه نبات است مساوی باشند.

 نقاط شكل پانزدهم فرد نتواند بود و هرگاه فردباشد خطا بود اما هرگاه كه زوج باشد لازم نیست كه صواب باشد. 

باید دانست كه مجموع نقاط و اشكال شانزده گانه زیاده از نودوشش و كمتراز آن نتواند بود.

 زیرا كه اشكال كمتر از رباعی و زیاده از ثمانی چنانكه اشاره كرده شد نیستند و آنچه متوسط اند یا خماسی باشند یا سداسی یاسباعی و رباعی یك بیش نیست و آن طریق است 

ثمانی نیز یك بیش نیست و آن جماعت است  

خماسی چهارند: 

عتبه داخل 

و عتبه خارج 

وكوسج 

و نقی الخد

سداسی شش اند:

 قبض الداخل

 و قبض الخارج 

ونصره داخل 

و نصره خارج 

و اجتماع 

و عقله‚ 

سباعی چهار:

 لحیان 

وانكیس 

و حمره 

و بیاض 

و مجموع این اشكال شانزده است و شانزده را در وسط اشكال كه سداسی است ضرب كنند نودوشش حاصل شود و ازاشكال رمل هر آنچه اول او فرد بود و آخر او زوج آن را خارج خوانند و آنچه اول او زوج باشد و آخر او فرد داخل و آنچه اول و آخر زوج باشد آن را ثابت خوانند.

📚 نفایس الفنون 

تاس

تاس عبارت است از چهار مهره چهار وجهی که روی یک محور سوار شده است که از این سیستم بصورت زوج یا دوتائی استفاده می‌شود. 

در دو وجه آن سه نقطه و در دو وجه دیگر، یکی دو و دیگری چهار نقطه وجود دارد.

از نظر چینش، نقاط دو و چهار مقابل هم، و سه و سه نیز مقابل هم قرار دارند ولی طرز قرار گرفتن سه‌ها عکس هم است.

و بجای نقطه ریزی دستی از انداختن تاس اشکال رمل استخراج می گردد .

 

رمل چیست؟ – آموزش رمل – تاریخچه رمل,رمل چیست,بحر رمل چیست,رمل بیابان چیست,رمل کویر چیست,فال رمل چیست,رمل اسطرلاب چیست,رمل انداختن چیست,رمل نوردی چیست,آموزش رمل و اسطرلاب,آموزش رمل قوس قمر,آموزش رمل انداختن,آموزش رمل متنی,آموزش رمل و جفر حرفه اي,آموزش رمل,آموزش رمل به زبان ساده,اموزش رمل,تاریخچه رمل در ایران,تاریخچه علم رمل,رمل تاریخچه

 

برگرفته از سایت دعاگو مرجع ادعیه و اذکار قرآنی

یک دیدگاه

  1. اگر بصورت مثال موردی رو نوشته بودن خیلی بهتر میشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.