خواص و فضیلت اسماء الهی,معنی و مفهوم هر یک از اسماء الهی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص و فضیلت اسماء الهی,معنی و مفهوم هر یک از اسماء الهی را قرار دادیم . هر کدام از اسماء الله و اسم های اعظم خداوند خواص و فضیلت فراوانی دارد . در این مطلب از سایت ملکوتی ها مجموعه ای از اسماء الهی به همراه خواص و فضیلت و معنی هر کدام را گردآوری کردیم . سایت ملکوتی ها …

,اسماء الهی,اسماء الهی با معنی,اسماء الهی در قرآن,اسماء الهی در عرفان,اسماء الهی صوتی,اسماء الهی چیست,اسماء الهی با معنی فارسی,اسماء الهی ماه رمضان,اسماء الهی یعنی چه,اسم الهی,اسما الهی با معنی,اسماء الحسنی با معنی,اسماء خداوند با معنی,اسماء خدا با معنی,اسماء الحسنی با معنی فارسی,اسماء الله با معنی,اسماء الهي با معني,اسما الحسنی با معنی فارسی,اسماالله با معنی,اسماء خدا در قرآن,اسماء الله در قرآن,اسما الهی در قران,اسما خداوند در قرآن,اسما خدا در قرآن,آیات اسماء الحسنی در قرآن,اسماء الله الحسنى در قرآن,اسماء الحسنی در قرآن,اسماء خداوند در قرآن,اسماء و صفات الهی در عرفان اسلامی,اسما الهی صوتی,اسماء الحسنی صوتی,اسماء الحسنی صوتی با متن,اسماء الحسنی صوتی قدیمی,اسماء خدا صوتی,اسماء خداوند صوتی,اسماء الله صوتی,اسماء الحسنی صوتی دانلود,اسما خدا صوتی,اسما الهی چیست,اسماء الله چیست,اسم اعظم الهی چیست,منظور از اسماء الهی چیست,اسماء الحسنی چیست,اسماء خداوند چیست,اسم مستاثر الهی چیست,اسما خدا با معنی فارسی,اسما الحسنی با ترجمه فارسی,اسم های خداوند با معنی فارسی,99 اسم خداوند با معنی فارسی,اسماء الله الحسنى با معني فارسي,اسما الله الحسنی با معنی فارسی,اسم های الله با ترجمه فارسی,اسماء الحسنی ماه رمضان,اسماء خدا ماه رمضان,اسما الحسنی ماه رمضان,اسما الله ماه رمضان,اسما الحسنی ماه رمضان صوتی,اسم خدا ماه رمضان,دانلود اسما الهی ماه رمضان,متن اسماء الحسنی ماه رمضان,دعای اسماء خدا ماه رمضان,اسما الله یعنی چه,اسماء الحسنی یعنی چه,اسماء الله یعنی چه,اسم الله یعنی چه,اسم خدا یعنی چه,اسماء الله یعنی چی,توقیفی بودن اسماء الهی یعنی چه,اسم اعظم خدا یعنی چه,اسم رب خدا یعنی چه,اسم الهی به انگلیسی,اسم الهی قمشه ای,اسم الیار,اسم الهی دختر,اسم الهیه,اسم الهی یزید السروری,اسم الهی زاد سروری,اسم الهه عشق,اسم الهی به امید تو

خواص و فضیلت اسماء الهی,معنی و مفهوم هر یک از اسماء الهی

خواص خواندن اسماء الهی,خواص و فواید اسماء الله,فهرست کامل اسماء الهی,لیست کامل اسماء الله الحسنی

خواص و فضیلت اسماء الهی,معنی و مفهوم هر یک از اسماء الهی

خـــــواص اســـــماء الهـــــــــی

الصبور:یعنی صبر کننده در مکافات و عقوبات با گنه کاران در عذاب فرستادن بر کافران : نامی که حضرت ایوب (ع) به برکت این نام صابر گشت . اگر کسی را دردی باشد و طاقت ان ندارد و در خوف و هلاکت از بی ابی این اسم را ابتدا به نیت انکه سی وسه هزار بار خواهد خواند چون سی و سه هزار بار به اتمام رسد یا نرسد وی به اب رسد یا اب به او برسد و چون عدد کل تمام شود خدا وی را در ان بلیه صابر گرداند و این نام مناسب کسانی است که صبر ندارند.

الغفور:آمرزنده جرم و جنایت بسیار از معاصی : حضرت امام رضا فرمود : هرکه جهت پنهان ماندن از خطیر و پنهان داشتن امور کلی هزارو دویست و نه نوبت بر سنگ سیاهی بخواند و در چاه اندازد.

هر کس از تب و درد سر و جمله بیماریها عاجز باشد بر سه تکه کاغذ بنویسد و بر هر تکه کاغذ سه بار یا غفور بخواند و ان کاغذ را بخورد از ان مرض نجات یابد و به صحت مبدل گردد.و اگر غم زده و دلتنگ این کار را بکند فرح یابد و شاد شود.

الشکور:یعنی دهنده کرامت بسیار به اندک طاعتی : هرکس برای دفع غم و اندوه و کدورت چهل و یک نوبت بخواند و بر آب دمد و بیاشامد غمهای او دفع گردد هر که را معیشت تنگ باشد و روزگار بدشواری گذراند باید که به ذکر این اسم مداومت نماید تا معیشت بر وی گشاده گردد و اگر کسی چهار روز هر روز به عدد کبیر بیشت از هزار نوبت در روز بخواند حقتعالی باطن او را از غل و غش و حقه باز دارد و اگر کسی در چشم تیرگی داشته باشد این اسم را چهل و یک نوبت بر اب بخواند و و چشم را چند نوبت با ان اب بشوید شفا یابد..

العلی: یعنی بزرگواری که منزه است از شرک و شبیه : هر کس به خواندن این نام مداومت نماید قدرش بلند گردد و اگر غریبی در غربت بخواند و مداومت نماید با آبرو و عزت به وطنش باز گردد و هر کس یازده روز هر روز سه هزارو سیصدو سی و سه نوبت بعد از هر نماز بخواند و هر روز غسل نماید و لباس پاکیزه بپوشد و چون از نماز فارغ شد ایه الکرسی بخواند و بعد این ذکر را بگوید باطن او از علم لدنی و علوم غریبه و عجایب و غرایب عالم و خواص اشیاء و اطاعت سلاطین او را واقع شود و چنانکه هر کس او را ببیند حتی اگر دشمن باشد مطیع او خواهد شد و هیچکس از فرمان او بیرون نرود و در امور دنیا حاکم مردم گردد اما باید این ورد را هر روز( بعد از ان یازده روز) یکصدو ده نوبت بخواند و اصلا قطع نکند.

الکبیر:یعنی خدای بزرگ و پاک است ذات او از صورت و خیال و شبیه و امثال: ببرکت این اسم اسمانها و زمینها و عرش و کرسی و بهشت و دوزخ و لوح و قلم به فرمانبرداری ثابت اند هر که خواهد که دعوت این اسم کند باید که حضرت کبیر را بزرگ داند و بزرگ خواندو هیچکس را در پیشگاه خدا عظیم قدر و بزرگ نداند . هر کس طلب جاه و بزرگی خواهد باید روزی هفت هزار نوبت بخواند و قدر و شرف یابد هر که صدو بیست روز دعوت این اسم نماید و در هر شبانه روز هزار و چهار صدو شصت و شش نوبت بخواند بحضور دل و خلوت انس و در اربعین اخری در خانه نشیند و جز به ضرورت بیرون نیاید و ترک حیوانی کند و حلال بخورد آشکار گردد بر او ارواح انبیاء و اولیاء و مسلمین و ملائکه با او انس گیرند و بیشتر در شب با او باشند و اسرار عالم و ارواح و ملکوت و عجایب عالم کبیر با او گویند و در اربعین اخر باید که شب و روز از تکرار غافل نگردد و کمتر از هفتاد هزار بار نگوید و اگر بیشتر بود اشکالی ندارد .

الحفیظ: یعنی نگاه دارنده هر چیزی از انچه آفت او بود. حضرت نوح از برکت این نام از طوفان نجات یافت . هرکه خواهد احصای این اسم کند باید چشم و گوش و زبان ودست از مناهی و خطایا نگاه دارد هرکه خواهد از غرق شدن و سوختن در اتش و شر دیوان و دیدن حرام ایمن باشد این اسم را بنویسد و در نزد خود نگهدارد و بر بازو بندد تا از بلایا در امان باشد هر که به عدد این اسم که نهصدو نود و هشت است مکرر در روز جمعه بعد از نماز بنویسد به خط باریک و طومار کند بر بازو بندد از وسوسه شیطان و خوف سلطان و بیم سباع و مار و عقرب و خیالات فاسد در امان حقتعالی بوده باشد .

المقیت-یعنی خدا توانا بر نگاه داشتن هر چیزی و هر کاری به قدر و مقدارآن: امام رضا ع فرمود هرکه این اسم را هفت نوبت بر آب روان یا آب باران بخواند و طفل بدخوی بخورد ان طفل خوشخوی گردد و خوش ذهن طوری که هر چه خواند یا شنود بر یادش بماند و هرکه در روزه تحمل شنگی نداشته باشد و یا در غریبی و در بیابانی بی اب و غذا گرفتار شود این نام را هفتادو هفت نوبت بر کوزه تهی خواند با اعتقاد تمام و در درون کوزه بدمد و پر آب کند و از آن اب بنوشد دیگر تشنگی و بی غذایی بر او مستولی نگردد و طاقت تمام یابد .

الحسیب – خدا پسندیده است خلایق را در قضاء کردن حاجات و دفع بلیات: و هر کس برای دفع دشمن قوی هر روز هشتاد نوبت بگوید از روز پنجشبه ابتدا شرو ع کند خلاص شود از شر ان دشمن هر کس از شر دشمنان و بیم دزدان و از چشم زخم و کید عدو و همسایه و همراه بد و زوجه و زوج ناسازگار از بلای سفر و قرض و … ترسناک بود باید که از روز پنجشنبه تا روز چهار شنبه این ایام را روزه بگیرد و در این ایام هر روز هفتادو هفت نوبت بگوید حسبی الله الحسیب و شبانگاه هم همچنان بگوید مراد او حاصل است و از جملع علل نجات یابد و بعد از ان دیگر نیاز به روزه گرفتن نیست هر که هر بامگاه و شبانگاه این عدد ورد سازد از برکت این اسم مال و فرزندان از آفات لیل و نهار در امان باشند . ورد حسبی ربی من کل مربی هر روز بیست و یک نوبت بخواند و بر خود دمد اگر همه عالم دشمن او گردند هیچ آفت به وی نرسد و اگر بر تهمتی گرفتار باشد یا از سلطان بیم داشته باشد مربع حسبی ربی من کل مربی را پر کند با خود داردو نزد خود نگهدارد .

الجلیل – خدای بزرگوار بذات و جمیع صفات : هر که بخواهد احصای این اسم کند باید بداند که جلالت بزرگواری خاصه جلیل و جبار است و عجز خود را اظهار کند و ظاهر و باطن خود را مشابه مسکینان سازد. هر که هفت روز هر روز این اسم را بنویسد با زعفران و گلاب و مشک و شکر بر نانی و ان نان را بخورد و هر روز یک نان صدقه کند او را بود در میان خلایق اعجاز و اعزاز تمام از برکت این نام و دیگر اینکه هر کس هفتادوسه بار بنویسد به زعفران و مشک و گلاب بر کاغذ بقلم باریک و بر بازوی راست بندد و بر خاتم نقره کنده در بازوی چپ بندد و هر روز به عدد که دویست و نود است بخواند و گاهگاهی بر خاتم نظر کند بزرگی و حشمت و جاه در میان خلایق و تقرب در نزد سلاطین پدید اید.

الکریم – خدا پاک است و صفت نیکو دارد و در گذرنده جرم و تقصیر از بندگان گناهکار:

هر که خواهد که احصای این اسم کند باید که خود را به این صفت بیاراید و ان مقدار که تواند رحم و شفقت و کرم و معرفت داشته باشد ، هر که این اسم به دل بسیار گوید خداون مقاصد دنیا و اخرت او را کفایت کند و معز و مکرم گردد هر که در رختخواب انقدر این اسم را بگوید که به خواب رود ملائکه بر وی دعا کنند و دعای ملائکه سریع الاجابه است هر بر درویشی و فقر و بی عیالی فرو مانده باشد چون بر این اسم مداومت نماید مفتاح رزق وی شود و روزی او از جائی برسد که گمان ندارد .

الرقیب – نگاهدارنده همه کس و همه چیز در همه حال: هر که احصای این اسم نماید باید خدایتعالی را در نهان و اشکار خود ناظر بداندهر که را که دشمن قوی داشته باشد هفت نوبت بخواند از شر او ایمن گردد و هر که هر روز ورد کند همه مال و فرزند و عیال و نفس و هر انچه میترسد در امان باشد.

المجیب – خدا اجابت کننده است انرا که خواهد: هر که خواهد این اسم را ورد کند باید هر حاجتی بندگان از وی دارند در حد توان ازحاجتمندان دریغ نکند و نومیدش نگرداند .

هر که صدو ده بار بگوید و حاجت خود را به خدا عرض کند حاجت او بکلی برآورده شود و هر که در آخر هر دعایی بیست و شش بار بگوید یا سریع یامجیب بزودی دعای وی اجابت شود و هر کس نوزده هزار بار بگوید در یک مجلس اثر اجابت ظاهر گردد و عجایب بیند.

الواسع – گشاده است فضل و رحمت خدا هر که خواهد احصای این اسم کند باید کبر و غرور و حسد و بخل از خود دور گرداندهر کس چهل روز این چهار اسم را هر روز سی و هفت مرتبه بگوید(الودود – الواسع- اللطیف- الشهید) علو مرتبه و منزلت عالی یابد و عجایب در زیادی و وسعت روزی بیند .

الحکیم- خدا صواب کار است : هر که از زوال دولتش ترسد این نام را ورد خود کند هر کس برای آسانی هر کار دشواری انرا ورد خود کند دشواریش اسان گردد هر که را مهمی پیش اید از قبض و بسط و قرض و غربت و تنگی معیشت و درویشی و امثال انها باید مداومت به ذکر این اسم نماید و هر کس تمام آیات قران را که به الحکیم تمام میشود بخواند و صواب انرا به والدین خود اهدا کند هیچ دینی از والدین در گردن ان فرزند نخواهد ماند.

الخافض-فرود آورنده آنچه خواهد بعلم قدیم و قدرت بالغه: هر که این اسم را به طریق تکسیر مربع سازد و نزد خود نگهدارد هیچ لشکری نمی تواند در مقابلش دوام آورد و هرکس در خلوت دو رکعت نماز گذارد و متوجه قبله باشد و هفتاد هزار نوبت بخواند و چون تمام شد سر بر سجده گذارد و و دفع دشمن از خدا بخواهد از شر دشمن و شیطان ایمن گردد.

الرافع- دارنده آنچه خواهد از مرتبه اسفل به اعلاء درجه در رفعت: اسمانها از برکت این اسم بیستون ایستاده است هر که نیمه شب یا نیمه روز این اسم را ورد خود سازد و اسم رافع را صد مرتبه بگوید و مداومت نماید خدا به برکت این اسم او را عزیز و مکرم گرداند و بدهد او را توانگری و انچه خواهد .

المعز- عزت دهنده انرا که خواهد بعد از خواری: هر که شبهای جمعه و دوشنبه صدوچهل ویک نوبت میان نماز شام و خفتن بخواند حقتعالی خوف از دل او ببرد او را شکوهی و هیبتی در میان خلایق بدید آید از جاه و عزت و مقام و بزرگی در بین مردم صاحب شود.

المذل- یعنی انرا که خواهد خوار و ذلیل گرداند: هر که را که دشمنی قوی باشد و ظالم و قهار باشد و از او ترسان باشد باید که وضو سازد و دو رکعت نماز گذارد و سر به سجده نهد و هفتاد وپنج نوبت این اسم را به تضرع تمام بخواند و از خدا حاجت بخواهد خدای متعال او را از شر آن ظالن و دشمن قوی ایمن گرداندو دشمن او را ذلیل و خوار گرداند.هر که خواهد که تسخیر عطارد نماید اگر شرایط را رعایت کند در شصت روز و اگر شرایط را رعایت نکند در نود روز در هر شبانه روز ده هزار نوبت به خلوت خواند و دعوت عطارد در ذهن داشته باشد و نیت درست کند و اگر شرایط نگاه داشته باشد در سی و یک روز صورت عطارد حاضر گردد و با صاحب دعوت دوستی نماید و الا در شصتمین روز و یا نو مین روز تمام شود عطارد حاضر شده او را گوید که ای بنده خدا چه میخواهید بگوید مراد من دوستی با تو است علم و هنر تو را میخواهم عطارد قبول کند مراد از عطارد ملک عطارد است باید از ان ملک نشانی خواهد انقدر اصرار کند تا ملک نگینی به او بدهد و اسمی بر ان نوشته است و باید درخواست کند تا ملک اسم را به او بیاموزد تا هرگاه که به عطارد نیاز دارد ان اسم روی نگین را هفت بار بخواند صورت عطارد با ملک عطارد ظاهر شود و از او حاجتش را بخواهد و هر چه بخواهد ملک عطارد به او بدهد.

السمیع- شنونده هر رازی : هر که خواهد احصای این اسم نماید باید چشم و گوش خود از حرام و از غیبت بپوشاندامام رضا ع میفرماید هر کس این اسم را با ایه فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم هر روز بعد از نماز صبح هفت نوبت بگوید خدا از برکت این ایه همه مهمات او را بر اورده کند و اگر هر روز ورد خود کند هر گز به هیچ چیز محتاج نگردد و مراد او را خداوند سمیع کفایت سازد.

البصیر – بیننده چیزهای پنهان و آشکار : هر که احصای این اسم کند باید چشم از عیوب خلق بپوشد و به عیوب خود بینا گردد هر کس در میان نماز جمعه و نماز عصر یکصدو یک نوبت بخواند یقین او درست شودو هر کس چهل روز هر روز هزارو سیصدو بیست و پنج مرتبه بگوید جمیع مرادت دین و دنیای او برآورده شودو کار های پریشان او جمع گردد.

الحکم- داد دهنده و جدا کننده بحکم خویشمیان خلق: هر که در نیمه شب چندان بگوید که از حال برود باریتعالی باطن او را محرم اسرار خود گرداندو دری از عالم غیب بروی او بگشاید.

العدل-خداوند راست کردار و راست گفتار است دارنده هر چیز به حد و مقدار: هر که شب جمعه این نام را بر بیست و یک پاره نان حلال بنویسد و بخورد خداوند او را از کار بد باز دارد و خلایق را مسخر او گرداند و ظلم از باطن او برود و اگر کسی از ظالمی می ترسد بعد از نماز صبح بدون اینکه حرفی بزند رو به قبله بعدد تکسیر یعنی پنجهزارو ششصدو شازده نوبت بخواند خدا شر ظالمان را از وی دفع کند و اسرار غریبه در باطن خود مشاهده کند .

اللطیف- رساننده نیکوییها و نعمتهای پوشیده و پنهان بر بندگان: این نامی است که ملائکه به برکت این نام اعمال مومنین را به آسمان میبرند امام رضا ع میفرماید هرکس هر روز هشتاد نوبت بخواند از هیچ مقصودی نا مراد نگردد و مهمات او بر آورده شود هرکه را که هیچ نداشته باشد و بی چیز باشد یا از دوستان خود غایبی دارد یا دختری را بخت بسته باشد یا بیماری لاعلاج داشته باشد یا مرادی دارد که به ان نمی رسد اول غسل کند و وضو بگیرد دو رکعت نماز با خضوع و خشوع کامل بگذارد بعد از سلام دادن در همانحال روی سجاده رو به قبله با قلب سلیم صد نوبت بگوید یا لطیف به هر نیتی که کرده باشد آن نیت او بر آورده شودو مقاصد طوری برآورده شود که در تصور نیاید.

الخبیر- یعنی خدای آگاه بر نهانیها: هر که این اسم ورد خود سازد از شر شیطان و جور سلطان و بلاهای ناگهانی ایمن گردد او از اسرار قلوب اگاه گردد و همه با وی با شفقت رفتار کنند عدد تکسیر ان دو هزارو چهار صدو سی شش عدد است یعنی در هر روز صدو شانزده مرتبه باید بخواند.

الحلیم – بردبار و تاخیر کننده در عقوبات عاصیان: هر که بخواهد احصای این اسم کند باید خود را از غضب حفظ کند هر چند که او را آزار دهند او خود را نگهدارد او شفقت و مهربانی را پیش گیرد اگر کسی از خشم حاکم و سلطان در ترس باشد صد بار بگوید الحلیم خشم سلطان به حلم مبدل شود یا زنی از شوهرش بترسد صد بار بگوید الحلیم شوهر به وی مهربان شودو هر کس بعد از هر نماز هشتاد وهشت بار بگوید خوی بد و کبر و حسد و بخل از وی دور شود و اگر بر بالای مریض یکبار فاتحه الکتاب و یازده مرتبه الحلیم گویند مریض شفا یابد و هر کس نودونه روز به عدد تکسیر بخواند به مرتبه ای رسد که همه پادشاهان و امرا و انس و جن همه تحت فرمان او باشند اگر تقوی را رعایت کند به مرتبه بسیار بلند رسد طوری که همه گنجهای عالم بر وی ظاهر شوند. و عدد تکسیر ان شش هزارو هشتصدو هفتادو دو است.

العظیم- خداوند عظیم بزرگواری خدا انقدر زیاد است که نشود در فهم و ادراک اید: هر که خواهد احصای این اسم کند باید نفس خود را خوار و ذلیل داند و خلاف فرمان خدا نکند کسی که بخواهد خود را عظمت و جاه و بزرگی خواهان باشند اسکندر که تمام دنیا را تسخیر کرد به برکت این نام بود باید تا چهل روز هر روز هزارو صدو بیست و دو بار بخواند و شرایط را رعایت کند

الرحمن : بخشاینده مخلوقات- عالمی فرموده اندهر کس بعد از هر نماز فریضه صد بار بخواند خداوند او را پاک گرداند از غفلت و فراموشی و ظلمت و هرکه بعد از هر نماز دویست و نود و هشت بار بگوید جمله مخلوقات او را دوست دارند و دشمنان بر وی مهربان شوند

الرحیم: مهربان بر بندگان- اگر کسی روزی صد مرتبه این اسم را بخواند خداوند بر او رحیم و مهربان گردد و خلق را نیز بر او مهربان گرداند مخصوصا کسی که در کار خود فرو مانده باشد.

الملک – پادشاه فرمانروا: هر که فقیر باشد و این اسم را روزی 9 بار تکرار کند از جمیع مخلوقات بی نیاز گردد و دولت دنیا و آخرت بیابد .

القدوس- پاک از هر عیب و نقصان: امام هشتم ع میفرماید هرکس به وقت زوال افتاب یکصدو هفتاد بار بگوید دل او صاف گردد و از شر نفس و وسوسه شیطان در امان باشد و هرکه روز جمعه بر تکه نانی بنویسد سبوح القدو س رب الملائکته و الروح بخورد صفت ملائکه پیدا میکند .

السلام-پاک وبی عیب از نکوهش و نقایص: امام هشتم میفرماید هر کس یکصدو سی و یک نوبت بر سر بیمار خواند بیمار از رنج خلاص شود . و هر کس سیصدو هیجده نوبت بر شربتی خواند و بر دشمن دهد بر وی مهربان شودو هرکه این اسم را روزانه یکصدو یازده نوبت بخواند خداوند دل او را از بیماری در امان دارد .

المومن- راست کننده وعده های خویش: هر که این اسم را بر نقره نقش کند و دایم با طهارت نگاهدارد از شر شیطان و دشمنان ایمن گردد و هرکه یکصدو شصت و هفت نوبت در روز بگوید خدا او را از مکر و حیله و وسوسه ظاهری و باطنی حفظ میکند .

المهیمن- خدا آگاه است بر جمیع نهانیها و آشکارها: هر کس پس از غسل صد نوبت بگوید بر باطنها مشرف گردد و هرکس در مدت چهل روز هر روز غسل کند و بعد از غسل بدون اینکه حرفی بزند هزارو چهل بار این اسم را بخواند بر قلوب خلایق مطیع گرد و باطن او صفائی پیدا کند و عجایب بیند باید بعد از ان حادثه روزی صد مرتبه هر روز بخواند تا ان حالت از او نرود.

العزیز- ارجمند و بزرگواری: هر که هر رور چهل و یک نوبت بعد از نماز صبح بگوید محتاج به خلق نگردد و در میان مردم عزیز و مکرم گردد .

المتکبر- ظاهر کننده بزرگواری خود به برهان قاطع: هرکه در بستر خواب با همسر خود قبل از صحبت با حلال خود یکصد بار این اسم را بگوید خداوند فرزندی صالح کرامت فرماید.

الخالق- افریدگار هر چیزی به مقدار و اندازه : هر هر شب این اسم را صد مرتبه بخواند خداوند فرشته ای خلق کند که تا روز قیامت عبادت کند و ثواب انرا در نامه اعمال ان بنده ثبت میکنند .

الباری- آفریننده هر چیزی به صفتی و خاصیتی: هر که در هر جمعه صد بار بگوید خداوند او را در قبر تنها نگذارد و مونسی فرستد .

المصور- تصویر کننده هر چیزی بصورت مخصوص : هر زن عقیم که او را فرزندی نشود باید هفت روز روزه بدارد و در وقت افطار بیست و یک نوبت بصدق دل بخواند بر آب دمد و با ان آب افطار نماید خداوند او را فرزندی کرامت کند و اگر زن و شوهر هر دو این کا را باهم انجام دهند خیلی خوب خواهد بود .

الغفار- پوشاننده زشتیها و معایب بندگان: امام میفرماید هر که بعد از نماز جمعه ورد سازد و صد نوبت بگوید یا غفار اغفرلی ذنوبی مغفور گردد و خدا پرده اورا ندرد .

القهار – شکننده گردن هر گردن کشی: هر که بامداد این اسم را ورد سازد محبت دنیا از دل او برود و امام رضاع میفرمایند هر که هر روز این اسم را صد بار ورد سازد خدا رنج و غم و زحمت دنیا از دل وی دور کند .

الوهاب- بخشاینده به انواع عطاها و نعمت ظاهری و باطنی بندگان: هر که پیش از نماز پیشین (نماز ظهر)

سر به سجده نهد و هفت بار بگوید از خلق مستغنی گردد هر که بعد از نماز دستها را بردارد و این اسم را هفت بار بگوید و بعد حاجت خواهد البته دعای او مستجاب گردد و هر کس روزی هزارو سی و پنج بار بگوید یا وهاب یا ذالول روزی بر وی فراغ گردد و اگر مداومت نماید به این طریق از جایی که اصلا گمان نبرد روزی او برسد و درویشی از وی دور شود و هر که گرفتار باشد و در روزی بر وی مسدود شود در سه شنبه نیمه شب به پشت بام خانه رود و دو رکعت نماز حاجت بخواند و دستها بلند کند و صد بار این اسم را بگوید و بعد حاجت خود را بخواهد خدا حاجت او را روا کند . و برای ادای قرض و وسعت رزق خیلی موثر است.

الرزاق- روزی دهنده هر روزیخواری بدان قدر که عنایت او باشد: واین نامی است که فرشته ها بر کشتزار ها میخوانند و از برکت این اسم دانه ها رشد میکنند و بر هر دانه ای نامی نوشته شده است هرکه بر چهار طرف خانه خود این اسم را صد بار بگوید و فوت کند فقر و درویشی از ان خانه دور شود .

الفتاح- گشاینده هر کار بسته که خواهد: هر که را که کارش بسته باشد هر که هر روز بعد از نماز صبح هفتاد و هفت نوبت بگوید کارش گشوده شود و هر کس در هیجده شبانه روز هزارو هفتصدو نودو سه نوبت بخواند چنان فتحی واقع شود که هر گز قبضی در کارش پدید نیاید و عجایب از غیب بیند.

العلیم- خدا داناست بر هر نیک و بدی از ازل تا ابد: هر که این اسم را در دل بسیار گذراند از علم لدنی بهره مند گردد و هر کس بخواهد از امر پنهانی اگاه شود سه شب متوالی وضو سازد و دو رکعت نماز گذارد بعد از نماز صدو پنجاه نوبت این اسم را بخواند و صلوات بفرستد و بعد به خواب رود از عالم غیب انچه را که نیت داشت بداند به او می گویند.

القابض- خدا نیک کند انچه خواهد به عدل و حکمت: امام رضا ع میفرماید هرکه را دشمن قوی باشد و از او بترسد این اسم را سه شب هرشب به نیت ان دشمن هزار بار بخواند البته ان دشمن دوست گردد یا هلاک شود یا آواره گرددهرکه چهل روز این اسم را بر چهل تکه نان بنویسد و ناشتا بخورد خدای تعالی او را از خوف و جوع و عذاب قبر ایمن گرداند .

الباسط- خدای فراخ کننده به انچه حکمت خویش است: این نامی است که حضرت میکائیل بارانها را به برکت این نام می فرستد امام رضا ع میفرماید هر که در سحر گاه با طهارت کامل دست بردارد و ده بار بگوید یا باسط و در روی خود فرود آورد هر گز محتاج نگردد و از غم نجات یابد و از این ورد روزی بر وی فراخ شود و هر کس عدد تکسیر این اسم را در سه شبانه روز و در هر شب یا روز چهار صد و سی و دو بار بگوید که جمعا ” بشود یکهزارو دویست و نود و شش مرتبه بلای قحطی و نداری و بی چیزی از او برود.

یا الله یا هو : هرکس در یکمجلس دوازده هزار نوبت یا الله یا هو گوید همه انس و جن با او انس گیرند

در قرآن در بیست وهفت موضع لا اله الا هو است بعضی از علمای ربانی گفته اند که اسم اعظم خدای تعالی در این آیات است هر کس بخواهد تسخیر قلوب و سلاطین نماید و تمام خلایق مطیع او گردند و هر کس چشمش به او بیفتد محب او شود و صفای ظاهر و باطن پیدا کند بعد از هر نماز قبل از انکه از قبله روی برگرداند و حرفی بزند شروع به خواندن این آیات بکند و هرکس این آیات را را با مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسد و با آب باران بشوید و بخورد هر چه را که بخواند و یا بشنود در حافظه او باقی میماند و اگر کسی را سحر کرده باشند یا عقد السان داشته باشد از این آب بخورد دفع گردد . و هر کس این آیات را بنویسد و با خود دارد از همه بلاها ایمن شود و بر دشمنان ظفر یابد و اگر کسی را مرضی باشد که دکتر ها از ان عاجز باشند در صبح روز جمعه پیش از طلوع افتاب این ایات را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسد و با اب باران یا گلاب بشوید و ان اب را یبخورد شفا یابد اگر کسی کارش بسته و مقروض باشد و در کار خود فرو مانده باشد این ایات را 41 بار بعد از نماز جمعه بجهت گشایش بخواند .

,خواص اسماء الله الحسنى للبوني. Pdf,تحميل كتاب خواص اسماء الله الحسنى للبونى Pdf,خواص اسماء الله الحسنى,خواص اسماء الله الحسنى وفوائدها Pdf,خواص اسماء الله الحسنى Pdf رایگان,خواص أسماء الله الحسنى وفوائدها,خواص أسماء الله الحسنى عند أهل البيت,خواص اسماء الله الحسنى للبوني,خواص اسماء الله الحسنى عن اهل البيت,خواص اسماء الله الحسنى للتداوي وقضاء الحاجات,خواص أسماء الله الحسنى روحانيات,خواص اسماء الحسنی,خواص اسماء الحسنی اهل سنت,خواص اسماء الحسنی خداوند,خواص اسماء الحسنی Pdf,خواص اسما الحسنی,فواید اسماء الحسنی,خواص اسماء الحسنى,خواص اسماء خدا,خواص ذکر اسما الحسنی,خواص اسماء الهی,خواص اسماالله,خواص اسماء الهي,خواص أسماء الله الحسنى Pdf,خواص اسماء ادریسیه,خواص اسما ادریسیه,خواص اسماء ادریسی,خواص اسما ادریسی,شرح و خواص اسماء ادریسیه,خواص اسم ادریسی,خواص اسماء الله

بیشتر بخوانید  آیات بخت گشایی مجرب برای گشایش بخت بسته دختران

برگرفته از سایت دعا 786

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *