تعبیر خواب نقره و خریدن ظرف نقره – دیدن انگشتر نقره در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب نقره و خریدن ظرف نقره – دیدن انگشتر نقره در خواب تعبیرش چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال نقره و کاسه و ظرف نقره و خرید و فروش نقره و طلا و نقره و پیدا کردن نقره و گوشواره نقره و بدلیجات نقره هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب نقره را قرار دادیم …

تعبیر خواب نقره و خریدن ظرف نقره - دیدن انگشتر نقره در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب خرید و فروش نقره,تعبیر خواب انگشتر و گوشواره و دستبند نقره,تعبیر خواب طلا و نقره,تعبیر خواب ظرف و کاسه نقره,تعبیر خواب مدال از جنس نقره

تعبیر خواب نقره و خریدن ظرف نقره – دیدن انگشتر نقره در خواب تعبیرش چیست

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نقره در خواب آورده اند .

امام صادق درباره تعبیر خواب نقره چنین می گویند :

نقره در خواب به معناب زن و فرزند و مال و کار است . جابر مغربی می گوید اگر خواب نقره ببینی یعنی, صاحب فرزندی زیبا می شودی.

تعابیر دیگری همچون ازدواج دختردار شدن و خیرخواهی برای نقره آورده شده است.

تعبیر خواب نقره

لوک اویتنهاو در دیدن نقره در خواب می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن ظروف نقره : آسایش دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست خریدن : تحولات بزرگ پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بشقاب پرنده و سفینه فضایی و دیدن افراد داخل بشقاب پرنده

تعبیر خواب نقره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید به این معناست که ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته , ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید ,

دارای فرزند دختر می شوید. اگر خواب ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما , محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما, از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی یک “دِرهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خریدن نقره از مغازه

اگر خواب ببینی از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.

اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب حیوانات و جانوران درنده - تعبیر کشتن حیوانات درنده در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب ، به معنای آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید . پیدا کردن سکه نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

اگر در خواب ببینید که سکه ‏ى نقره‏ اى پیدا مى‏کنید، معنایش آن است که براى رسیدن به هدف خود , دست به هر کارى مى‏زنید.

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نقره می گوید:

اگر کسى خواب بیند که نقره از دکان مىی گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن , نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اچ میلر مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است.

تعبیر خواب نقره به روایت امام جعفر صادق

دیدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *