تعبیر خواب سیل و نجات از سیل – تعبیر سیل در رودخانه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب سیل و نجات از سیل – تعبیر سیل در رودخانه در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب سیل و نجات پیدا کردن از سیل و سید از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و سیل خون و سیل از دیدگاه حضرت یوسف و سیل گل آلود و سیل آمدن هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید که کاملترین تعبیر خواب سیل را قرار دادیم …

تعبیر خواب سیل و نجات از سیل - تعبیر سیل در رودخانه در خواب

تعبیر خواب سیل و نجات از سیل – تعبیر سیل در رودخانه در خواب,تعبیر خواب سیل آمدن,تعبیر خواب سیل آرام و شدید,تعبیر خواب سیل خون,تعبیر خواب سیل از حضرت یوسف,تعبیر خواب سیل خروشان در رودخانه,معنی و مفهوم سیل در خواب,تعبیر خواب

تعبیر خواب سیل و نجات از سیل – تعبیر سیل در رودخانه در خواب

تعبیر سیل، دشمنی بزرگ یا «پادشاهی» ظالم و ستمگر می‌باشد.

تعبیر دیدن سیل در منطقۀ سردسیر، غم و اندوه می‌باشد، ولی در منطقۀ گرمسیر، تعبیرش منفعت و شادی است.

اگر ببینی سیل وارد خانه یا کوچۀ تو شده است، تعبیرش گشایش و فرج امور می‌باشد.

اگر ببینی در حال مقابله باسیل هستی، یـعـنـی با دشمن درگیر می‌شوی. اگر ببینی از سیل بیرون آمده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب چوپان و چوپانی کردن گوسفندان - تعبیر چوپانی اسب و خر در خواب

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد.

چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است.

هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد.

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سقف ترک خورده و سقف چوبی و خراب شدن سقف خانه

اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست.

اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد.

اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود.

اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببینی سیل جائی را خراب کرده است، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا سود و منفعت می‌رساند.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای سیل عبارتند از: 1- دشمنی بزرگ 2- پادشاهی ستمگر 3- لشکر غالب و غلبه‌کننده4- فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب به روایت اشعث

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کلوچه و پختن کلوچه و خریدن کلوچه و هدیه دادن کلوچه در خواب

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.

دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.

تعبیر خواب به روایت یونگ

خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید.

اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند).

تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.

دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.

خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید.

دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.

دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *