تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن ساختمان و خانه در قبرستان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن ساختمان و خانه در قبرستان را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب ساختن ساختمان و ساختن خانه و ساختن ساختمان بزرگ و کوچک و ساختمان سازی در جای آباد و ویران و ساختمان سازی در قبرستان و گورستان هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب ساختمان سازی را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب ساختمان سازی مرده,تعبیر خواب ساختمان سازی دیگران,تعبیر خواب خانه سازی چیست,تعبیر خواب ساختمان ساختن,تعبیر خواب دیدن ساختمان سازی,تعبیر خواب ساختن ساختمان چند طبقه,تعبیر خواب ساختن ساختمان بلند,تعبیر خواب ساختن ساختمان بزرگ,تعبیر خواب ساختن ساختمان بلند,تعبیر خواب ساختن ساختمان چند طبقه,تعبیر خواب ساختن ساختمان توسط مرده,تعبیر خواب ساختن ساختمان چیست,تعبیر خواب ساخت ساختمان,تعبیر خواب تعمیر ساختمان,تعبیر خواب تعمیر ساختمان قدیمی,تعبیر خواب دیدن ساختن ساختمان

تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن ساختمان و خانه در قبرستان

تعبیر خواب ساختن ساختمان در قبرستان,تعبیر خواب ساختمان سازی در جای آباد,تعبیر خواب ساختمان در جای ویران,تعبیر خواب ساختمان بزرگ,تعبیر خواب ساختمان نیمه کار,تعبیر خواب ساختمان چند طبقه,معنی و مفهوم ساختمان سازی در خواب

تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن ساختمان و خانه در قبرستان

تعبیر ساخت و ساز

خواب دیدن اینکه ساختمانی در دست ساخت است، بیانگر این است که نیاز دارید روی جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسمتان را بهتر کنید

دیدن ساخت و ساز در خوابتان بیانگر موج جدیدی از انرژی، رشد، جاه طلبی و اعتماد به نفس بازیافته است. ممکن است بیانگر بازسازی زندگی تان باشد

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه روی جایی که ساخت و ساز می شود، راه می روید، به این معنی است که آماده نیستید، کاری که برای بهبود ذهن یا جسمتان واجب است را انجام دهید. شاید شما نیاز به هرگونه بهبودی را انکار می کنید

همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند , بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ندارد.

تعبیر خواب ساختمان سازی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: ۱- صلاح دنیا ۲- خیر و برکت ۳- کامرانی ۴- گشایش کارهای بسته و گره خورده

تعبیر خواب ساختمان سازی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

صورت اول :

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

صورت دوم :

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنانچه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است.

تعبیر خواب ساختمان سازی محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود.

اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

تعبیر خواب ساختمان سازی ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی خواب ببیند با مرده ای در قبرستان یا گورستان در حال ساختن خانه است فردی سالخورده را بزودی از دست خواهد داد این شخص مسن میتواند پدربزرگ مادربزرگ و یا …باشد

شیخ طوسی نیز خانه ساختن در قبرستان به همراه مرده ها را به معنی از دست دادن عزیزی سالخرده میداند.

تعبیر خواب ساختمان سازی آنلی بیتون

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.

دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب چشمه و چشمه با آب گوارا - تعبیر آب خوردن از چشمه

همچنین ببینید

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =