تعبیر خواب بانک و مشتری و کارمند بانک – تعبیر وام گرفتن از بانک

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب بانک و مشتری و کارمند بانک – تعبیر وام گرفتن از بانک را قرار دادیم . اگر به دنبال بانک و پول گذاشتن در بانک و پول گرفتن از بانک و پرداخت قرض و قسط در بانک و ورشکسته شدن بانک و دزدی از بانک هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب بانک را قرار دادیم …

تعبیر خواب بانک و مشتری و کارمند بانک - تعبیر وام گرفتن از بانک

تعبیر خواب رفتن به بانک,تعبیر خواب خارج شدن از بانک,تعبیر خواب ورشکسته شدن بانک,تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک,نعبیر خواب آتش گرفتن بانک,معنی و مفهوم بانک در خواب

تعبیر خواب بانک و مشتری و کارمند بانک – تعبیر وام گرفتن از بانک

دیدن و رفتن به بانک افکار، نگرانی‌ها، تصمیمات و رویدادهایی که با پول و زندگی اقتصادی سر و کار دارند را نمایان می کند.

 

تعبیر خواب بانک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی‌های قدیمی است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می‌شود یعنی همان تأویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته‌اند.

تعبیر خواب مشتری بانک

مطیعی تهرانی:

چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می‌آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می‌افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تأیید نمی‌کنید و نمی‌پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خود را دربانک می‌بینید: به شما قول دروغ خواهند داد.

کاری با بانک دارید: بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.

تعبیر خواب کارمند بانک

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ژله و درست کردن ژله,تعبیر خوردن ژله در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تحویلدار بی کار در بانک، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

بانکدار هستید: مورد تمسخر قرار می‌گیرید.

شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید: خبرهای بسیار ناخوشایند.

منوچهر مطیعی:

اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته‌اید خواب شما می‌گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی‌شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می‌گردد.

تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‌ی رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکی پول برداشت می‌کنید، نشانه‌ی زیان و ضرر مالی است.

تعبیر خواب دیدن پول و سکه در بانک

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید در بانک سکه طلا موجود نمی‌باشد، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید.

اگر خواب ببینید در بانک اسکناس‌ها و سکه‌ها روی هم انبوه شده‌اند، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.

تعبیر خواب وام گرفتن

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک وام بانکی می‌گیرید: ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک
از یک بانک پول دریافت می‌کنید: ورشکستگی نزدیک می‌شود.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر و تحلیل خواب آدم کشی

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *