اسم اعظم خداوند

ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم – ذکر سریع الاجابه و معجزه گر

ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم - ذکر سریع الاجابه و معجزه گر

ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم – ذکر سریع الاجابه و معجزه گر در این پست از سایت ملکوتیها ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم – ذکر سریع الاجابه و معجزه گر را قرار داده ایم .این ذکر یکی از مجرب ترین و عظیم الشان ترین اذکار می باشد و برای حاجت …

بیشتر بخوانید »

دعای معجزه اسا برای روا شدن حاجت در همان ساعت – دعای معراج برای حاجت

دعای معجزه اسا برای روا شدن حاجت در همان ساعت - دعای معراج برای حاجت

دعای معجزه اسا برای روا شدن حاجت در همان ساعت – دعای معراج برای حاجت در این پست از سایت ملکوتیها دعای معجزه آسا برای روا شدن حاجت در همان ساعت – دعای معراج برای حاجت را قرار داده ایم. یقین داشته باشید هر دعایی که می کنید خداوند صدای شما را می شنود و از مقصودتان اگاه است.از خداوند …

بیشتر بخوانید »

حقیقت اسم اعظم الهی – از جنس لفظ و کلام

حقیقت اسم اعظم الهی - از جنس لفظ و کلام

حقیقت اسم اعظم الهی – از جنس لفظ و کلام در این پست از سایت ملکوتیها حقیقت اسم اعظم الهی – از جنس لفظ و کلام را قرار داده ایم.اسم اعظم بزرگ ترین نام خداوند می باشد . در روایات ذکر شده است محدوده اثر آن را در عالم هستی بی انتها می باشد و سبب حاجت روایی و مستجاب …

بیشتر بخوانید »

ذکر بسم الله – خواص و فضیلت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر بسم الله - خواص و فضیلت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر بسم الله – خواص و فضیلت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در این پست از سایت ملکوتیها ذکر بسم الله – خواص و فضیلت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم را قرار داده ایم.امام رضا علیه السلام فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم (خداوند) از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیکتر است.برای کارگشایی و حاجت روایی ختم بسم …

بیشتر بخوانید »

متن دعای صد اسم اعظم خداوند برای طلب حاجت و خواسته ها

متن دعای صد اسم اعظم خداوند برای طلب حاجت و خواسته ها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com متن دعای صد اسم اعظم خداوند برای طلب حاجت و خواسته ها را قرار دادیم . خواندن دعاهایی که اسم اعظم خداوند را دارا هستند خواص و فضیلت و برکات فراوانی دارد . برای طلب حاجت و خواسته و رسیدن به مقصود خواندن دعای صد اسم …

بیشتر بخوانید »

فهرست صد اسم اعظم خدا در قرآن با معنی و ترجمه فارسی

فهرست صد اسم اعظم خدا در قرآن با معنی و ترجمه فارسی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com فهرست صد اسم اعظم خدا در قرآن با معنی و ترجمه فارسی را قرار دادیم . اسم های اعظم خداوند بیش از 1001 اسم می باشد ولی تنها صد اسم اعظم خداوند در قرآن ذکر شده است . در ادامه از سایت ملکوتی ها فهرست صد …

بیشتر بخوانید »

دستور استخراج ذکر هم نام برای اسم کریم و اسم اعظم کریم با حروف ابجد

دستور استخراج ذکر هم نام برای اسم کریم و اسم اعظم کریم با حروف ابجد

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دستور استخراج ذکر هم نام برای اسم کریم و اسم اعظم کریم با حروف ابجد را قرار دادیم . هر اسم و نامی دارای ذکر هم نام و اسم اعظم می باشد که اگر آن ذکر به دست بیاید و بر گفتن آن مداومت شود برای …

بیشتر بخوانید »

خواندن هشت اسم اعظم خدا قبل دعا برای اجابت دعا و طلب حاجت

خواندن هشت اسم اعظم خدا قبل دعا برای اجابت دعا و طلب حاجت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواندن هشت اسم اعظم خدا قبل دعا برای اجابت دعا و طلب حاجت را قرار دادیم . اسم های اعظم خداوند خواص و فواید و برکات بسیار زیادی دارند . توصیه شده است قبل از دعا کردن این هشت اسم اعظم خداوند را بخوانید و سپس …

بیشتر بخوانید »

قسم دادن خدا به اسم اعظم برای طلب حاجت و استجابت دعا

قسم دادن خدا به اسم اعظم برای طلب حاجت و استجابت دعا

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com قسم دادن خدا به اسم اعظم برای طلب حاجت و استجابت دعا را قرار دادیم . برای برآورده شدن حاجات و خواسته ها و استجابت دعا می توان خداوند را به اسم های اعظم اش قسم داد . هر کدام از اسم عای اعظم خداوند خواص …

بیشتر بخوانید »

راه رسیدن به اسم اعظم خدا,طریقه به دست آوردن اسم اعظم خدا

راه رسیدن به اسم اعظم خدا,طریقه به دست آوردن اسم اعظم خدا

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com راه رسیدن به اسم اعظم خدا,طریقه به دست آوردن اسم اعظم خدا را قرار دادیم . اسم اعظم خداوند تنها در اختیار چند پیامبر الهی از جمله حضرت عیسی بود که با کمک آن مردگان را زنده می کرد . برای به دست آوردن و رسیدن …

بیشتر بخوانید »

خواص ذکر یا باسط یا قابض,معنی اسم یا باسط یا قابض از اسماء الله

خواص ذکر یا باسط یا قابض,معنی اسم یا باسط یا قابض از اسماء الله

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص ذکر یا باسط یا قابض,معنی اسم یا باسط یا قابض از اسماء الله را قرار دادیم . الباسط و القابض هر دو از اسماء الله الحسنی هستند به معنی اینکخ تنها خداست که بخشش می کند یا مانع بخشش می شود . سایت ملکوتی ها …

بیشتر بخوانید »

خواص و فضیلت ذکر یا کریم یا وهاب یا ذالطول از اسم های اعظم خداوند

خواص و فضیلت ذکر یا کریم یا وهاب یا ذالطول از اسم های اعظم خداوند

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص و فضیلت ذکر یا کریم یا وهاب یا ذالطول از اسم های اعظم خداوند را قرار دادیم . از ذکرهای سریع الاجابه و عظیم الشان ذکر شریف یا کریم یا وهاب یا ذالطول می باشد که مداومت بر خواندن این ذکر خواص و فواید بیشماری …

بیشتر بخوانید »