متن کامل دعای اسماء الحسنی,متن تواشیح اسماء الحسنی صوتی با معنی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com متن کامل دعای اسماء الحسنی,متن تواشیح اسماء الحسنی صوتی با معنی را قرار دادیم . متن کامل دعای تواشیح اسماء الحسنی به همراه فایل صوتی دعا و معنی و ترجمه فارسی دعای اسماء الحسنی در سایت ذکر و دعای ملکوتی ها …

,دعای اسماء الحسنی,دعای اسماء الحسنی در مفاتیح,دعای اسماء الحسنی با معنی,دعای اسماء الحسنی صوتی,دعای اسماء الحسنی ماه رمضان,دعای اسماء الحسنی متن,دعای اسماء الحسنی دانلود,دعای اسما الحسنی,دعا اسما الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی با معنی,متن تواشیح اسماء الحسنی با معنی,تواشیح اسماء الحسنی صوتی,تواشیح اسماء خدا صوتی,تواشیح اسماء الحسنی قدیمی صوتی,تواشیح اسماء الحسنی اصلی صوتی,دعا اسما الحسنی صوتی,تواشیح اسماء الحسنی عربی صوتی,دانلود تواشیح اسماء الحسنی صوتی,دعای اسم های خدا صوتی,دعای صد اسم خدا صوتی,تواشیح اسماء الحسنی ماه رمضان,دعای اسماء خدا ماه رمضان,دانلود دعای اسماء الحسنی ماه رمضان,دانلود تواشیح اسماء الحسنی ماه رمضان,دعای اسماء خدا در ماه رمضان,دانلود تواشیح اسماء خدا ماه رمضان,متن دعای اسماء الحسنی ماه رمضان,تواشیح اسماء الحسنی خدا ماه رمضان,تواشیح اسماء الحسنی با متن,متن کامل دعای اسماء الحسنی,متن دعای اسماء الحسنی قبل افطار,دانلود صوت دعای اسماء الحسنی,دعای اسماء الحسنی قبل افطار,متن دعای اسماء الحسنی,دعای اسما الحسنی قبل افطار,دعا اسماء الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی قدیمی,تواشیح اسماء الحسنی متن,تواشیح اسماء الحسنی عربی,تواشیح اسماء الحسنی اصلی,تواشیح اسماء الحسنی مصری,تواشیح اسماء الحسنی جدید,تواشیح اسماء الحسنی اصلی مصری,تواشیح اسماء الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی قدیمی,تواشیح اسماء الحسنی متن,تواشیح اسماء الحسنی عربی,تواشیح اسماء الحسنی اصلی,تواشیح اسماء الحسنی مصری,تواشیح اسماء الحسنی جدید,تواشیح اسماء الحسنی اصلی مصری,تواشیح اسماء الحسنی صوتی,تواشیح اسماء الحسنی ماه رمضان,تواشیح اسماء الحسنی قدیمی صوتی,تواشیح اسماء الحسنی قدیمی تصویری,تواشیح بسیار زیبای اسماء الحسنی (قدیمی),تواشیح اسماء الحسنی با متن,متن تواشیح اسماء الحسنی Pdf,متن تواشیح اسماء الحسنی با معنی,متن تواشیح اسماء الحسنی گروه محمد رسول الله,دانلود تواشیح اسماء الحسنی با متن,متن کامل تواشیح اسماء الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی عربی صوتی,گروه تواشیح عربی اسماء الحسنی,تواشیح اسماء الحسنی اصلی صوتی,اجرای اصلی تواشیح اسماء الحسنی,دانلود تواشیح اسماء الحسنی مصری,تواشیح اسما الحسنی مصری,دانلود تواشیح اسماء الحسنی جدید,تواشیح اسماء خدا صوتی,فایل صوتی تواشیح اسماء الحسنی,دانلود تواشیح اسماء الحسنی صوتی,دانلود تواشیح اسماء الحسنی ماه رمضان,دانلود تواشیح اسماء خدا ماه رمضان,تواشیح اسماء الحسنی خدا ماه رمضان

متن کامل دعای اسماء الحسنی,متن تواشیح اسماء الحسنی صوتی با معنی

دعای اسماء الحسنی با ترجمه فارسی,دعای تواشیح اسماء الحسنی,ترجمه فارسی دعای اسماء الحسنی,متن اسماء الحسنی,دعای اسماء الحسنی صوتی با معنی

متن کامل دعای اسماء الحسنی,متن تواشیح اسماء الحسنی صوتی با معنی

توجه: ترجمه فارسی این اسمها تنها برای توضیح و تبیین بیشتر معانی است، اما بسیاری از این اسمها فقط با لفظ عربی به درستی قابل فهم هستند و ترجمة آن در یك كلمه بسیار مشكل و نامفهوم است.

1) اللَّهُ: الله
2) اَلرَّحْمنُ: بخشایشگر-هستی بخش- بخشنده نعمت بدون چشم داشت همه موجودات.
3) اَلرَّحِیْمُ: مهربان-پاداش و نعمت دهنده در مقابل اعمال نیکوی بندگان. 4) اَلْمَلِکُ: صاحب و مالک مطلق و وابسته به خود (همه چیز و همه موجودات در اختیار و تصرف او و به او وابسته اند).
5) اَلْقُدُّوسُ: پاک از هر عیب و نقص.
6) اَلسَّلاَمُ: پاک و سلامتی بخش عالم.
7) اَلْمُؤْمِنُ: یگانه امانتدار و امان دهنده مخلوقات از عذاب.
8) اَلْمُهَیْمِنُ: نگهبان مسلط بر عالم.
9) اَلْعَزِیْزُ: صاحب عزت و بزرگواری.
10) اَلْجَبَّارُ: خود رأی و جبران کننده و اصلاحگر حال بندگان خویش.
11) اَلْمُتَکَبِّرُ: یگانه وجودی که همه بزرگیها ازآن اوست.
12) اَلْخَالِقُ: بوجود آورنده عالم از عدم و پدیدآورنده مخلوقات.
13) اَلْبَارِیءُ: بوجود آورنده همه مخلوقاتی که دارای روح هستند، آفریننده موجودات ازهمدیگر.
14) اَلْمُصَوِّرُ: صورت دهنده و طراح عالم و همه موجودات.
15) اَلغَفَّارُ: بسیار آمرزنده.
16) اَلْقَهَّارُ: غالب و چیره و بازگیرنده همه چیز.
17) اَلْوَهَّابُ: بسیار بخشنده و نعمت دهنده.
18) اَلرَّزَّاقُ: بوجود آورنده روزی و توشه حیات و خالق علتهای بدست آمدن روزی.
19) اَلْفَتَّاحُ: باز کننده درهای خزائن رحمتش برای بندگان.
20) اَلْعَلِیْمُ: آگاه و دانای برهمه چیز و درهمه احوال و درهمه جا.
21) اَلْقَابِضُ: گیرنده روح و نعمت از هر که بخواهد.
22) اَلْبَاسِطُ: وسعت دهنده توشه حیات برای هرکس که بخواهد.
23) اَلْخَافِضُ: فرونشاننده و خوارکننده هرکس که مستحق ذلت و خواری باشد.
24) اَلرَّافِعُ: برتری دهنده به هرکس که مستحق برتری است از متقین.
25) اَلْمُعِزُّ: بزرگواری بخش و یاری دهنده کسی که به دین خود چنگ زده.
26) اَلْمُذِلُّ: خوارکننده دشمنان خود.
27) اَلسَّمِیْعُ: شنوای همه صداها.
28) اَلْبَصِیْرُ: بینای پیدا و ناپیدا.
29) اَلْحَکَمُ: یگانه داور و حاکمی که هیچ ردی در قضاوت و داوری او نیست.
30) اَلْعَدْلُ: دادگر کامل در دادگری.
31) اَللَّطِیْفُ: آگاه، بسیار دقیق درهمه امور و اشیاء پیدا و ناپیدا.
32) اَلْخَبِیْرُ: اخبار باطن و پنهان بر او پوشیده نیست.
33) اَلْحَلِیْمُ: صبور و شکیبا-کسی که خشم بر او غلبه نمی کند.
34) اَلْعَظِیْمُ: صاحب عظمت و بزرگی که در عظمت بی همتاست.
35) اَلْغَفُوْرُ: بسیار آمرزنده.
36) اَلشَّکُوْرُ: کسی که پاداش بزرگی در مقابل نیکوی کم می دهد.
37) اَلْعَلِی: وجودی که مراتب بزرگی او ذوق تصور است.
38) اَلْکَبِیْرُ: وجودی که عقل و احساس از درک کامل او ناتوان است.
39) اَلْحَفِیْظُ: نگهدار اعمال بندگان و هر چیزی که بخواهد.
40) اَلْمُقِیْتُ: خالق قوت و نیروی حیات مادی و معنوی.
41) اَلْحَسِیْبُ: وجودی که برای بندگانش کافی است، حسابگر اعمال بندگان درروز قیامت.
42) اَلْجَلِیْلُ: وجودی که برترین کمالات از آن اوست.
43) اَلْکَرِیْمُ: بخشنده ای که بدون سؤال و درخواست می بخشد.
44) اَلرَّقِیْبُ: وجودی که مراقب و ناظر همه اشیاء و حرکات است.
45) اَلْمُجِیْبُ: جواب دهنده به كسانی که او را فریاد کنند.
46) اَلْوَاسِعُ: وجودی که علم و قدرت و رحمت او همه جا را فرا گرفته است.
47) اَلْحَکِیْمُ: کاردان-آگاه به چگونگی و اهداف امور و اشیاء عالم.
48) اَلوَدُوْدُ: خواستار نیکی برای همه بندگانش در همه احوال.
49) اَلْمَجِیْدُ: بزرگواری که بزرگواری او بی نهایت است.
50) اَلْبَاعِثُ: برانگیزاننده پیامبران علیهم السلام- برانگیزاننده مردگان از قبر.
51) اَلشَّهِیْدُ: آگاه و نظاره گر و بیننده‌ ای همه اشیاء و حرکات و سکنات عالم.
52) اَلْحَقُّ: وجود ثابت و یکنواختی که هرگز تحول و تغییر در راه ندارد.
53) اَلْوَکِیْلُ: عهده دار همه امور بندگان و موجودات.
54) اَلْقَوِی: صاحب قدرت و قوت بی نهایت.
55) اَلْمَتِیْنُ: نیرومندی که محکم کاری او بی نهایت است.
56) اَلْوَلِی: سرپرست و مدیر عالم هستی و همه موجودات.
57) اَلْحَمِیْدُ: کسی که سزاوار همه گونه حمد و ثنا است.
58) اَلْمُحْصِی: کسی که هیچ چیز درمقابل علمش پنهان نمی شود.
59) اَلْمُبْدِیءُ: آغازی دهنده به همه کس و همه چیز.
60) اَلْمُعِیْدُ: کسی که قدرت برگرداندن هرچیز را بعد از عدمش دارد.
61) اَلْمُحیی: حیات دهنده-زندگی بخش.
62) اَلْمُمِیْتُ: سلب کننده و گیرنده حیات از دیگران.
63) اَلْحَی: همیشه زنده.
64) اَلْقَیُّوْمُ: وابسته به خود و همه موجودات به او وابسته اند.
65) اَلْوَاجِدُ: به وجود آورنده هرچیز که اراده کند.
66) اَلْمَاجِدُ: بزرگی آفرین.
67) اَلْوَاحِدُ: یگانه-یکتا.
68) اَلصَّمَدُ: بی نیاز ازهر چیز.
69) اَلْقَادِرُ: توانا-توانائی بخش.
70) اَلْمُقْتَدِرُ: مسلط و قدرتمدار حقیقی.
71) اَلْمُقَدِّمُ: پیشی دهنده و برتری دهنده بعضی از امور و اشیاء نسبت به همدیگر.
72) اَلْمُؤَخِّرُ: عقب انداز هرچیز و هر امری که بخواهد.
73) اَلأَوَّلُ: وجودی که بر هر چیز پیشی دارد.
74) اَلآخِرُ: باقی-وجودی که بالاتر از همه موجودات باقیست.
75) اَلظَّاهِرُ: وجودی که آثار قدرت و هستی او پیداست.
76) اَلْبَاطِنُ: وجودی که احاطه بر ذات او غیر ممکن است.
77) اَلْوَالِی: یگانه سر پرستی که همه ولایتها از اوست.
78) اَلْمُتَعَالِی: دور از عیب و نقص.
79) اَلْبِرُّ: وجودی که سرچشمه همه نیکی هاست.
80) اَلتَّوَّابُ: توبه پذیر طغیانگران و سرکشان.
81) اَلْمُنْتَقِمُ: انتقام گیر-عذاب دهنده کسانی که مستحق عذابند.
82) اَلْعَفُوُّ: بخشنده گناهان و آمرزنده توبه کنندگان.
83) اَلرَّؤُوفُ: وجودی که سرچشمه رحمت و مهربانی است.
84) مَالِکَ الْمُلْکِ: وجودی که هستی و حرکات و سکنات عالم تابع خواست اوست.
85) ذُوالْجَلاَلِ وَالإِکْرَامِ: صاحب بزرگواری و کمال.
86) اَلْمُقْسِطُ: داد رس و دادستان مظلومین از ستمگران.
87) اَلْجَامِعُ: در برگیرنده همه عالم هستی و جمع کننده در روز قیامت.
88) اَلْغَنِی: بی نیاز از همه چیز و همه به او محتاجند.
89) اَلْمُغْنِی: بی نیاز کننده.
90) اَلْمَانِعُ: جلوگیری کننده از مصیبت و مشکلات اوست.
91) اَلضَّارُ: ضرر رسان به اهل عصیان.
92) اَلنَّافِعُ: منفعت دهنده به اهل ایمان.
93) اَلنُّوْرُ: روشنائی مطلق و روشنائی بخش.
94) اَلْهَادِی: راهنما و دستگیر.
95) اَلْبَدِیْعُ: بی نظیر و بی شریک.
96) اَلْبَاقِی: ماندنی.
97) اَلْوَارِثُ: مالک نهائی تمام مخلوقات.
98) اَلرَّشِیْدُ: کامل مطلق و تعالی دهنده.
99) اَلصَّبُورُ: شکیبا و شکیبائی بخش.

متن تواشیح اسماء الحسنی :

بسم الله الرحمن الرحیم
‎نسئلک یا من هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدّوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار. المتکبّر الخالق الباریء المصوّر الغفّار القهّار الوهّاب الرزّاق الفتّاح العلیم. القابض الباسط الخافض الرافع المعزّ المذلّ السمیع البصیر الحکم العدل. اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیّ الکبیر الحفیظ المقیت. الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهید. الحق الوکیل القویّ المتین الولیّ الحمید المحصی المبدىء المعید المحیی الممیت الحیّ القیوم. الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الاول الآخر. الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التوّاب المنتقم العفو الرئوف مالک الملک ذو الجلال و الاکرام. المقسط الجامع الغنیّ المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی. الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر.

‎اللهم صلٌ افضل صلاه علی اصعد مخلوقاتک سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم عدد معلوماتک و مداد کلماتک کلما ذکرک الذاکرون و غفل ان ذکرک الغافلون.

برگرفته از سایت دعا 786

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  آیه سریع الاجابه برای گشایش در کار و رسیدن به مقصود و یافتن شغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *