ذکر مجرب برای عزیز شدن نزد خداوند

طبق گفته منابع اسلامی از جمله ذکرهایی مجرب برای غزیز شدن نزد خداوند، ذکر «یا عزیز» می باشد. روش به  کار بردن این ذکر به این شیوه است که باید ذکر «یا عزیز» را در هر 4 سمت خود (پشت، سمت جلو، چپ و راست) این ذکر را برای 4 بار بگویید. ان شاء الله موثر خواهد بود.

عزیز شدن نزد مردم با ختم ادریسیه

از مرحوم شیخ بهایی روایت شده است: هر شخصی که ذکر ادریسیه را بخواند، علاوه بر اینکه دعای او مستجاب می شود، هر اندازه که نزد مردم و دیگران بی ارزش و بی قدر باشد، محترم و عزیز می گردد، همچنین خداوند بزرگ مرتبه، نعمت های ظاهری و باطنی بسیاری را به او اعطا می کند که از شمردن آن عاجز می ماند. ذکر ادریسیه این است: «يا حميدِي الفِعالِ ذَالمَنِّ عَلي جَميعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ»

بیشتر بخوانید  دعای محبوب شدن نزد مردان و جلب محبت و عزیز شدن پیش مردان

 دعا برای عزیز شدن در انظار مردم (دعا برای عزیز شدن درچشم همه )

بهترین دعا برای عزیز شدن نزد شوهر، معشوق و در چشم همه

 

برای اینکه در نظر مردم، عزیز و گرامی شوید زمانی که از منزل بیرون می آیید ذکر زیر را 12 بار بخوانید و بر خود بدمید. این دعایی است که برای عزیز شدن در چشم همه مردم سفارش شده و بسیار مجرب است. «یا عَزیزُ ذُوالْعِزِّ وَ الْاِقْتِدارِ اَعِّزْنی»