سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن

سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن

سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن
سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن

در این پست از سایت ملکوتیها یر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن را قرار داده ایم.سر کتاب باز کردن به نوعی طالع بینی و پیشگویی اتفاقات آینده زندگی فرد می باشد .که با داشتن اسم فرد و اسم مادر و تطبیق با حروف ابجد می توان طالع فرد را پیشگویی کرد.

سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن
سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن

سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن,سرکتاب انلاین,سرکتاب رایگان,سرکتاب ازدواج,سرکتاب ابجد,سرکتاب اینده,سرکتاب تعیین جنسیت,سرکتاب قرانی,سرکتاب شیخ بهایی,سرکتاب قرانی,سرکتاب قرانی رایگان,سرکتاب قرانی واقعی,سرکتاب قرانی رایگان,سرکتاب قرآنی,سرکتاب قرانی رایگان ازدواج,سرکتاب قرانی با حروف ابجد,سرکتاب قرآنی ابجد

سر کتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن

 

روش گرفتن سرکتاب بصورت دستی

برای گرفتن این سرکتاب، ابتدا نام شخصی که می خواهید طالعش را ببینید و همچنین نام مادرش را به ابجد صغیر محاسبه نموده و سپس این دو را باهم جمع میکنیم. سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر 12 می کنیم و باقی مانده این تقسیم، عددی بین صفر تا 12 خواهد شد که به ترتیب عدد یکی از برج های زیر است:

۱) حمل ۲) ثور ۳) جوزا ۴) سرطان ۵) اسد ۶) سنبله ۷) میزان ۸) عقرب ۹) قوس ۱۰) جدی ۱۱) دلو ۱۲) حوت ۰) حوت.

 

بعنوان مثال، اسم شخصی محمد و نام مادرش مریم است؛ محمد به ابجد صغیر می شود 20 و مریم به ابجد صغیر می شود 26؛ این دو عدد را با هم جمع نموده و بر 12 تقسیم میکنیم که باقی مانده این تقسیم برابر است با 10. طبق لیست بالا، طالع این شخص جدی است.

بیشتر بخوانید  دعای افزایش حافظه ، دعای تقویت هوش ، دعای حافظه

در وارد کردن نام ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

حتما برای گرفتن سرکتاب نام شناسنامه ای خود و مادر خود را بنویسید و از نوشتن کلماتی مثل “حوا” و… خودداری کنید.
در سرکتاب مجانی اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، ننویسید نسا بنویسید نساء.
اسامی که دارای حروف والی هستند (مثلا ابوالفضل باید بصورت “ابولفضل” نوشته شوذ).
اسامی که در شناسنامه بصورت لقب دار (مثل “سید حسن”، “سیدعلی” و…) هستند باید بدون لقب و فقط نام اصلی نوشته شوند (بدون القابی مثل “سید” و… . )
اسامی که دارای حرف “ی” آخر هستند (مثلا “کبری” باید بصورت “کبرا”) نوشته شوند.
اسامی که دارای اسم شریف “اله” هستند باید “الله” نوشته شوند (بصورت کامل).

 

سرکتاب باز کردن با حروف ابجد,سرکتاب باز کردن با قرآن,سرکتاب انلاین,سرکتاب رایگان,سرکتاب ازدواج,سرکتاب ابجد,سرکتاب اینده,سرکتاب تعیین جنسیت,سرکتاب قرانی,سرکتاب شیخ بهایی,سرکتاب قرانی,سرکتاب قرانی رایگان,سرکتاب قرانی واقعی,سرکتاب قرانی رایگان,سرکتاب قرآنی,سرکتاب قرانی رایگان ازدواج,سرکتاب قرانی با حروف ابجد,سرکتاب قرآنی ابجد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.