ساعات مخصوص دعانویسی – ساعات سعد و نحس دعانویسی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com ساعات مخصوص دعانویسی – ساعات سعد و نحس دعانویسی را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . هر کدام از روزهای هفته دارای ساعت مخصوص برای دعانویسی می باشند . برخی از ساعات سعد هستند و برای دعانویسی مناسب هستند ولی برخی از ساعات نحس هستند و نوشتن دعا در این ساعات توصیه نمی شود . هر کدام از روزهای هفته نیز برای نوشتن دعایی مخصوص مناسب می باشند ..

ساعات مخصوص دعانویسی - ساعات سعد و نحس دعانویسی

ساعات مخصوص دعانویسی – ساعات سعد و نحس دعانویسی,ساعات دعانویسی,ساعات مناسب برای دعانویسی,ساعات سعد برای دعانویسی,ساعات نحس برای دعانویسی,ساعات نوشتن دعا در طول روزهای هفته

یک هفته هفت روز می باشد و هر روز متعلق به کوکبی می باشد و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که یک ساعت قبل از طلوع آفتاب میشود شروع می شود .

روز شنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب زحل نحس اکبر می باشد .

روز یکشنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب شمس سعد اکبر می باشد .

روز دوشنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب قمر سعد اصغر می باشد .

روز سه شنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب مریخ نحس اصغر می باشد .

روز چهارشنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب عطارد سعد اصغر می باشد .

روز پنجشنبه ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب مشتری سعد اکبر می باشد .

روز جمعه ساعت اول یک ساعت قبل ازطلوع آفتاب زهره سعد اکبر می باشد .

بیشتر بخوانید  ختم سوره مومنون برای کارگشایی و نجات از مشکلات و گرفتاری

توجه : دوستان بدون اذن و آگاهی کامل خودسرانه دعا ننویسید

روز شنبه :

کوکب او زحل می باشد و در آن روز باید تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشت و ملک سفلی او میمون ابانوخ می باشد و حاکم بر ملک علوی او کسفیاییل می باشد و متعلق به برج دلو می باشد و معدن او سرب می باشد و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد .

روز یکشنبه :

کوکب او شمس است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی و رزق و روزی ، رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلی او ابوعبدالله سعید المذهب می باشد و حاکم بر ملک علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد .

روز دوشنبه :

کوکب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملک سفلی او ابی الحارث می باشد و حاکم بر ملک علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر می باشد .

روز سه شنبه :

کوکب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مر یض باید نوشت و یا بغض وآوارگی دشمن نوشت و ملک سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاکم بر ملوک علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .

بیشتر بخوانید  دستورالعملی آسان و مجرب برای ابطال سحر و طلسم

روز چهارشنبه :

کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای زبان بندی ، باید نوشت و ملک سفلی او برقان و یکنی بابی العجائب می باشد و حاکم بر ملوک علوی میکاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد .

روز پنجشنبه :

کوکب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ، و کارگشای و بخت گشایی و زبان بندی انجام داد و ملک سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاکم بر ملوک علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور می باشد .

روز جمعه :

کوکب او زهره است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای کارگشایی ، رزق و روزی ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلی او ابیض می باشد و کنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاکم بر ملک علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود و معدن او مس است و بخور او مستکی می باشد

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *