ذکرهای اسم اعظم گشایش کار و رفع مشکل و گرفتاری و افزایش روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com ذکرهای اسم اعظم گشایش کار و رفع مشکل و گرفتاری و افزایش روزی را قرار دادیم . هر کدام از اسماء الله و اسم های اعظم خداوند خواص و فوائد فراوانی دارند . در این بخش از سایت ملکوتی ها مجموعه ای از ذکرها و اسم های اعظم خداوند که برای گشایش رزق و روزی و کارگشایی و نجات و خلاص شدن از مشکلات و گرفتاری و سختی ها موثر می باشند را گردآوری کردیم …

خواص اسم اعظم اهنوس,خواص اسم اعظم خداوند,خواص اسم اعظم خدا,خواص اسم اعظم خاص,خواص اسم اعظم برای حاجت,خواص آیات اسم اعظم,خواص لوح اسم اعظم,خواص ذکر اسم اعظم
ذکرهای اسم اعظم گشایش کار و رفع مشکل و گرفتاری و افزایش روزی

ذکرهای مجرب گشایش کار فوری,ذکرهای قرآنی کارگشایی,إکرهای سریع الاجابه رفع مشکل,اسم اعظم گشایش کار,اسم اعظم افزایش رزق و روزی,اسم اعظم برای نجات از مشکل و گرفتاری,اسم اعظم مخصوص گشایش در مشکل

ذکرهای اسم اعظم گشایش کار و رفع مشکل و گرفتاری و افزایش روزی

۱) برای حل مشکلات زندگی ۱۰۰مرتبه «یا الله» در هر روز موثر است.

۲) و همچنین خواندن ۱۰۰۱ مرتبه «یا الله» در یک مجلس موثر است در رفع مشکلات و خطرات بزرگ زندگی.

۳) ۶۶ مرتبه، هر روز بعد از نماز صبح جهت حل مشکلات زندگی روز مرّه ذکر «یا الله» و مداومت بر این تعداد تاکید شده است.

۴) و هر که را مهمی باشد و عاجز گردد از تدبیر آن باید که روز جمعه بعد از نماز عصر به هیچ وردی مشغول نگردد و هیچ سخن نگوید و با حضور دل متوجه قبله این هر دو اسم را تکرار کند «یا الله یا رحمن» تا زمانی که آفتاب فرو رود و بعد از آن سر به سجده گزارد و حاجت خود را بخواهد که برآورده می‌شود.

۵) جهت مشکلات غریبه و امور کلیّه بعد از نماز عصر روز جمعه رو به قبله کنید و «بسم الله الرّحمن الّرحیم» را ورد زبان خود کنید و چون بانگ نماز شام بشنوید روی بر سجده حاجات نهد و حاجت خواهد تا مؤذّن اذان تمام کند روی و دستها را برداشته صلوات فرستد و مؤمنین و مؤمنات را فراموش نکند و آمرزش خواهد و برای هر مهم که به این ورد مداومت کند مرادات حاصل شود.

۶) هر که به جهت فتح کارها و محفوظ بودن از بلاها و ایمن بودن از مکر شیطان در مربع چهار در چهار به این طریق نویسد و با خود دارد اما اگر در شرف آفتاب نویسد با ساعات مسعود خواص عظیم دارد.

هر کسی این مربع را با خود دارد و ورد کند و هر روز ۷۸۶ نوبت تکرار کند هر طلسمی را که بخواهد می‌تواند گشودن و همه مشکلات بر وی آسان گردد و بعد از فراغ این باید که ۱۳۲ صلوات فرستد که مستجاب الدّعوه گردد

و روزی بر وی گشاده گردد و صفای باطن او را حاصل شود. و هیچ کاری بر وی مشکل نشود. و فتوحات به وی رسد.

دارنده این اسم و مربع باید با طهارت باشد. و این مربع را معطّر ساخته که گناهان صغیره و کبیره قاری را محو کند و این مربع خواص زیادی دارد.

 بسم

الله

الرحمن

الرحیم

الرحمن

الرحیم

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

الله

بسم

الله

بسم

الرحیم

الرحمن

 ۷) هنگام گرفتاری با توجه قلبی به ربوبیت باری تعالی با یک نفس اسم «یا رب» خوانده شود. (به هر تعداد که ممکن است).

۸) جهت رفع هر گرفتاری در هر روز ۱۲۴ مرتبه ذکر «یا صمد» خوانده شود.

۹) برای رفع مشکلی که از هیچ طریق حل نشده ۱۵۶ مرتبه ذکر «یا قیوم» خوانده شود.

۱۰) برای رفع موانع دنیوی و اخروی ۱۰۰۱ مرتبه گفته شود: «یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا لا اله الاّ اللهُ مُحمَّد رَسُولَ اللهِ عَلِیُّ وَلِیُّ اللهِ».

۱۱) برای جلوگیری از مشکلات، بر گفتن ذکر یا حَیُّ یا قَیّومُ به تعداد ۱۹ مرتبه بعد از نمازهای واجب تاکید شده است.

۱۲) برای پیدا کردن آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، افراد و غیره در هر روز ۸۸ مرتبه ذکر «یا حلیم» خوانده شود.

۱۳)  هر که هر روز پیش از آنکه سخت دنیا گوید بعد از ادای نماز صبح ۷ نوبت بگوید «فَسَیَکْفیکُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» خداوند از برکت این کلمات جمله مهمات او را در آن روز کفایت کند و اگر ورد سازد و بعد از نماز فریضه به قرائت این آیه قیام کند هرگز به هیچ چیز محتاج نگردد.

۱۴) جهت رفع تمام دشواریها در هر روز ۳۱۲ مرتبه «یا قریب» ( و یا حداقل ۳۰ مرتبه) خوانده شود.

۱۵) جهت نجات از زندگی نکبت بار، نوشتن اسم مبارک «الحفیظ» و بستن آن به بازو موثر است.

۱۶) به جهت رفع گرفتاریهای دشوار که در آن درمانده شده‌اند، ۲۱ مرتبه گفتن ذکر «یا ذَاالجلال و الاکرام» نافع است.

۱۷) گویند از امیرالمومنین (ع) منقول است هرگاه مشکلی مرا پیش می‌آمد این کلمات بر سه پاره کاغذ می‌نوشتم و در آب روان می‌انداختم. آن مشکل حل می‌شد و آن کلمات این بود. (هو الحافظ و الکافی وحده).

۱۸) و اگر ۱۰۰ روز به این عدد اسم مبارک «یا خالق» را بخواند او را بود باطن صافیو دل خرّم و بسیاری از مشکلها که حضرت عزّت بر دست او آسان گرداند و به هر کاری که روی آورد از دست او برآید و اگر صنعتی دارند در آن کار یگانه عصر شود و از خلق نیز مستغنی گردد. اما باید با طهارت باشد و مربع را با خود دارد. مربع این است:

 خ

ا

ل

ق

ل

ق

خ

ا

ق

ل

ا

خ

ا

خ

ق

ل

 ۱۹)  هر که جهت آسانی هر دشواری این اسم مبارک «یا حَکیم» را بسیار گوید آن کار آسان شود.

۲۰) چون در کاری شروع کنی اول ۵۶ بار این اسم مبارک «یا مُبْدِئُ »  را بگو بعد از آن بر آن کار اقدام نمای البته به مراد می‌رسد.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.