تعویذ و دعای مخصوص روز شنبه به همراه ترجمه فارسی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعویذ و دعای مخصوص روز شنبه به همراه ترجمه فارسی را قرار دادیم . تعویذ و دعای عظیم الشان و سریع الاجابه روز شنبه به همراه معنی و ترجمه .

,دعای روز شنبه,دعای روز شنبه صوتی,دعای روز شنبه صوتی سماواتی,دعای روز شنبه حضرت زهرا,دعای روز شنبه با صدای فرهمند,دعای روز شنبه سماواتی,دعای روز شنبه تصویری,دعای روز شنبه برای حاجت,دعای روز شنبه اول هفته,دعای روز شنبه پیامبر,دعای روز شنبه صوتی فرهمند,دعای روز شنبه صوتی اباذر حلواجی,دعای روز شنبه صوتی تصویری,دعا روز شنبه صوتی,دعای روز جمعه صوتی,دعای روز چهارشنبه صوتی,زیارت روز شنبه صوتی,دعای روز چهارشنبه صوتی سماواتی,دعای روز جمعه صوتی سماواتی,زیارت روز شنبه صوتی سماواتی,دعای روز شنبه حاج مهدی سماواتی,دعای روز سه شنبه صوتی سماواتی,دعای روز جمعه با صدای سماواتی,دعای روز جمعه حاج مهدی سماواتی,دعای روز سه شنبه حاج مهدی سماواتی,دعای روز سه شنبه با صدای سماواتی,دانلود دعای روز شنبه حضرت زهرا,دعای روز چهارشنبه حضرت زهرا,دعای حضرت زهرا در روز سه شنبه,دعای حضرت زهرا در روز پنجشنبه,زیارت روز شنبه با صدای فرهمند,دعای روز چهارشنبه با صدای فرهمند,دعای روز جمعه با صدای فرهمند,زیارت روز چهارشنبه با صدای فرهمند,زیارت روز جمعه با صدای فرهمند,زیارت روز سه شنبه با صدای فرهمند,دعای روز جمعه با صدای محسن فرهمند,دعای روز جمعه با صدای استاد فرهمند,دانلود زیارت روز جمعه با صدای فرهمند,دعای روز جمعه سماواتی,دعای روز چهارشنبه سماواتی,زیارت روز شنبه سماواتی,دعای روز جمعه سماواتی صوتی,دعای روز سه شنبه سماواتی,دعای روز پنجشنبه سماواتی,زیارت روز سه شنبه سماواتی,دعای روز چهارشنبه تصویری,دعای روز سه شنبه تصویری,دعای روز جمعه تصویری,ذکر روز شنبه تصویری,زیارت روز شنبه تصویری,دعای روز شنبه تصویر,دعای روز پنجشنبه تصویری,ذکر روز شنبه تصویر,دعای روز جمعه تصاویر,دعای روز جمعه برای حاجت,دعای روز چهارشنبه برای حاجت,دعای روز جمعه برای حاجت گرفتن,ذکر روز شنبه برای حاجت,دعاهای روز جمعه برای حاجت,دعای روز سه شنبه برای حاجت,دعای روز پنج شنبه برای حاجت,زیارت روز سه شنبه برای حاجت,ذکر روز پنج شنبه برای حاجت,دعای روز شنبه اول هفته صوتی,زیارت روز شنبه پیامبر,زیارت روز شنبه پیامبر اکرم

تعویذ و دعای مخصوص روز شنبه به همراه ترجمه فارسی

تعویذ روز شنبه,دعای روز شنبه,تعویذ قوی و مجرب روز شنبه,خواندن تعویذ در روز شنبه,خواندن ذکر و دعای روز شنبه,دعای عظیم الشان روز شنبه با معنی

تعویذ و دعای مخصوص روز شنبه به همراه ترجمه فارسی

به نام خداوند بخشنده‏ی مهربان، خود را پناه می‏دهم به خدایی که معبودی جز او نیست، زنده و پابرجاست، خواب و چرت او را فرانگیرد، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای اوست، چه کسی نزد او شفاعت می‏کند جز آنکه از او اجازه دارد، آنچه را پیشاپیش و آنچه را پشت سر آنهاست می‏داند، و به چیزی از دانش او احاطه ندارند جز آنچه او بخواهد، فرمانروائی او آسمانها و زمین را فراگرفته، و حفظ آنها او را خسته نمی‏کند و او برتر و بزرگ است.

سپس سوره‏ حمد را تا آخرش، و سوره‏ ناس را تا آخرش، و سوره‏ فلق را تا آخر، و سوره‏ توحید را تا آخرش می‏خوانی.

و می‏گویی :

این گونه است پروردگار ما و سرور ما و مولای ما، معبودی جز او نیست، نورانیت نور از اوست، و تدبیر کننده‏ی کارها و نور آسمانها و زمین است، مثال نورش همانند قندیلی است که در آن چراغی باشد، چراغ در بلوری است که آن همانند ستاره‏ای درخشان است، و از درخت مبارک زیتونی افروخته شده است، نه شرقی و نه غربی است، نزدیک است روغن چراغ بتابد و اگرچه آتشی به او نرسد، نوری بر نوری، خداوند هر که را بخواهد به نورش هدایت می‏کند، و خداوند مثلهایی را برای مردم می‏زند و خدا به هر چیز داناست.
آنکه آسمانها و زمین را با حقیقت آفرید، سخن او حق است و فرمانروایی از اوست، روزی که در صور دمیده شود، دانای غیب و آشکار است، و او حکیم و داناست، آنکه هفت آسمان طبقه‏بندی شده را آفرید، و از زمین همانند آن را خلق کرد، امر در میان آنها فرود می‏آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست، و اینکه علم خداوند به هر چیز احاطه دارد، و هر چیز را به شمارش درآورده است.
پناه می‏برم از شر هر شرور، آشکار انجام داده یا در پنهان مرتکب آن شود، و از شرور جنی و انسانی، و از شر آنچه در شب ظاهر شده و در روز پنهان می‏شود، و از شر حمله برندگان شب و روز، و از شر آنچه در حمامها و بستانها و خرابه‏ها، و بیابانها و صحراها، و بیشه‏ها و درخت وارد شده، و آنچه در نهرها می‏باشد.
خود و آنچه کارش مورد عنایتم است را پناه می‏دهم به خدایی که مالک جهان است، فرمانروایی را به هر که خواهی داده، و از هر که خواهی بازگیری، و هر که را خواهی عزیز گردانده، و هر که را خواهی ذلیل نمایی، خیر به دست توست و به درستی که تو بر هر کار توانائی، شب را در روز و روز را در شب داخل گردانده، و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‏آوری، و هر که را بخواهی بدون حساب روزی می‏دهی.
کلیدهای آسمانها و زمین برای اوست، روزی را برای هر که بخواهد می‏گستراند یا تنگ می‏کند، به درستی که او به هر چیز داناست، زمین و آسمان برتر را آفرید، و بر عرش استقرار یافته است، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و آنچه میان این دو است، و آنچه زیر خاک است برای اوست، و اگر گفتاری را بلند بخوانی به درستی که او به پنهان و آشکار آگاه است.
خدا، معبودی جز او نیست، نامهای نیکو برای اوست، عالم خلق و امر از آن اوست، نازل کننده‏ی تورات انجیل و زبور و فرقان عظیم، از شر هر طغیانگر و تجاوزگر و ساحر، و شیطان و پادشاه، و ساحر و کاهن و نظاره‏گر و حمله برنده، و متحرک و بی‏حرکت، و گویا و ساکت، و سخنگو و خاموش، و خیال پرداز و مجسم شونده، و رنگ به رنگ و کوچک.
و به خدا پناه می‏بریم، او پناه و یاور و مونس ماست، و او از ما دفع می‏کند، شریکی ندارد، هر که را ذلیل کند عزیز کننده‏ای برای او نیست، و هر که را گرامی و عزیز دارد ذلیل کننده‏ای ندارد، و او یگانه و نیرومند است، و درود و سلام خدا بر سرور ما محمد و خاندان پاکش باد.

دعاؤه فی العوذة لیوم السبت

بسم الله الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی بالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی‏ء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الأرض و لا یؤده حفظهما و هو العلی العظیم.
ثم تقرأ الحمد الی آخرها، و «قل اعوذ برب الناس» الی آخرها، و «قل اعوذ برب الفلق» الی آخرها، و «قل هو الله احد» الی آخرها.
و تقول :
کذلک الله ربنا و سیدنا و مولانا، لا اله الا هو، نور النور و مدبر الامور، و نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة یکاد زیتها یضی‏ء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شی‏ء علیم.
الذی خلق السماوات و الارض بالحق، قوله الحق و له الملک، یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهادة و هو الحکیم الخبیر، الذی خلق سبع سموات طباقا و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شی‏ء قدیر، و ان الله قد احاط بکل شی‏ء علما و احصی کل شی‏ء عددا.
اعوذ من شر کل ذی شر، معلن به او مستسر، و من شر الجنة و البشر، و من شر ما یظهر باللیل و یکمن بالنهار، و من شر طوارق اللیل و النهار، و من شر ما ینزل الحمامات و الحشوش، و الخرابات و الاودیة، و الصحاری و الغیاض و الشجر و ما یکون فی الانهار.
اعیذ نفسی و من یعنینی امره بالله مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی‏ء قدیر، تولج اللیل و النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.
له مقالید السموات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شی‏ء علیم، خلق الارض و السموات العلی، الرحمن علی العرش استوی، له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفی.
الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی، له الخلق و الامر، منزل التوراة و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم، من شر کل طاغ و باغ و نافث، و شیطان و سلطان، و ساحر و کاهن، و ناظر و طارق، و متحرک و ساکن، و متکلم و ساکت، و ناطق و صامت، و متخیل و متمثل، و متلون و محتقر.
و نستجیر بالله حرزنا و ناصرنا و مونسنا، و هو یدفع عنا، لا شریک له و لا معز لمن اذل، و لا مذل لمن اعز، و هو الواحد القهار، و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین و سلم تسلیما.

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی

بیشتر بخوانید  دعاى مولاى ما امیر المؤمنین برای وسعت رزق

برگرفته از سایت دعا 786

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *