تعبیر و تحلیل معتبر خواب بادمجان

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بادمجان

به رسم همیشگی و مطالب سایت ملکوتیها تعبیر خوابی را امروز خدمت شما عزیزان شرح خواهیم داد که ممکن است برای شما هم تبعیرش جالب باشد. در واقع دیدن بادمجان عاقبت خوب و خوشی ندارد و زمانی که شما چنین خوابی می بینید معمولا درگیر غم می شوید. تعبیر و تحلیل معتبر خواب بادمجان را در ادامه ی مطلب می توانید مشاهده کنید.

سعی کرده ایم که معتبرترین تعابیر که در کتب مشهور آمده است را در این مطلب به نظر شما عزیزان برسانیم.

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بادمجان,تعبیر خواب بادمجان سرخ شده,تعبیر خواب بادمجان پخته,تعبیر خواب بادمجان و کدو,تعبیر خواب بادمجان کندن,تعبیر خواب بادمجان بزرگ,تعبیر خواب بادمجان سیاه خریدن,تعبیر خواب بادمجان سبز,تعبیر خواب بادمجان گندیده,تعبیر خواب بادمجان پوست کنده,تعبیر خواب بادنجان از امام صادق,تعبیر خواب بادمجان چیدن,تعبیر خواب بادمجان کاشتن,تعبیر خواب بادمجان کبابی,تعبير خواب بادمجان سرخ كردن,تعبیر خواب بادمجان خراب,تعبیر خواب بادمجان مطیعی تهرانی,تعبیر خواب بادمجان قرمز,تعبیر خواب بادمجان ترشی,تعبیر خواب بادمجان برای زن باردار,تعبیر خواب بادمجان دادن به مرده

تعبیر و تحلیل معتبر خواب بادمجان

محمد بن سیرین گوید: بادمجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بی وقت و اگر پخته بود و اگر خام، دلیل غم و اندوه بود بقدر آن که خورده بود، دلیل تر و خشک آن یکسان بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در در فصل خودش رأی و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ممکن است شما در خواب بادمجان ببینید اما بادمجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفاً به دیدن بادمجان تعبیر نادرست داشت.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادمجان بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بادمجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادمجان دارید و آن را به دیگری می‌دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می‌شود و رنجی می‌رسد ولی اگر بادمجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد.
مطیعی تهرانی: پوست کندن بادمجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می‌آورد.

 

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب فالوده و خریدن فالوده - تعبیر خوردن فالوده شیرین در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *