تعبیر خواب گوسفند و گوشت گوسفند – دیدن گوسفند قربانی در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب گوسفند و گوشت گوسفند – دیدن گوسفند قربانی در خواب تعبیرش چیست را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گوسفند و کشتن گوسفند و ذبح و قربانی کردن گوسفند و چیدن پشم گوسفند و کباب کردن گوشت گوسفند و خریدن و فروختن گوسفند و گوسفندی که حمله می کند و گوسفندان قربانی شده هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید که کاملترین تعبیر خواب گوسفند را قرار دادیم …

تعبیر خواب گوسفند و گوشت گوسفند - دیدن گوسفند قربانی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب گوسفند و گوشت گوسفند – دیدن گوسفند قربانی در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب گوسفندان قربانی شده,تعبیر خواب گوسفندی که حمله می کند,تعبیر خواب گوسفندی که زایمان می کند,تعبیر خواب گم شدن گوسفندان,معنی و مفهوم گوسفند در خواب

تعبیر خواب گوسفند و گوشت گوسفند – دیدن گوسفند قربانی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد.

اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کاشتن سبزی جعفری - تعبیر خوردن سبزی جعفری در خواب

خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.

اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری

اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری.

اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.

تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

اگر ببینی کله گوسفند را می‌خوری، عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.

اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، مال و اموال تو از جایی حلال می‌باشد.

اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب آشفتگی و سرگردانی و پریشانی - تعبیر ناراحتی و آشفتگی دیگران در خواب

اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.

اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری

اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، تعبیرش جاهل و نادان خواهی شد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای گوسفند عبارتند از:

بزرگی و ریاست و سروری
زنی بزرگ
مال و اموال
فرمانروا
به دست آوردن جاه و مقام و سود و منفعت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *