تعبیر خواب گل بنفشه – چیدن گل بنفشه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب گل بنفشه – چیدن گل بنفشه در خواب نشانه چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گل بنفشه و خریدن و فروختن گل بنفشه و گل بنفشه قرمز هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب گل بنفشه را قرار دادیم …

تعبیر خواب گل بنفشه آفریقایی,تعبیر خواب چیدن گل بنفشه,تعبیر خواب دیدن گل بنفشه,تعبیر خواب کاشت گل بنفشه,تعبیر خواب خوردن گل بنفشه,تعبیر گل بنفشه در خواب,تعبیر خواب دیدن گل بنفشه در خواب,تعبیر چیدن گل بنفشه در خواب

تعبیر خواب گل بنفشه - چیدن گل بنفشه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خریدن گل بنفشه,تعبیر خواب گل بنفشه قرمز و سفید,تعبیر خواب دسته گل بنفشه,معنی و مفهوم گل بنفشه در خواب

تعبیر خواب گل بنفشه – چیدن گل بنفشه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بنفشه به روایت محمدبن سیرین

اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از زن یا «کنیزی» به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزندی می‌شوی.
اگر بنفشه را جدا از بوته‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه خواهی شد
تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک است. اگر ببینی در داخل شیشه روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب بنفشه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد.
اگر ببینی کسی یک دسته گل بنفشه به تو می‌دهد، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید.

تعبیر خواب بنفشه به روایت جابر مغربی

بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار.

تعبیر خواب بنفشه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم است و جدائي و اين مطلقا با رنگ بنفش و تيره اين گل زيبا ارتباط مي يابد و در عين حال زيبايي اش و تعادلي که پروردگار خالق جهان در ترکيب اجزا و رنگ هاي تشکيل دهنده آن به کار گرفته است که بي ترديد ظرافت و زيبائي زن را دارد.

اگر کسي در خواب فقط بنفشه ببيند( اعم از خوشه اي يا بنفشه جوي که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زني سر راهش قرار مي گيرد. اگر جوان است عاشق مي شود و عاشقي از او گذشته از زني که ملاقات مي کند سودي مي برد.

برخي از معبران نوشته اند که بيننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندي مي شود .

اگر يک زن گل بنفشه در خواب ببيند دختري مي آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد.

اگر بيننده خواب ببيند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته يا درخت جدا مي کند خواب او گوياي غمي است نزديک که عامل آن يک زن است چه بيننده خواب زن باشد چه مرد.

اگر زني ببيند که گل بنفشه را از شاخه يا بوته جدا مي کند و به شوهرش مي دهد بين آن ها جدائي مي افتد که اين جدائي مي تواند هم يک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدي تر يک طلاق و متارکه.

گرفتن گل بنفشه از ديگران اندوهي است که دهنده گل به بيننده خواب هديه مي کتد و همراه مي آورد.

ديدن بنفشه جوي(بنفشه بهاري که بوته کوتاه دارد) زني است که با همه چشمانش مراقب بيننده خواب است و بنفشه درختي، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

تعبیر خواب بنفشه از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیدن گل بنقشه: خوشبختی در عشق
بو کردن بنفشه: با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب واکسن زدن به دیگران - تعبیر تزریق واکسن به شما در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *