تعبیر خواب گربه و بچه گربه – دیدن گربه سیاه و سفید در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب گربه و بچه گربه – دیدن گربه سیاه و سفید در خواب تعبیرش چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گربه و کشتن گربه و صدای گربه و جفت گیری گربه و گربه وحشی و گربه آرام و گربه با مادرش هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب گربه را قرار دادیم .

تعبیر خواب گربه و بچه گربه - دیدن گربه سیاه و سفید در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب گربه و بچه گربه – دیدن گربه سیاه و سفید در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب موش و گربه,تعبیر خواب گربه بزرگ و کوچک,تعبیر خواب گربه وحشی و آرام,تعبیر خواب صدای گربه,تعبیر خواب گربه در پشت بام

تعبیر خواب پرنده و جوجه پرنده – دیدن پرنده در قفس تعبیرش چیست

تعبير خواب گربه به روايت امام صادق(ع)

دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار (سخن چین). سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان). پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبير خواب گربه به روايت محمد ابن سیرین

دیدن گربه در خواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.

اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

تعبير خواب گربه به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .

۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .

۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .

۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .

۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .

۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .

۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

تعبير خواب گربه به روايت لوک اویتنهاو

چنگ خوردن از گربه : مانع گربه سیاه : بدبختی نوازش کردن آن : ناسپاسی گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده دیدن گربه: دوست نا دوست گربه وحشی : دوست خطرناک زدن یک گربه : خیانت

تعبير خواب گربه به روايت یوسف نبی (ع)

دیدن کشتن گربه درویش گردد.
تعبير خواب گربه به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

تعبير خواب گربه به روايت منوچهر مطیعی

گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند.

حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است .

به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر .

منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.

نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.

اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

تعبير خواب گربه به روايت محد العنبری

دیدن گربه در خواب، به خدمتکار تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد. گربه در خواب، بر کتاب یا بیوفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز، دلالت دارد.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب نفت و ریختن آتش روی نفت - تعبیر دیدن چاه نفت در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *