تعبیر خواب کوه و دامنه کوه – ریزش کوه در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com  تعبیر خواب کوه و دامنه کوه – ریزش کوه در خواب تعبیرش چیست را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب کوه و بالا رفتن از کوه و کوه و تپه سرسبز و پایین آمدن از کوه و کوه آتشفشان و کوه بزرگ و سنگی و کوه پایه و کوه سیاه و کوه برفی و کوه سرسبز و خشک هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید …

تعبیر خواب کوه و دامنه کوه - ریزش کوه در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب کوه و دامنه کوه – ریزش کوه در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب کوه برفی و سنگی,تعبیر خواب کوه سرسبز,تعبیر خواب بالا رفتن از کوه,تعبیر خواب کوه پر از برف,تعبیر خواب ریزش سنگ از بالای کوه,تعبیر خواب نوک و قله کوه,معنی و مفهوم کوه در خواب,تعبیر خواب کوه نوردی,تعبیر خواب کوه پایه

تعبیر خواب کوه و دامنه کوه – ریزش کوه در خواب تعبیرش چیست

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره .

شخصيت هائي که دور از دسترس ما به نظر مي آيند به صورت غول، ديوار و از اين قبيل شکل مي گيرند و حوادثي که و قوعشان بيرون از دايره قدرت و حيطه گمان و قياس ما است و به شکل آيات طبيعي تجلي مي نمايند که کوه يکي از شناخته ترين و قابل توجه ترين آن ها است. کوه يا کار بزرگ است يا شخصيت بزرگ و غير قابل دسترس.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب چغندر و لبو - خوردن چغندر پخته در خواب تعبیرش چیست

تشخيص اين که کوه در خواب ديده شده کام است با خود بيننده خواب مي باشد چون خودش بهتر از معبر مي داند درگير چه حوادثي است.

اگر در خواب ببينيد از کوهي عظيم بالا مي رويد کاري بزرگ در دست مي گيريد.

اگر ديديد که از کوه به سختي و با رنج و زحمت بالا مي رويد کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پيمائي مي کنيد به سهولت بر دشواري يا آن شخص دور از دسترس چيره مي گرديد.

اگر ديديد بر قله کوهي ايستاده ايد به اوج موفقيت مي رسيد که از آن بيشتر نبايد انتظار داشته باشيد.

اگر ديديد از کوهي سر مي خوريد و پائين مي آئيد و خودتان نمي توانيد خويشتن را کنترل کنيد، سقوط مي کنيد و موقعيت خويش را از دست مي دهيد.

اگر شما را پرت کردند و پائين افتاديد شما را معزول مي کنند.

اگر ديديد در کوهي به غار پناه برديد امنيت مي يابيد يا مجهولي را مي شکافيد و رازي را کشف مي کنيد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

ديدن كوه در خواب، دليل مال بود كه به حيله به دست آيد.

اگر بيندكه در كوه پنهان شد و راه بيرون آمدن نداشت، دليل كه او را به حيله در كاري اندازند و از آن كار به دشواري خلاصي يابد.

اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، دليل است كارش بالا گيرد.

اگر ديد كه بر دامن كوهي مقام نمود و بيفتاد، دليل غم است.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب هدهد سبز و طلایی - پرنده هدهد گرفتن در خواب تعبیرش چیست

اگر ببینی در کوهی هستی و نمی‌توانی بیرون بیایی، به این معنی است که گرفتار کاری می‌شوی و نمی‌توانی خلاص بشوی.

اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، حال تو بد خواهد شد و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود

اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر بيند كوهي بجنبد، دليل كه بزرگي از آن ديار رنجور شود.

اگر بيند كوهي مي كند و بر وي آسان است، دليل كه كسي چيزي به وي دهد.

اگر بيند بر كوه قاف نشسته است، دليل است اجلش نزديك بود.

اگر در خواب خود را به كوه طور بيند، دليل است معتقد پادشاه شود.

اگر بر كوه لسان بيند، دليل است با علما صحبت دارد. اگر بيند در كوهي شد، دليل است در زندانش نمايند يا بميرد. اگر ديد در كوه سوراخي بود و در آنجا رفت، دليل كه از راز پادشاه آگاه شود.

اگر بيند كه از كوه سنگ برمي گرفت و از هر جا كه بود مي انداخت، دليل كه نامه هاي پراكنده نويسد. اگر بيند از كوه يفتاد، دليل است مرادش برنيابد.

اگر بيند نردباني بسته بود از كچ و او بدان نردبان بر سركوه رفت، دليل است مرادش زود برآيد.

اگر نردبان را از گل و خشت بيند به تاويل نيكوتر است.

اگر نردبان را از مس و برنج بيند، دليل نامرادي است.

اگر از آهن بيند، دليل قوت است اگر بيند بر سر كوهي بلند ايستاده بود، دليل است مقرب پادشاه شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب فرشته و بوسیدن فرشته و بال فرشته و فرشته مرگ

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می‌شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.
اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است:
پادشاهی، دلیری، ظفر یافتن، بلندی، رئیسی.
اگر ببیند بر کوه نتوانست شدن، دلیل نامرادی است

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *