تعبیر خواب کور و نابینا شدن – تعبیر دیدن مرد و زن کور و نابینا در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب کور و نابینا شدن – تعبیر دیدن مرد و زن کور و نابینا در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب کور شدن و کور بودن و کور شدن پدر و مادر و کور شدن خواهر و برادر و نابینایی هستید پیشنهاد می کنم این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب کور و نابینا شدن را قرار دادیم …

تعبیر خواب کور شدن پدر,تعبیر خواب کور شدن چشم راست,تعبیر خواب کور شدن خودم,تعبیر خواب کور شدن چشم راست مرده,تعبیر خواب کور شدن چشم چپ,تعبیر خواب کور شدن چشم پدر,تعبیر خواب کور شدن یه چشم,تعبیر خواب کور شدن چشم دیگران
تعبیر خواب کور و نابینا شدن - تعبیر دیدن مرد و زن کور و نابینا در خواب

تعبیر خواب کور شدن چشم راست,تعبیر خواب نابینا شدن هر دو چشم,تعبیر خواب کور کردن دیگران,معنی و مفهوم کور شدن در خواب,تعبیر خواب کوری و نابینایی مطلق

تعبیر خواب کور و نابینا شدن – تعبیر دیدن مرد و زن کور و نابینا در خواب

خواب کور شدن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب کور شدن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب کور شدن مرده: یکی از محارم تان با شما دشمنی می کند.

تعبیر خواب کور شدن از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن نابینایی در خواب بر شش وجه است:

درویشی، بدحالی، غم و اندوه، نقصان، مال، تباهی دین.

تعبیر خواب دیدن مرد و زن نابینا: اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

تعبیر خواب کور شدن از دید ابراهیم کرمانی

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.

تعبیر خواب کور کردن کسی: اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.

مرده نابینا در خواب معنای شومی میدهد و هیچوقت نمیتواند دارای پیام مثبت و یا خیری برای بیننده خواب داشته باشد,تلاش مستمر ولی بدست نیامدن نتیجه مطلوب و همچنین کاشت و عدم برداشت معنی این خواب است

تعبیر خواب کور شدن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب نابینا شدن خودم و دیگری: وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند.

تعبیر خواب در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است.

شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند.

کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند.

تعبیر خواب کور شدن یک چشم: نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب میش و جنگ با میش - تعبیر دیدن میش شاخدار در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *