تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز – خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز – خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب پسته و درخت پسته و پوست کندن پسته و پسته شور و نمک زده شده و پسته خراب و فاسد و پسته سالم و دارای مغز و چیدن پسته از درخت هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب پسته را قرار دادیم …

تعبیر خواب پسته امام صادق,تعبیر خواب پسته از حضرت یوسف,تعبیر خواب پسته کوهی,تعبیر خواب پسته کوهی سبز,تعبیر خواب پسته دادن به مرده,تعبیر خواب پسته یونگ,تعبیر خواب پسته وحشی,تعبیر خواب پسته گرفتن از مرده

تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز - خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز – خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب درخت پسته,تعبیر خواب خریدن و فروختن پسته,تعبیر خواب پسته با مغز سالم,معنی و مفهوم پسته در خواب و رویا

تعبیر خواب پسته و پسته بدون مغز – خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست

همانطور که در بیداری خوردن پسته انسان را مشغول کرده و از تمرکز در امور مهم دور می‌گرداند دیدن آن در خواب نیز بیانگر درگیری‌های ذهنی و مشغولیات فکری فرد بیننده خواب است.

خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب رفتن به حج و حاجی شدن - تعبیر نماز خواندن در کعبه و مکه

اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند.

ابن سیرین:

تعبیر خواب پسته، مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب تعارف کردن پسته

مطیعی تهرانی:

چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.

تعبیر خواب پسته بدون مغز

مطیعی تهرانی:

پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مأیوس کننده یک کار به خصوص که انجام می‌دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می‌خورید.

تعبیر خواب مغز پسته

منوچهر مطیعی:

اگر مغز پسته دیدید در کارتان توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می‌شود
اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می‌خورد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند اما ازدواج او بعد از حرف‌های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می‌پذیرد. زن‌ها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند.

ابن سیرین گوید:

اگر در خواب ببینی مغز پسته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب درخت پسته

منوچهر مطیعی:

درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه‌اش درخت پسته روییده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می‌شوند و موردی پیش می‌آید که گرد هم می‌آیند و زیاد جر و بحث می‌کنند.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب چشم و درد چشم - تعبیر کور شدن یک ضعیف در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *