تعبیر خواب پدرخوانده و غمگین و شاد بودن پدرخوانده در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب پدرخوانده و غمگین و شاد بودن پدرخوانده در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب پدرخوانده شاد و سر حال و خوشحال و پدرخوانده غمگین و ناراحت و نگران و حرف زدن و صحبت کردن با پدرخوانده و زندگی کردن با پدرخوانده هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب پدرخوانده را گردآوری کردیم …

پدرخوانده ۳,پدرخوانده 4,پدرخوانده قسمت دوم,پدرخوانده بازیگران,پدرخوانده هارلم,پدرخوانده های توکیو,پدرخوانده 5,پدرخوانده لاله و لادن

 و غمگین و شاد بودن پدرخوانده در خواب

تعبیر خواب پدرخوانده غمگین و ناراحت,تعبیر خواب پدرخوانده شاد,تعبیر خواب پدرخوانده مرده و زنده,تعبیر خواب دیدن پدرخوانده در خواب,معنی و مفهوم دیدن پدرخوانده

تعبیر خواب پدرخوانده و غمگین و شاد بودن پدرخوانده در خواب

تعبیر خواب پدرخوانده به روایت آنلی بیتون

۱- اگر در خواب پدرخوانده خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتى مى شوید

اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو خواهید داشت.

۲- دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است .

اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانه روابط مطلوب خانوادگی است .

تعبیر خواب پدرخوانده به روایت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به مقام هاى بالایى دست پیدا خواهید کرد.

تعابیر دیگر دیدن پدر خواب

ابن سیرین

دیدن پدر مرده در خواب رحمت است و نزول نعمت و دیدن پدر و جد پدری در خواب اول به این معنی است که گناهانت بخشیده شده است و بعد از ان به معنای برکت است ولی این خواب میتواند معنای دیگری داشته باشد که تقریبا همه خوبند.

اگر کسی در خواب دید که پدر مرده اش را می بوسد و از او نگهداری می کند معنی خواب این است که به بیننده خواب ارادت زیادی دارد.

شیخ طوسی

اگر در خواب پدر مرده خود را می بوسید و او از شما دلخور است این خواب سه معنی دارد.

معنی اول این خواب قرض گرفتن از دیگران و مقروض شدن است.

معنی دیگر این خواب در قحطی و تنگنا و کمبود روزی قرار گرفتن است.

معنی دیگر این خواب این است که معیشت شما تنگ می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که پدر شوهرش را در خواب در اثر دعوا می کشد معنی خواب این است که از همسرش جدا می شود.

اگر در خواب دیدید که به پدر مرده خود فحش و دشنام می دهی و او را مورد بی احترامی قرار می دهی معنی خواب این است که با زنت به مشکل می خوری و بین شما دعوا و مشاجره می شود.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.