تعبیر خواب معتبر دیدن آب

تعبیر خواب معتبر دیدن آب

اگر به علم تعبیر خواب علاقه دارید و یا احساس می کنید که به تازگی خوابی را دیده اید و اما این خواب خیلی مهم است بهترین کار استفاده از تعبیر خواب های قوی و معتبری است که ما از امروز در اختیار شما قرار می دهیم و پیشنهاد می کنیم با خواندن آن ها خواب خود را تعبیر کنید.

تعبیر خواب معتبر دیدن آب یکی از اولین مواردی است که معمولا افراد زیاد آن را در خواب می بینند، به همین دلیل موضوع امروزمان تعبیر خواب دیدن آب و یا روانی رود و … در خواب است که از چند مضمون مورد بررسی قرار می گیرد.

تعبیر های خواب درباره آب,تعبیر خواب موضوع آب,تحلیل خواب با موضوع آب,تعبیر خواب معتبر و درست درباره آب,تعبیر خواب رودخانه,تعبیر خواب دریا,تعبیر خواب شنا کردن در آب,تعبیر خواب آب خوردن,تعبیر خواب واقعی,تعبیر خواب معتبر دیدن آب,تعبیر های خواب درباره آب,تعبیر خواب آب و دریا,تعبیر های خواب مربوط به دریا و رود,

تعبیر خواب معتبر دیدن آب

تعابیر خواب مربوط به آب خوردن

مطیعی تهرانی:
  1. اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
  2. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
بیشتر بخوانید  تعبیر خواب آینه - تعبیر دیدن آینه در خواب

ابن سیرین گوید:

  1. اگر بيند كه از آب صاف خوشگوارى بسيار بخورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معيشت وى خوش بود
  2. اگر بيند كه آب شور همى خورد، تأويل به خلاف اين بود و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همى خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد
  3. اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد دليل كند كه پادشاهى همه جهان را گيرد.

تعبیر خواب آب فراوان و کمبود آب

جابر مغربى گويد: آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود. 
دیدن آب راکد در خواب
آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. 
دیدن آب صاف در رویا و خواب
آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. 
آب سیال و روان در هنگام خواب و تعبیر آن
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

 

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کلید - تعبیر دیدن کلید در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *