تعبیر خواب ماه و گرفتن ماه در دست – تعبیر دیدن ماه در آسمان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب ماه و گرفتن ماه در دست – تعبیر دیدن ماه در آسمان در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب ماه و دو نیم شدن ماه و قرص کامل ماه و لرزیدن ماه و ماه در آسمان پرستاره و گرفتگی ماه هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب ماه را قرار دادیم .

تعبیر خواب ماه گرفتگی روی بدن,تعبیر خواب ماه گرفتگی صورت,تعبیر خواب ماه گرفتگی در روز,تعبیر خواب ماه گرفتگی روی پا,تعبیر خواب ماه گرفتگی در بدن,تعبیر خواب ماه گرفتگی صورت مرده,تعبیر خواب ماه گرفتگی روی بدن نوزاد

تعبیر خواب ماه و گرفتن ماه در دست - تعبیر دیدن ماه در آسمان در خواب

تعبیر خواب قرص کامل ماه,تعبیر خواب دو نیم شدن ماه,تعبیر خواب نصف شدن ماه,تعبیر خواب دیدن ماه و خورشید,تعبیر خواب ماه رگفتگی

تعبیر خواب ماه و گرفتن ماه در دست – تعبیر دیدن ماه در آسمان در خواب

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب ماه، مادر است.

ابن سیرین می‌گوید:

دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است.

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

تعبیر ماه وزیر است.

تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر دیدن ماه در خواب این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای ماه عبارت‌اند از:

پادشاه
وزیر
دوست
رییس
شرافت و جاه
کنیزک
غلام
کار باطل
والی و فرمانروا
عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار
سروری
مادر
پدر
زن
فرزند
پسر
بزرگی

تعبیر خواب گرفتن ماه در دست

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی.
اگر ماه هلال باشد و آن را بگیری شخصی که با آن ازدواج خواهی کرد از اصالت کمی بهره مند است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است صاحب فرزندی پسر خواهی شد که عالم و دانا گردد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همه ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همه آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.
اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای نابود خواهی شد.

تعبیر دیدن حالت‌های مختلف ماه در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ماه با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانه تو تابیده است اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.

اگر ببینی هلال ماه (از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است به این معنی است که فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد بیانگر آن است که پادشاه (مقام یا شخص مهم) آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.

اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند یکی از آن دو برکنار می‌شود.

اگر ببینی ماه به دو نیم شده است پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.

تعبیر خواب ماه به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می‌شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
اگر دختری خواب ببیند از ماه می‌خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می‌شود، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارت‌های زنانه شادی‌ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.

منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.