تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه – تعبیر ماهی سیاه کوچولو

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه – تعبیر ماهی سیاه کوچولو را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب ماهی و خریدن ماهی و خوردن ماهی و پختن ماهی خام و ماهی زنده و مرده و ماهی گرفتن از دریا هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب ماهی را قرار دادیم .

تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه - تعبیر ماهی سیاه کوچولو

تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه,تعبیر ماهی سیاه کوچولو,تعبیر خواب ماهی مرده و زنده,تعبیر خواب گرفتن ماهی,تعبیر خواب خوردن ماهی پخته شده,تعبیر خواب صید و شکار ماهی,تعبیر خواب ماهی از دید امام صادق

تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست از رودخانه – تعبیر ماهی سیاه کوچولو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد.

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد.

آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است.

اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد.

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد.

اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر ماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.
اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.
اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:

وزیر، لشکر، دختر، غنیمت، غم و اندوه، کنیزک هندو

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد.
ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.
تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

ماهی‌های بزرگ: رضایت
ماهی‌های کوچک: شکست
ماهی‌های مرده: ناراحتی

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن ماهی روزی است

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه‌ى بيمارى است.
اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.
ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.
ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

تعبیر خواب به روایت اچ میلر

اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.
ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور‌های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است

خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.
خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.
خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.
دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.
خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند بیانگر این است که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.
خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ (که معمول نیست) به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد.
خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)
خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.
دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.
دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می‌دهد. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.

تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی مرده,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب ماهیگیری,تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک,تعبیر خواب ماهی سفید,تعبیر خواب ماهی یخ زده,تعبیر خواب ماهی خوردنی,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی در آب,تعبیر خواب ماهی برای زن باردار,تعبیر خواب ماهی در رودخانه,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک,تعبیر خواب ماهی و جنسیت جنین,تعبیر خواب ماهی سیاه مرده,تعبیر خواب ماهی قزل آلا,تعبیر خواب ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زیارت حضرت عباس,تعبیر دیدن روضه و علم حضرت عباس

منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *