تعبیر خواب فک و شکستن فک,تعبیر قفل شدن فک صورت در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب فک و شکستن فک,تعبیر قفل شدن فک صورت در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب فک انسان و فک حیوانات و قفل شدن و بسته شدن فک و باز و بسته شدن فک و دهان و خرد شدن فک در تصادف و عمل جراحی فک و فک انسان مرده هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب شکستن فک صورت,تعبیر خواب جراحی فک صورت,تعبیر خواب در رفتن فک صورت,تعبیر خواب قفل شدن فک صورت, فک صورت کجاست,فک صورتم درد میکنه,فک صورت جلو,فک صورت دکتر,صورتجلسه فک پلمپ,عمل فک صورت,درد فک صورت,جراحی فک صورت کشیده

تعبیر خواب فک و شکستن فک,تعبیر قفل شدن فک صورت در خواب

تعبیر خواب باز شدن فک,تعبیر خواب فک مرد و زن,تعبیر خواب عمل جراحی فک,تعبیر خواب قفل شدن فک,تعبیر خواب فک و دندان و دهان,معنی و مفهوم دیدن فک در خواب

تعبیر خواب فک و شکستن فک,تعبیر قفل شدن فک صورت در خواب

در سرزمین رویاها آمده:

فک شما زخمی شده : مشکلات و گرفتاری عشقی

زخم فک شما خوب می شود : شما توانسته اید کار بسیار دشواری را انجام دهید .

یک فک محکم : اشیاء قیمتی پیدا می شوند .

یک فک ضعیف : مشکلات فراوان

یک فک بد شکل : در محیط شغلی بسیار محتاط باشید .

فک یکی از بستگان : منفعت مالی

تعبیر خواب بسته شدن فک و دهان

خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دهان تو محکم بسته شده است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی، یا اینکه به سختی بیمار می‌شوی، و یا به زودی از دنیا خواهی رفت.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی کسی که او نمی‌شناسی دهان تو را “مهر و موم” کرده است (دهان تو را بسته است)، یـعـنـی در میان مردم رسوا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ… _ امروز مهر بر دهانشان می‌زنیم…

داستان

شخصی به نزد حضرت یوسف (ع) می رسد و به ایشان می گوید خواب دیدم که دندان ها دهان و فکم به هم چسبیده و قفل شده و قادر به صحبت کردن نبودم همسرم با دیدن چنین وضعیتی قصد داشت مرا از این مشکل خلاصی دهد که با دو دست خود زیر چانه ام را گرفتند و هر چقدر فشار و زور آوردند تا دهانم باز شود اما موفق نشد تعبیرش چیست؟

حضرت جواب داد:

برای همسر و فرزندانت مشکل و یا دردسری را ایجاد میکنی که تاوان آن دامن خودت را هم می گیرد و باعث میشود مدتی را در غم و رنج به سر ببری

تعبیر خواب بسته شدن فک مرده

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سکه طلا و نقره و مسی و پیدا کردن سکه عتیقه قدیمی در خواب

شیخ طوسی میگویند:

اگر در خوابت دیدی که دهان یا فک مرده و یا مردگان قفل شده است تعبیر رزق روزی و یا درامد حرام و باطل است

اگر دیدی فک و دهان دوستان خانواده اشنایان و یا بطور کلی دیگران قفل شده است تعبیر اخبار تلخ بیماری های مختلف و یا بدهکار شدن است همچنین محب مدنی در کتاب علم من فردای من اورده اند

دیدن رویایی قفل کردن دهان و دندان دیگران نشانه ی بزرگ از حق الناسی است که ضایع میکنی و در صدد جبران آن بر نمیایی

خواب کاربران :

کمکم کنید خواب دیدم که فک و دهانم به همراه دندان هایم محکم به همدیگر قفل شده است و قادر به تکان دادن فکم نبودم از شدت ترس تمام بدنم به لرزه در امده بود تمام پیشانی ام عرق کرده بود هر چقدر تلاش کردم تا با حرکات دست پا و بدنم خانواده ام را متوجه بسازم نشد که ناگهان با جیغ بلندی از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه ممنون خیلی نگرانم؟

اکثر کابران به هنگام تعریف چنین رویایی از ترسی صحبت میکنند در حین خواب دیدن قفل شدن فک و دهان به سراغ آن ها امده است

ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر خواب دیدی که دهانت به هم چسبیده و یا قفل شده است این به نشانه ی تجربه ودرس خیلی بزرگی است که از زندگی میگیری

در واقع بیشتر اوقات ممکن است انسان ها اشتباه بد و بزرگی را تجربه کنند که تا اخر عمر تاوان آن را بدهند و با یا همراه با عذاب وژدان زندگی کنند.

شاید این رویا نیز در همین مسیر حرکت میکند

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب تبعید شدن به کشور دیگر - تعبیر بازگشت از تبعید در خواب

کرمانی :

اضطراب،استرس،واهمه از آینده،عذاب وژدان،گریه و بی تابی،افسردگی،بیمار شدن و …را تعبیر خواب قفل کردن فک و دهان می دانند

شخصی به نزد حضرت یوسف (ع) می رسد و به ایشان می گوید خواب دیدم که دندان ها دهان و فکم به هم چسبیده و قفل شده و قادر به صحبت کردن نبودم همسرم با دیدن چنین وضعیتی قصد داشت مرا از این مشکل خلاصی دهد که با دو دست خود زیر چانه ام را گرفتند و هر چقدر فشار و زور آوردند تا دهانم باز شود اما موفق نشد تعبیرش چیست؟

برای همسر و فرزندانت مشکل و یا دردسری را ایجاد میکنی که تاوان آن دامن خودت را هم می گیرد و باعث میشود مدتی را در غم و رنج به سر ببری

خواب کاربران :

سلام من خواب دیدم که فک و دهان شوهرم به همدیگه قفل شده و با چشمانی باز و خیره شده به من نگاه میکرد و نمی توانست خواسته اش را به من برساند و بعد فرزندم را صدا کردم که با دیدن وضعیت شوهرم ترسید و فوری با پزشک تماس گرفتیم تا او را نجات دهیم تعبیرش چیست؟

تعبیر این است که فرزند شما دچار بیماری موقت می شود که با این بیماری خانواده ی خود را مدتی به زحمت می اندازد

خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دهان تو محکم بسته شده است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی، یا اینکه به سختی بیمار می‌شوی، و یا به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی کسی که او نمی‌شناسی دهان تو را “مهر و موم” کرده است (دهان تو را بسته است)، یـعـنـی در میان مردم رسوا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ… _ امروز مهر بر دهانشان می‌زنیم…

تعبیر خواب قفل شدن و چسبیدن دهان به همدیگه

با سلام من خواب دیدم که با همسرم و خانواده مشغول تماشای تلویزیون بودیم که یک مرتبه احساس کردم فک من قف شده و انگار که با چسبی محکم دندان هایم به یکدیگر چسب شده بود و هیچ حرفی نمیتونستم بزنم تعبیرش چیه؟

هر کاری را که دارید انجام می دهید و با شما نساخت شما ثابت قدم بمانید و به کار ادامه دهید تا به مقصود برسید.حافظ می گوید اگر یار به من ننگریست عیب ندارد من عاشق می مانم و از من افسانه ای خواهد ماند.

گفته های معبران بزرگ تاریخی درباره خواب دهان :

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی.

دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیر ی ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد.

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید.

اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود.

اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود.

اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه می رسید.

اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

شیخ طوسی میگویند :

اگر در خوابت دیدی که دهان یا فک مرده و یا مردگان قفل شده است تعبیر رزق روزی و یا درامد حرام و باطل است .

اگر دیدی فک و دهان دوستان خانواده اشنایان و یا بطور کلی دیگران قفل شده است تعبیر اخبار تلخ بیماری های مختلف و یا بدهکار شدن است .

همچنین محب مدنی در کتاب علم من فردای من اورده اند دیدن رویایی قفل کردن دهان ودندان دیگران نشانه ی بزرگ از حق الناسی است که ضایع میکنی و در صدد جبران آن بر نمی ایی

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *