تعبیر خواب غار و گم شدن در غار – تعبیر دیدن غار تاریک در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب غار و گم شدن در غار – تعبیر دیدن غار تاریک در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب غار و راه رفتن و قدم زدن در غار و گم کردن راه در غار و تنها بودن در غار و پنهان شدن در غار و آواز خواندن در غار و غار یخی زیرزمینی هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب غار حرا,تعبیر خواب غار امام صادق,تعبیر خواب غار آبی,تعبیر خواب غارت,تعبیر خواب غار در کوه,تعبیر خواب غار پر از اب,تعبیر خواب غار حرا در مکه,تعبیر خواب غارت مغازه
تعبیر خواب غار و گم شدن در غار - تعبیر دیدن غار تاریک در خواب

تعبیر خواب غار ترسناک و مخوف,تعبیر خواب آواز خواندن در غار,تعبیر خواب تنها ماندن در غار,تعبیر خواب غار یخی,تعبیر خواب غار زیرزمینی,معنی و مفهوم دیدن غار در خواب

تعبیر خواب غار و گم شدن در غار – تعبیر دیدن غار تاریک در خواب

تعبیر خواب غار ، یک مکان امن برای پنهان شدن است. غار نشان از انزوا و تنهایی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

دیدن غار در خواب تعبیرش ، رحم است، بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است

تعبیر خواب راه رفتن در غار

کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی خواب بیند وارد غار شد تعبیرش مرگ است
اگر کسی خواب ببیند وارد غار شد اما بیرون آمد ، تعبیرش آنست که به کاری سخت گرفتار شود .
اگر کسی در خواب ببیند وارد غار شد و آن غار روشن شد ، تعبیرش آنست که او زندانی خواهد شد. اگر در خواب ، غار را تنگ و تاریک دید ، تعبیرش زندانی شدن و هلاکت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن .
چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید ، تعبیرش آنست که در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانه غاری افتاده است ، تعبیرش آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید کرد .
اگر خواب ببینید در غاری هستید ، تعبیرش آنست که احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .
اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، تعبیرش آن است که به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستان وفادار ، عذاب می کشد

تعبیر خواب منفجر شدن غار

تعبیر خواب منفجر شدن غار این است که زندگی شما از کنترل خارج شده است و این موضوع برای شما بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

تعبیر خواب گم شدن در غار

تعبیر خواب گم شدن در غار این است که شما هیچ حامی و پشتیبانی ندارید. در تنهایی خود مانده اید و در ذهن خود به دام افتاده اید.

تعبیر خواب تنها ماندن در غار

دیدن خواب تنهایی در غار تعبیرش اکتشاف در ذهن نا خودآگاه شماست. شاید به زودی چیزی در درون خود کشف کنید که انقلابی در زندگی شما ایجاد کند.

تعبیر خواب کشتن کسی در غار

تعبیر خواب کشتن کسی در غار به این معنی است که سعی می کنید هوس های جنسی خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب پنهان شدن در غار

تعبیر خواب پنهان شدن در غار این است که برای رسیدن به موفقیت نیاز به زمان دارید اما هیچ انرژی برای ادامه این مسیر ندارید، شاید مجبور به عقب نشینی در کار خود بشوید.

دیدن غار زیرزمینی در خواب

دیدن خواب غار زیرزمینی تعبیرش دهنده پنهان کاری است. شما در این حالت به فکر خود و افکار خود هستید و این افکار برای شما بسیار مهم است.

تعبیر خواب آواز خواندن در غار

تعبیر خواب آواز خواندن درغار نشان دهنده احساسات درونی شماست.

تعبیر خواب غار یخ زده

غار یخ زده درخواب تعبیرش احساسات سرد جنسی است.

تعبیر خواب نقاشی کردن در غار

تعبیر خواب نقاشی کردن در غار این است که شما آماده نیستید افکار و علایق خود را به دیگران بگویید و هنوز در مرحله برنامه ریزی پروژه های خود هستید. بایدافکارتان را کامل بیان کنید.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کور و نابینا شدن - تعبیر دیدن مرد و زن کور و نابینا در خواب

همچنین ببینید

تعبیر خواب آب گرم و خوردن آب گرم - تعبیر دوش گرفتن با آب گرم در خواب

تعبیر خواب آب گرم و خوردن آب گرم – تعبیر دوش گرفتن با آب گرم در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 4 =