تعبیر خواب شیطان و ابلیس – تعبیر شکست دادن شیطان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب شیطان و ابلیس – تعبیر شکست دادن شیطان در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب شیطان و غلبه کردن بر شیطان و پیروزی و شکست دادن شیطان و اغفال شدن توسط شیطان و نقشه و تله شیطان برای شما هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب شیطان را قرار دادیم …

تعبیر خواب شیطان و ابلیس - تعبیر شکست دادن شیطان در خواب

تعبیر خواب شیطان بزرگ,تعبیر خواب حرف زدن با شیطان,تعبیر خواب دوستی با شیطان,تعبیر خواب سجده کردن و عبادت شیطان,تعبیر خواب مبارزه و جنگ با شیطان

تعبیر خواب شیطان و ابلیس – تعبیر شکست دادن شیطان در خواب

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس آنلی بیتون

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن ابلیس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.
اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.
اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.
اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.
اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرگیجه داشتن و سرگیجه و افتادن و سرگیجه شدید در خواب

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس : شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در خواب شیطان و یا ابلیس را دیده باشید و به دنبال تعبیری برای آن میگردید ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب شیطان یا ابلیس را آماده کردایم.

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

دیدار دشمن , فساد و تباهی در دین , شهوت و هوی و هوس نفسانی , دوری از طاعت و بندگی خداوند , از انسان‌های درستکار دوری کردن , مصرف چیزی حرام .

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند:

دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود.

اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود.

اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.

اگر بیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زن جوان در خانه - دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست

اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس یوسف نبی (ع)

دیدن شیطان خلال دین باشد .

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس العنبری

العنبری گوید:

دیدن شیطان در خواب، اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به ربا خواری مبتلا میشود.

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد. اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد

اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.

اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد.

اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.

اگر بیند که ابلیس بکشت، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.

تعبیر خواب شیطان و ابلیس ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند

اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *