تعبیر خواب شکنجه و شکنجه گر,شکنجه شدن توسط دشمن در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب شکنجه و شکنجه گر,شکنجه شدن توسط دشمن در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب شکنجه شدن توسط دیگران و شکنجه و اسارت خودم و دیدن شکنجه شدن توسط شکنجه گر و شکنجه شدن به وسیله پدر و مادر و همسر و شوهر هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب شکنجه شدن,تعبیر خواب شکنجه شدن توسط پلیس,تعبیر خواب شکنجه گر,تعبیر خواب شکنجه دیگران,تعبیر خواب شکنجه دادن بچه,تعبیر خواب شکنجه شدن توسط پدر,تعبیر خواب شکنجه دادن مرده,تعبیر خواب شکنجه امام صادق

تعبیر خواب شکنجه و شکنجه گر,شکنجه شدن توسط دشمن در خواب

تعبیر خواب اسارت و شکنجه,تعبیر خواب شکنجه شدن با شلاق,تعبیر خواب شکنجه شدید روحی و بدنی,تعبیر خواب شکنجه در زندان و سلول,معنی و مفهوم دیدن شکنجه در خواب

تعبیر خواب شکنجه و شکنجه گر,شکنجه شدن توسط دشمن در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد.

این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه شکنجه شدن نشانتان می دهد.

ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید. کسی به شما تعدی می کند و نمی توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت.

چنان چه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید. شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

شکنجه در خواب دلیل خاری وبیچارگی بود اگر بیند آن کس کس دیگر را شکنجه می کرد دلیل که آن کس را در میان مردم خوار کند.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر پادشاه اورا شکنجه می کرد دلیل که از پادشاه به او مضرّت رسد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، علامت آن است که در اثر توطئه های دوستان فریبکار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .
اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، نشانه آن است که نقشه هایی که برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .
اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دیگران جلوگیری کنید ، علامت آن است که پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کرگدن و کشتن کرگدن - تعبیر دیدن کرگدن قهوه ای و سیاه

همچنین ببینید

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =