تعبیر خواب سفر و مسافرت با ماشین و سفر کردن با هواپیما در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب سفر و مسافرت با ماشین و سفر کردن با هواپیما در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب سفر کردن با هواپیما و مسافرت رفتن با اتوبوس و قطار و سفر زمین و هوایی و سفر کردن به کشورهای دیگر و سفر رفتن با ماشین و  اتومبیل شخصی و سفر به مکان ها و جاهای نامعلوم و مسافرت با دوست و خانواده و همسر هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب سفر و مسافرت کردن را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب سفره,تعبیر خواب سفره نذری,تعبیر خواب سفره عقد,تعبیر خواب سفره خالی,تعبیر خواب سفر امام صادق,تعبیر خواب سفر زیارتی,تعبیر خواب سفر رفتن دیگران,تعبیر خواب سفره خریدن,تعبیر خواب مسافرت با ماشین,تعبیر خواب مسافرت با اتوبوس,تعبیر خواب مسافرت با مادر,تعبیر خواب مسافرت رفتن با خانواده,تعبیر خواب مسافرت رفتن مرده,تعبیر خواب مسافرت خارج,تعبیر خواب مسافرت امام صادق,تعبیر خواب مسافرت با هواپیما

تعبیر خواب سفر و مسافرت با ماشین و سفر کردن با هواپیما در خواب

تعبیر خواب سفر و مسافرت با ماشین و سفر کردن با هواپیما در خواب,تعبیر خواب مسافرت با هواپیما,تعبیر خواب سفر کردن با قطار,تعبیر خواب سفر هوایی و زمینی,تعبیر خواب سفر به کشورهای دیگر,تعبیر خواب مسفارت با جاهای ناشناخته,تعبیر خواب سفر با همسر یا شوهر,تعبیر خواب مسافرت با دوست و معشوق

تعبیر خواب سفر و مسافرت با ماشین و سفر کردن با هواپیما در خواب

تعبیر خواب سفر کردن

محمد بن سیرین :

اگر خواب ببینید به یک جایی بهتر از مکان زندگی خود سفر می کنید، نشانه این است که حال و احوال شما خوب می شود.

اما اگر به یک جایی که وضعیتش بدتر از مکان زندگی خودتان بود، سفر کردید، تعبیرش برعکس می باشد و حال و احوال شما بد می شود.

منوچهر مطیعی :

دیدن خواب سفر، نشانه دگرگونی و تحول در بیداری می باشد. یعنی اینکه اگر خواب ببینید سفر می کنید، در زندگی شما تغییرات و تحولاتی به وجود می آید و اگر به مکان خوب و بهتر سفر کردید، این تحولات مثبت و خوب خواهد بود و برعکس …

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سفر می گوید :

اگر فردی خواب ببیند که به هنگام سفر از خیابان و مکان های سنگلاخ و شیب دار می گذرد، نشانه است است که آن فرد پس از اینکه به سود و منغفعت رسید، دچار زیان و نا امیدی خواهد شد.

اگر آن فرد به هنگام سفر از زمین ها و کوه های حاصلخیر عبور کند، نشانه این است که شادمان و سعادتمند خواهد شد.

اگر آن فرد خواب ببنید با ماشین و به همراه جمعیتی دیگر مسافرت می کند، نشانه این است که در حین سفر با اتفاق های خوب روبرو خواهد شد و دوستانی جدید پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب سفر کردن به مکان نامعلوم

آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید که به مکان و جاهایی سفر می کنید که ناشناخته هستند و تا به امروز کشف نشده اند، این خواب بیانگر این است که شما دشمنانی خطرناک خواهید داشت و باید احتیاط کنید.

ابراهیم کرمانی :

اگر خواب ببینید که در حال سفر کردن هستید، اما نمیدانید به کجا دارید می روید، نشانه این است که از همسر خود جدا می شوید و یا از مکان زندگی خود به مکانی دیگر خواهید رفت.

تعبیر خواب سفر کردن و خداحافظی با گریه

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر خواب ببینید که به سفر می روید و گریه می کنید، نشانه این است که شما از دیدار کسی خوشحال و شادمان خواهید شد. اگر خواب ببینید که بخاطر سفر کردن، با افراد خانواده و آشنایان خود وداع و خداحافظی می کنید و از طرفی مقصد سفر خود را نمی دانید، تعبیر این خواب خوب نیست. اما اگر بدانید به کجا سفر می کنید، تعبیرش خوب است.

تعبیر خواب مسافرت رفتن همسر

اگر خواب ببینید که همسر شما بدون اطلاع شما به سفر رفته است، نشانه این است که شما وسیله ای با ارزش را گم می کنید.

اگر خواب ببینید که همسر شما به سفر زیارتی می رود، بدانید زندگی زناشویی شما بیش از گذشته پایدار و باثبات تر می شود.

اما اگر خواب ببینید که همسر شما به سفر تفریجی یا کاری می رود، نشانه این است که همسر شما یک شغل و یا پست مهم پیدا می کند.

تعبیر خواب مسافرت با ماشین

اگر خواب ببینید که به تنهایی با ماشین مسافرت می کنید، نشانه این است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

تعبیر خواب مسافرت رفتن با دوست

اگر خواب ببینید که با دوست صمیمی خود آماده سفر می شوید و مجرد بودید، نشانه این است که به زودی ازدواج خواهید کرد و صاحب همسر خواهید شد. اما اگر متاهل باشید، نشانه این است که پایه های زندگی شما استوارتر خواهد شد.

تعبیر خواب سفر به خارج از شهر یا کشور

اگر خواب ببینید که به خارج از شهر و یا کشور سفر می کنید، اگر از نظر مالی ضعیف هستید و در بستر بیماری بودید، نشانه این است که بیماری شما بهبود می یابد و یا اینکه وضع مالی شما خوب می شود.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.