تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان – تعبیر باطل شدن روزه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان – تعبیر باطل شدن روزه در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر و تفسیر خواب روزه و روزه گرفتن و خوردن روزه از روی عمد و شکستن و باطل کردن روزه و روزه مستحبی گرفتن هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید …

تعبیر خواب روزه گرفتن مرده,تعبیر خواب روزه گرفتن در خواب,تعبیر خواب روزه گرفتن دختر
تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان - تعبیر باطل شدن روزه در خواب

تعبیر خواب روزه مستحبی گرفتن,تعبیر خواب خوردن روزه از روی عمد,تعبیر خواب روزه خواری,تعبیر خواب روزه خوردن دیگران,تعبیر خواب سحری و افطار خوردن,معنی و مفهوم روزه در خواب

تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان – تعبیر باطل شدن روزه در خواب

تعبیر خواب روزه گرفتن چیست

روزه گرفتن در خواب بیانگر احیای روحتان و پاکیزه کردن درونتان است. روزه داری ممکن است راهی باشد که توجه تان را به آگاهی یا مساله ای جلب می کند. آیا تلاش می کنید که خودتان را تنبه کنید

آیا در مورد چیزی حس گناه می کنید

در ادامه مطالبی را از دید معبرین جهان برای شما عزیزان آماده کردیم.

تعبیر خواب روزه گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

روزه داشتن درخواب، بر ده وجه بود.

اول: بزرگی.

دوم: ریاست.

سوم: تندرستی.

چهارم: مرتبه و رتبه و منزلت.

پنجم: توبه از گناهان.

ششم: ظفریافتن بر دشمن(پیروزی بر دشمن).

هفتم: زیادی نعمت.

هشتم: حج گذاردن.

نهم: غزا کردن(جهاد کردن).

دهم: دلیل که او را پسری آید،

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که روزه گرفته است، به او سربلندی و توفیق توبه عطا می شود، یا کفاره سوگندی را می پردازد یا به او فرزند پسر عطا می شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دو ماه روزه گرفته‌ای، یـعـنـی از گناهانت توبه خواهی کرد. اگر ببینی یک سال تمام روزه گرفته‌ای، یـعـنـی توبه‌کار و توبه کننده می‌شوی.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب روزه : دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت.

افراد خانواده همگی روزه می گیرند :ثروت

شما روزه می گیرید بنا به دستور دین : خوشبختی بزرگ

تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در ماه رمضان روزه بود. دلیل بود بر گرانی و تنگی طعام. بعضی معبران گویند: دلیل بود بر تندرستی دین حق تعالی و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیماری و گذران وام و از رنج و سختی رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در ماه رمضان روزه نمی گیرد، ممکن است که در راه خدا به سفری طولانی برود.

تعبیر خواب روزه گرفتن در روز عاشورا

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در روز عاشورا روزه گرفته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب گرفتن روزه مستحبی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر ببینی روزۀ مستحبی گرفته‌ای، یـعـنـی از بیماری ایمن می‌شوی.

تعبیر خواب روزه گرفتن همره با ذکر و قرآن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر بیند با روزه غیبت مردمان می کرد و یا سخنهای فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپاکند، ولی در راه دین راستگو نباشد.

تعبیر خواب افطار کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر افطار کردن، پرهیزکاری و روزی حلال می‌باشد.

تعبیر خواب روزه خواری

ابن سیرین می گوید:

روزه خواری اندوهی برای شما پیش می آید و یا اینکه مشکلی برای شما پیش می آید که رفع می گردد و فراغت حاصل می کنید.
اگر از کسی خواستی روزه اش را بخورد و نفس شیطانی داشتی اندوهی مسلم به شما می رسد.یا اینکه مرتکب خطائی می شوید که ندامت می کشید

پس چنان چه در خوابتان دیدید که روزه خواری میکنید و حتی بخاطرش دستگیر و مجازات میشوید دچار بیم و هراس نشوید و اندیشه بد به خود راه ندهید. انشاالله خیر است.چرا که ابتدا باید به دنبال معنی دقیق ان باشید و سپس قصاوت نمایید

تعبیر خواب روزه خواری دیگران

ابن سیرین می گوید:

اگر دیدی بخاطر روزه خواری دوستتان در ماه رمضان با او دعوا یا کتک کاری میکنید خواب شما می گوید که با کسی طرح دوستی می ریزید و رفیقی خوب پیدا می کنید اگر برای جمعی صحبت میکردی و ان ها را تشویق به روزه گرفتن میکردی دوستان فراوانی خواهید یافت.

اگر دیدی که دیگران در حال روزه خواری هستند و شما آن ها را نصیحت میکنید و یا از این امر ان ها را باز میدارید کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت خودتان و دیگران تمام می شود و به طور مساوی همه از آن بهره مند می گردند.

تعبیر خواب شکستن روزه از عمد

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی عمداً روزۀ خود را شکسته‌ای، یـعـنـی در مسافرت دچار بلا و گرفتاری و مصیبت خواهی شد و یا اینکه گرفتار بیماری می‌شوی.

تعبیر خواب باطل کردن روزه با آب

ابن سیرین می گوید:

اگر آب خوردی و روزه ات را باطل کردی مورد سرزنش قرار می گیرید.

تعبیر خواب مشروب خوردن در ماه رمضان

ابن سیرین می گوید:

اگر دیدی در ماه رمضان مشروب در ملا عام خوردی و خندان بودی برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و دغل بازی می کنید.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

همچنین ببینید

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =