تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب رقصیدن زن و رقصیدن مرد و رقصیدن دختران و پسران و رقصیدن در سالن و رقصیدن مختلط مردان و زنان با همدیگر و شادی کردن و پایکوبی و رقص هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب رقصیدن را گردآوری کردیم .

تعبیر خواب رقصیدن مرده,تعبیر خواب رقصیدن در عروسی,تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس,تعبیر خواب رقصیدن دیگران,تعبیر خواب رقصیدن مرده حضرت یوسف,تعبیر خواب رقصیدن بدون آهنگ,تعبیر خواب رقصیدن با لباس سیاه,تعبير خواب رقصيدن دسته جمعي,تعبیر خواب رقص و پایکوبی,تعبیر خواب رقصیدن مرده,تعبیر خواب رقصیدن در عروسی,تعبیر خواب رقص دسته جمعی,تعبیر خواب رقص نی نی سایت,تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس,تعبیر خواب رقصیدن دیگران,تعبیر خواب رقصیدن مرده حضرت یوسف

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن زنان,تعبیر خواب رقصیدن مردان,تعبیر خواب رقصیدن دختران و پسران,تعبیر خواب رقص در سالن,تعبیر خواب رقصیدن در عروسی,معنی و مفهوم رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

خواب دیدن اینکه شما در یک سالن رقص هستید به جشن و فستیوال اشاره دارد. شما زمان خوبی را دارید و از زندگی لذت می برید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر باز بودن و پذیرا بودن است. جنبه ای از زندگی تان وجود دارد که باید بیشتر در موردش پذیرا باشید.

تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد،

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند.

اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود

اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن رقص کردن و شنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید.

اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب فلج شدن پا و صورت - تعبیر دیدن پای فلج و ناتوان در خواب

همچنین ببینید

تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + پانزده =