تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین – دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین – دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دمپایی و دمپایی سفید و گشاد و دمپایی ابن سیرین و امام صادق و دمپالیی زرد و قهوه ای و بچه گانه هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب دمپایی را قرار دادیم .

تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین - دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین – دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب دمپایی گشاد,تعبیر خواب دمپایی بزرگ و کوچک,تعبیر خواب خریدن و فروختن دمپایی,تعبیر خواب دمپایی لنگه به لنگه

تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین – دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب پوشیدن دمپایی

پوشیدن یک جفت دمپایی یعنی سفر و یا خرید وسیله نقلیه جدیدی را نشان میدهد

کارل گوستا یونگ:

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی پوشیده است نشان دهنده این است که از نظر احساسی ، احساس تنبلی یا نا امنی می کند و حس می کند که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارد.

تعبیر خواب دیگر دمپایی حاکی از زندگی خانوادگی توام با راحتی و آرامش است.

تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی

دیدن دمپایی لا انگشتی در خواب نشانه این است که فرد احساس راحتی و آرامش می کند و به آرامش رسیده است

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرباز و دیدن سرباز در سرباز خانه و رفتن به خدمت سربازی

آنلی بیتون :

دیدن دمپایی و نعلین در خواب یعنی قصد دارد به دسیسه ها و توطئه های شیطانی دست بزند.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی از دمپایی وی تعریف می کند بیانگر این است که به زنی عشوه گر دل خواهد بست که براش رسوایی به بار می آید.

تعبیر خواب دمپایی تنگ

معبرین غربی :

پوشیدن دمپایی تنگ نشانه این است که در تنگنا و بدهکاری و درگیری را خواهد بود

دیدن دمپایی نو و دراز شبیه قایق در خواب یعنی شرایط بدهکاری و شرایط سخت برای وی پیش می آید

تعبیر خواب دمپایی کهنه

دیدن دمپایی کهنه در خواب نشانه این است که با زنی ازدواج می کند که بیوه است یا وی ازدواج نکرده است.

تعبیر دیدن دمپایی نو و تمیز

دیدن پوشیدن دمپایی تمیز و نو و مرتب در خواب نشانه این است که فرد یا ازدواج می کند یا به سفری پر از سود می رود و اگر دمپایی وی سوراخ و خراب باشد در کارها شکست خواهد خورد

تعبیر خواب دمپایی به روایت امام جعفر صادق

دیدن دمپایی در خواب دربر سه وجه زیر می باشد :

زن
سفر
کنیزک

ابراهیم کرمانی:

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی نو خرید و در پای خودش کرد نشانه این است که زنی معاشر می خواهد.

اگر فردی در خواب ببیند که در وقت رفتن دمپایی وی افتاد نشانه این است که برادر و خواهر از یکدیگر جدا می شوند.

تعبیر سوختن دمپایی

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی اش سوخت بیانگر این است که زن وی می میرد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سیل و نجات از سیل - تعبیر سیل در رودخانه در خواب

تعبیر گم شدن دمپایی در خواب

گم شدن دم پایی در خواب نشانه جدایی بین خواهر و برادر یا همسر می باشد
و نیز نشانه این است که فرد کارش را از دست می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی زیبا و سالمی می خرد بیانگر است که ازدواج می کند یا به مسافرتی پر از سود می رود.

تعبیر دیدن دمپایی پاره

دیدن دمپایی پاره و پوشیدن آن نشانه این است که از کارهایش فرومانده می شود یا همسری ناشایسته و نامناسب پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب دمپایی لنگه به لنگه

این خواب نشانه جور نبودن اوضاع زندگی زناشویی یا بهم خوردن برنامه های کاری در زندگی برای فرد است

و یا بیانگر این است که شریک زندگی یا کاری که بر خلاف عقایدی متضاد بیننده خواب است که این عقاید می توانند موجب شکست در زندگی یا کار وی شوند.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *