تعبیر خواب دزد و دزدی کردن از جایی – تعبیر فرار کردن از دزد در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب دزد و دزدی کردن از جایی – تعبیر فرار کردن از دزد در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دزد و دزدی و دزد زدن به جایی و دزدی وسایل خانه و کشتن و کتک زدن دزد و حمله دزد به شما و دزد در خانه هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب دزد را قرار دادیم .

تعبیر خواب دزدیدن,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیدن بچه,تعبیر خواب دزدیدن کیف,تعبیر خواب دزدیده شدن مال,تعبیر خواب دزد در خانه

تعبیر خواب دزد و دزدی کردن از جایی - تعبیر فرار کردن از دزد در خواب

تعبیر خواب دزد در خانه,تعبیر خواب دزدی وسایل و اشیای خانه,تعبیر خواب دزد زدن به جایی,تعبیر خواب دیدن دزد با لباس سیاه

تعبیر خواب دزد و دزدی کردن از جایی – تعبیر فرار کردن از دزد در خواب


یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می‌شود.

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید.

اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید.
اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.
دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.
اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما از ناحیه صفرا رنج می‌برید.
اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است .
اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می باشد.
گر دزدی را به هنگام دزدی از خانه گرفتید نشانه افزایش روزی ، مال و نعمت می باشد.
اگر خواب ببینید که دزدی به خانه شما آمده و به شما آسیب می زند نشانه ضربه خوردن از یکی از خویشاوندان نزدیک خواهد بود.
اگر خواب ببینید که آدم دزدها را دستگیر می کنند نشانه این است که به زودی مبلغی پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست.

در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد.

در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می‌شود.

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید.

اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید.

اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی راهزن چیزی از تو دزدیده است، یـعـنـی آن شخص به تو دروغ می‌گوید (تعبیرهای مختلف).
اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن‌ها شده‌ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت‌باری به تو می‌رسد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن دزد فتنه بود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.
اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.
اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود.

اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.
اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.
اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است:
جنگ کردن، زیان مال، غم و اندوه، نرخ های ارزان.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

تعبیر خواب به روایت کتاب جامع بانک خواب

وقتی دزد وارد خانه ای می شود همیشه به دنبال اشیاء گران قیمت خانه مانند طلا و … می گردد و طلا هم در خواب نشانه غم و اندوه است.

پس می توان نتیجه گرفت که هرکسی این ها را بدزدد، از ما غم و ناراحتی را دور کرده است.

پس به یقین دزد در خواب همان دوست در بیداری است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

دزدیدن طلا در خواب نشانه خبرهای بد می باشد.
دزدیدن پول در خواب : باید مراقب باشید.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب آب گرم و خوردن آب گرم - تعبیر دوش گرفتن با آب گرم در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *