تعبیر خواب حیوانات و جانوران درنده – تعبیر کشتن حیوانات درنده در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب حیوانات و جانوران درنده – تعبیر کشتن حیوانات درنده در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب حیوانات درنده و وحشی و جانوران درنده و خوردن گوشت حیوانات درنده و فرار کردن از جانوران و حیوانات درنده و حمله کردن حیوان درنده به انسان هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب جانوران درنده را قرار دادیم …

تعبیر خواب حیوانات و جانوران درنده - تعبیر کشتن حیوانات درنده در خواب

تعبیر خواب کشتن حیوانات درنده,تعبیر خواب جنگ و درگیری حیوانات درنده,تعبیر خواب حمله کردن حیوان درنده,معنی و مفهوم جانوران وحشی و درنده,تعبیر خواب خوردن گوشت جانور درنده

تعبیر خواب حیوانات و جانوران درنده – تعبیر کشتن حیوانات درنده در خواب

درگیری با درنده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر جانوران درنده غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، دشمن تو را شکست می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر اینکه هر نوع جانور درنده‌ای کسی را گاز گرفته باشد، خصومت و دشمنی می‌باشد.

خوردن درندگان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، یـعـنـی آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.
اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت جانوران درنده را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری و مصرف می‌کنی .

تبدیل به درنده یا بالکعس

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب پلک و مژگان چشم و پلک چشم زیبا و پلک سیاه و سفید

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد، ولی اگر ببینی چهارپایان تو تبدیل به جانوران درنده شده‌اند، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی می‌باشد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات درنده شده است، یـعـنـی ولایت و حکومتی را گرفته و دشمن را شکست می‌دهی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای درندگان می‌باشد، یـعـنـی چیز حرامی بدست می‌آوری .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مانند درندگان می‌روی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً برای دین تو.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی به صورت جانور درنده‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جانوران درنده در خانۀ تو جست و خیز می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند، یـعـنـی جوان‌ها قصد زن تو را می‌کنند. اگر ببینی مقابل درب منزل تو جانوران درنده وجود دارند، یـعـنـی زن‌ها تو را دوست می‌دارند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی،‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

«پادشاه» باعث ترس و بیم تو خواهد شد [احتمالاً اگر تو مفعول باشی و جانور درنده با تو آمیزش کند تعبیرش ترس و دلهره است، همچنین مراجعه شود به آمیزش با حیوانات ].

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نعره و فریاد و بانگ درندگان به گوش تو می‌رسد، یـعـنـی فریاد دشمنی و بحث و جدل و بگومگو را می‌شنوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جانوران درنده با تو صحبت می‌کنند، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پاشنۀ پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، یـعـنـی آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مربوط به جانوران درنده عبارتند از: ۱- دشمنان ۲- پادشاهان ظالم ۳- زن زبان‌دراز و گستاخ ۴- همسایه‌های بد

منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *