تعبیر خواب جهیزیه برای دختر مجرد و جهیزیه برای زن بیوه و جهیزیه عروس

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب جهیزیه برای دختر مجرد و جهیزیه برای زن بیوه و جهیزیه عروس را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن خریدن جهیزیه و گرفتن جهیزیه برای دختر مجرد و تهیه و تدارک جهیزیه نو برای عروس و دیدن جهیزیه برای زن متاهل و باردار و جهیزیه نداشتن و فروختن لوازم جهیزیه و جهیزیه نو و تمیز و جهیزیه شکسته و خراب و داغون و فقیرانه هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب جهیزیه را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب جهیزیه نی نی سایت,تعبیر خواب جهیزیه خریدن برای دیگران,تعبیر خواب جهیزیه حضرت یوسف,تعبیر خواب جهیزیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب جهیزیه امام صادق,تعبیر خواب جهیزیه خریدن ابن سیرین,تعبیر خواب جهیزیه خریدن دختر مجرد,تعبیر خواب جهیزیه کهنه,جهیزیه عروس کامل,جهیزیه عروس ۱۴۰۰,جهیزیه عروس آشپزخانه,جهیزیه عروس نی نی سایت,جهیزیه عروس کمیته امداد,جهیزیه عروس کامل ۱۴۰۰,جهیزیه عروس شله شله,جهیزیه عروس ۹۹,جهیزیه دخترم,جهیزیه دخترم سوخت,جهیزیه دختر بعد از فوت پدر,جهیزیه دخترم سوخته,جهیزیه دخترم سوخته دروغ,جهیزیه دختر قالیباف,جهیزیه دخترم نی نی سایت,جهیزیه دخترم سوخت سینا ولی الله

تعبیر خواب جهیزیه برای دختر مجرد و جهیزیه برای زن بیوه و جهیزیه عروس

تعبیر خواب خریدن جهیزیه برای عروس,تعبیر خواب جهیزیه دست دوم,تعبیر خواب جهیزیه نو و تمیز,تعبیر خواب نداشتن جهیزیه,تعبیر خواب گم شدن وسایل جهیزیه,تعبیر خواب جهیزیه برای زن متاهل,تعبیر خواب گرفتن جهیزیه برای نو عروس

تعبیر خواب جهیزیه برای دختر مجرد و جهیزیه برای زن بیوه و جهیزیه عروس

دیدن جهیزیه یا وسایلی که معمولاً به نو عروس داده می‌شود در خواب به تعبیر اکثر معبرین بیانگر آبروی فرد بیننده خواب است و بایستی برای حقظ آبروی خویش تلاش کند.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب گلدان و آب دادن به گلدان - تعبیر گلدان گل کاکتوس در خواب

تعبیر خواب جهیزیه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جهیز که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویش در اختیار داریم.

آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد پس اگر بتوانیم آبروی خود را محفوظ نگه داریم حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم. این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه متجلی می شود.

جامه و پیراهن نیز از این قبیلند. می گویند ارزش عروس به جهیزی است که همراه می برد پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده خبر می دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت.

برعکس اگر جهیزیه فقیرانه و مختصر می برند از بیم و هراس شما نسبت به موقعیت خودتان اطلاع می دهد. تهیه و تدارک جهیز حفظ آبروست.

اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند سودی عایدتان می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد.

اگر جهیزیه از خانه شما می برند خوب است بی آن که سودی عایدتان شود.

تعبیر خواب جهیزیه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر مردى در خواب مشاهده کند که همسرش هیچ جهیزیه‌اى همراه خود نیاورده، بیانگر آن است که باید رفتار خوبى با اطرافیان داشته باشد.
اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است، نشانه آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد.
اگر مردى خواب جهیزیه‌ى زنش را ببیند، بیانگر آن است که به هدف خود مى‌رسد.

تعبیر خواب جهیزیه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب جهیزیه‌ى عروس ببینید، نشانه‌ى آن است که شما به زودى ازدواج مى‌کنید.

تعبیر خواب جهیزیه در کتاب سرزمین رویاها

یک زن جهیزیه خود را به شوهرش می دهد : دیگران مدام به شما فکر می کنند .
به دختران خود جهیزیه می دهید : دوباره پول بدست می آورید .
جهیزیه یک بیوه زن : زندگی خود را به کلی عوض خواهید کرد .
یک مرد به زنش مهریه می دهد : منتظر یک کمبود و بحران مالی باشید .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.