تعبیر خواب جانماز و سجاده – تعبیر جانماز و سجاده سوخته در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب جانماز و سجاده – تعبیر جانماز و سجاده سوخته در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب جانماز و گم شدن جانماز و جانماز بدن مهر و تسبیح و سجاده سوخته و گم شده سجاده نماز …

تعبیر خواب سجاده از امام صادق,تعبیر خواب سجاده سبز,تعبیر خواب سجاده هدیه گرفتن,تعبیر خواب سجاده قرمز,تعبیر خواب سجاده سبز رنگ,تعبیر خواب سجاده ترمه,تعبیر خواب سجاده کثیف,تعبیر خواب سجاده چیست, تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن,تعبیر خواب جانماز و مهر,تعبیر خواب جانماز یوتاب,تعبیر خواب جانماز خریدن,تعبیر خواب جانماز ابن سیرین,تعبیر خواب جانماز هدیه گرفتن از مرده,تعبیر خواب جانماز دادن به مرده,تعبیر خواب جانماز مرده

تعبیر خواب جانماز و سجاده - تعبیر جانماز و سجاده سوخته در خواب

تعبیر خواب جانماز,تعبیر خواب سجاده نماز,تعبیر خواب گم کردن جانماز,تعبیر خواب گم کردن سجاده نماز,معنی و مفهوم دیدن جانماز در خواب

تعبیر خواب جانماز و سجاده – تعبیر جانماز و سجاده سوخته در خواب

سجاده و جانماز وسیله‌ای است که هنگام نماز خواندن و سجود به درگاه باری تعالی از آن استفاده می‌کنیم و دیدن آن در خواب بسیار بسیار نیکوست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.

تعبیر خواب جانماز و سجاده از پشم و ابریشم

مطیعی تهرانی:

اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.
اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.

تعبیر خواب جانماز و سجاد پشت و رو

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید

تعبیر خواب گم کردن سجاده و جانماز

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که جانماز (یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید

تعبیر خواب سجاده و جانماز دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

تعبیر خواب نماز خواندن در سجاده و جانماز

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بارش شهاب سنگ از آسمان - تعبیر شهاب سنگ آتشی در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 13 =