تعبیر خواب اسلحه و تیراندازی با اسلحه – تعبیر شنیدن صدای شلیک اسلحه

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب اسلحه و تیراندازی با اسلحه – تعبیر شنیدن صدای شلیک اسلحه را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب اسلحه و خریدن و فروختن اسلحه و شلیک به دیگران با اسلحه و کشتن حیوانات با اسلحه و اسلحه گرم و سرد هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب اسلحه کلت,تعبیر خواب اسلحه امام صادق,تعبیر خواب اسلحه شکاری,تعبیر خواب اسلحه و شلیک,تعبیر خواب اسلحه کلاش,تعبیر خواب اسلحه برنو,تعبیر خواب اسلحه هفت تیر,تعبیر خواب اسلحه برای زن باردار
تعبیر خواب اسلحه و تیراندازی با اسلحه - تعبیر شنیدن صدای شلیک اسلحه

تعبیر خواب خریدن و فروختن اسلحه,تعبیر خواب اسلحه گرم و سرد,تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به دیگران,تعبیر خواب دیدن سلاح در خواب

تعبیر خواب اسلحه و تیراندازی با اسلحه – تعبیر شنیدن صدای شلیک اسلحه

تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شمشیر کارد و سلاح قوت به وی رسد

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن اسلحه در خواب، نشانه رنج و اندوه است.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می‌بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار ناراحت می‌شوید.

تعبیر خواب صدای شلیک اسلحه

بیتون گوید:

شنیدن صدای شلیک اسلحه در خواب، نشانه از دست دادن کار است.

تعبیر خواب تیراندازی

بیتون می‌گوید:

اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماری خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

تعبیر خواب اسلحه گرم

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب اسلحه گرم

به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما

مشاجره

یک تفنگ دارید: یک نفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می‌کند.
تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان
اسلحه گرم حمل می‌کنید: یک محکمه در پیش دارید.
اسلحه می‌فروشید: با گداها سروکار پیدا می‌کنید.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کاهو و خوردن کاهو - تعبیر دیدن مزرعه کاهو در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =