تعبیر خواب اسلحه و تفنگ و تیراندازی با تفنگ و شنیدن صدای اسلحه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب اسلحه و تفنگ و تیراندازی با تفنگ و شنیدن صدای اسلحه در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب ددین اسلحه و سلاح گرم و تیر انداختن با تفنگ و شنیدن صدای تیراندازی با اسلحه و کلت و تفنگ و خریدن و فروختن اسلحه و کشتن انسان با تفنگ و اسلحه و دیدن فشنگ اسلحه گرم و در دست داشتن اسلحه و تفنگ هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب اسلحه و تفنگ را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب اسلحه امام صادق,تعبیر خواب اسلحه کلاش,تعبیر خواب اسلحه شکاری,تعبیر خواب اسلحه در دست داشتن,تعبیر خواب اسلحه کلت,تعبیر خواب اسلحه هدیه دادن,تعبیر خواب اسلحه و شلیک,تعبیر خواب اسلحه و جنگ,تعبیر خواب تفنگ شکاری,تعبیر خواب تفنگ برای زن باردار,تعبیر خواب تفنگ کلت,تعبیر خواب تفنگ کلاش,تعبیر خواب تفنگ حضرت یوسف,تعبیر خواب تفنگ برای زن باردار نی نی سایت,تعبیر خواب تفنگ از دیدگاه امام صادق,تعبیر خواب تفنگ و شمشیر,تعبیر خواب سلاح جنگی,تعبیر خواب سلاح امام صادق,تعبیر خواب سلاح سرد,تعبیر خواب سلاح در دست,تعبیر خواب فشنگ اسلحه,تعبیر خواب فشنگ و تفنگ,تعبیر خواب فشنگ و اسلحه,تعبیر خواب تفنگ بدون فشنگ,تعبیر خواب تفنگ و فشنگ چیست

تعبیر خواب اسلحه و تفنگ و تیراندازی با تفنگ و شنیدن صدای اسلحه در خواب

تعبیر خواب اسلحه گرم و سرد,تعبیر خواب خریدن تفنگ و اسلحه,تعبیر خواب پیدا کردن تفنگ و اسلحه,تعبیر خواب تیر انداختن با اسلحه و سلاح,تعبیر خواب تیر و فشنگ اسلحه و تفنگ,تعبیر خواب کشتن انسان و حیوان با اسلحه و تفنگ

تعبیر خواب اسلحه و تفنگ و تیراندازی با تفنگ و شنیدن صدای اسلحه در خواب

دیدن هر گونه سلاح مانند تفنگ، کلت، هفت تیر و … در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمایانگر اعتماد به نفس در دفاع از خود در برابر انتقادات دیگران است. ترس‌ها و اضطراب‌ها، رفتارهایی که از آن‌ها به عنوان سپر دفاعی در برابر عواطف یا ادراک و وقوف خود استفاده می کنیم

(مثلا مردی ممکن است درباره پیر شدن احساس افسردگی کندو از خود در برابر این احساس افسردگی با افکار مثبت دفاع کند) همگی به صورت رویایی شامل اسلحه دیده می‌شوند. تعبیر سلاح، قوت و بزرگی و توانایی و اقتدار می‌باشد.

تعبیر خواب اسلحه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است.

اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.

برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید.

تعبیر خواب اسلحه (تفنگ) از دیدگاه لیلا برایت

دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است دایما سعی دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازی با تفنگ در خواب، نشانه‌ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت شما می‌گردد.

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى شوید.

تعبیر خواب اسلحه(تفنگ) از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن اسلحه در خواب ، نشانه رنج و اندوه است.
شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است.
اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.
دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.
تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می‌شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می‌گردد.

تعبیر خواب اسلحه در کتاب سرزمین رویاها

خواب اسلحه گرم : ۱- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما ۲- مشاجره
یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید.
یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند.
شما مسلح به تعدادی رولور هستید: یک فرصت مناسب
دیگران رولور دارند: نگرانیها بر طرف می شوند
تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان
اسلحه گرم حمل می کنید: یک محکمه در پیش داری .
اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید.

تعبیر خواب اسلحه(تفنگ) در کتاب جامع تعبیرخواب

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد و یا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

اگر گلوله‌ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 6 =