تعبیر خواب آتش سوزی در خانه – تعبیر دیدن آتش گرفتن جایی در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب آتش سوزی در خانه – تعبیر دیدن آتش گرفتن جایی در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب آتش سوزی و آتش گرفتن و شعله های آتش و آتش گرفتن اجناس و کالاهای مغازه و آتش سوزی و سوختن همه چیز هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب آتش سوزی را قرار دادیم …

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه - تعبیر دیدن آتش گرفتن جایی در خواب

معنی و مفهوم آتش سوزی در خواب,تعبیر خواب آتش گرفتن خانه,تعبیر خواب خاموش کردن آتش سوزی,تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل و باغ و مزرعه

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه – تعبیر دیدن آتش گرفتن جایی در خواب

آتش نمادی از احساساتی همچون شور زندگی و آزردگی و سرخوردگی است و شعله‌های آتش در آسمان نشانی از تحولات عظیم در دیدگاه‌ها و پای گذاشتن به مرحله بعدی بلوغ روان است.

تعبیر خواب آتش سوزی

بیتون مى‌گوید:

اگر در خواب دیدید که جایى آتش گرفته و کسى نسوخته نشانه‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه

دانیال نبی:

اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

یوسف پیامبر:

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب شهید شدن و شهید گمنام و دیدن خانواده شهید در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *