ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق

ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق

ابطال طلسم تباین و تفریق - روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق
ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق

در این پست از سایت ملکوتیها ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق را قرار داده ایم.عده ای از افراد با استفاده و کمک از شیطان و همراهان وی اقدام به سحر و طلسم افراد و بستگی و گره انداختن در زندگی افراد می کنند که در این مورد باید توسط استاد عامل رحمانی باطل گردد تا فرد بتواند به زندگی عادی بازگردد.

ابطال طلسم تباین و تفریق - روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق
ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق

ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق,ابطال طلسم,ابطال طلسم بخت,ابطال طلسم با ادرار,ابطال طلسم جدایی,ابطال طلسم,ابطال طلسم بستن بخت,ابطال طلسم و جادو,ابطال طلسم جدایی,ابطال طلسم چشم زخم,ابطال طلسم با سرکه,ابطال طلسم با ادرار,ابطال طلسم دل سیاهی,ابطال طلسم

ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق

علاج سحر تفریق در دو مرحله صورت میگیرد، که لازم میدانم در این بخش، مرحله ی اول را که بی نهایت مهم و ضروری است خدمت شما عزیزان پیشکش کنم:

در مرحله ی نخست، این سیزده مورد خیلی مهم را بایستی به درجه ی اکمال برسانیم، ورنه، ممکن نیست به مرحله ی بعدی اقدام کنیم.

عملکرد وجب به وجبِ مرحله ی نخست برای نتیجه ی مثبتِ علاج و باطل کردن سحر، و جلوگیری از بازگشتِ دوباره ی جنِ شریر در خانه و جسم بیمار و مسحور، بی نهایت مهم است.

۱- نخست از همه، بیمار عقیده اش را به خالقش خالص سازد. از عقاید بی بنیاد، خرافات، شرکیات دوری کند.

مریض و یا مسحور باید این را بداند که مرض و شفا، همه از جانب الله تعالی است.

مسحور بر این عقیده باشد که شخصی که او را رقیه میکند، نه شفائی به دست اوست و نه هم بدون اذنِ الله تعالی به او فایده و یا زیان و ضرری رسانده میتواند.

راقی، فقط سببی برای باطل کردن سحر، و آوردن نظم اسلامی در خانواده و بیمار است.

بیشتر بخوانید  دعای بخت گشایی و ازدواج - دعای ازدواج مجرب - دعای گشایش بخت

۲- مسحور و یا بیمار بایستی بابسم الله وضو بگیرد، و ازاعماق قلبش در مقابل کمی ها و کاستی هایش از بارگاه خالق منان طلب استغفار کند، و سپس برای رهائی از سحر و یا بیماری دعای خیر کند.

سپس با خالقش وعده کند که در عباداتش پابندی نشان داده، ایمانش را از شر نفس و شیاطین محافظت میکند.

۳-  در قدم بعدی، راقی و یا کسی که رقیه میکند، باید از محل بود وباش مسحور تفتیش جدی به عمل آوَرَد.

راقی باید اسباب دخولِ ملائکه را در آن خانه فراهم سازد تا ملائک و فرشتگان برای حفظ و نگهبانی اعضای خانواده، در آن خانه داخل شوند.

در خانه ای که سگ، تصاویر، مجسمه ها، آلات و اسباب موسیقی و لهو و لعب باشند، اصلاً ملائک محافظ، که از انسانها مراقبت میکنند، داخل نمیشوند.

همچنان ملائک از زنان و دختران نوجوانی که چادر نمیپوشند حیأ میکنند، و بخاطر رعایتِ حیأ در آن خانه داخل نمیشوند.

پس، چنین خانه ای که زنان، و دخترکانِ نوجوان حجاب و چادر نمیپوشند، از محافظتِ فرشتگان محروم اند، و در آن خانه هر نوع جنیات شریر به آسانی داخل شده، بدون هیچ نوع مقاومت و ترسی به اعمال شریر شان میپردازند.

حتی، در چنین خانه هائی،  جنیات شریر، ضرورت به احضار بخاطر سحر و جاو ندارند. بلکه جنیاتِ شریر و شیاطین بدون سحر و جادو، و بدون کدام ممانعتی در چنین خانه ای داخل شده، تمام اعضای خانواده را مس و اغوای میکنند.

این نکته خیلی مهم است، چون بعضی ها چنین میپندارند که سحر شده اند، در حالیکه عدم رعایت حجاب و موجودیت منکرات و عمل به منکرات در آن خانه، جنیات را با خوشحالی در آنجا استقبال نموده، با دخول جنیات شریر، شهوات، خواب های شهوانی، علاقه ی زیاد به

موسیقیو منکرات در افکار اعضای آن خانواده، نقش میبندد.

۴- راقی با کمک مسحور و یا مریض تمام تصاویر، مجسمه ها، بت ها، شکل های مختلف انسانها و حیوانات و بقیه اشیائی که باعث منع دخول ملائکه ی محافظ در آن خانه میشود، را از آن خانه بردارد.

بیشتر بخوانید  جادوی سیاه چیست؟ - باطل کردن طلسم جادوی سیاه

حتی، تصاویر فامیلی، تصاویر عروس و غیره را که بعضی مردم آن را نزد عکاس چاپ کرده در روی دیوار های شان نصب میکنند.

۵- اکثریت جنیات شریر و مشرک به بت ها و تندیس هائی که بشکل خدایان باطل شان است،سجده میکنند.

بعضی اسباب بازی و بازیچه ی اطفال مانند گُدی هائی که صورت های قبیح، حیوانات و چهره های شبیه به بت های هندو ها و بت پرستان را دارد، و نیز در آن تصاویر حیوانات و یک مجسمه ی حیوانات است، باعث حضور جنیات در خانه ها میشوند.

این حقیقت را اکثریت نمیدانند، و به آن بی اعتنأ اند، در حالیکه، اینها میتوانند شیاطین را درخانه های تان پذیرائی کنند.

تمام بازیچه های اطفالی را که چنین صورت هائی مشابه به بت ها، اصنام، و حیواناتی از قبیل سگ، خرس، گرگ، و….. غیره دارند، بایستی از خانه دور کرد.

۶- به تمام دخترکان نوجوان، و بقیه زنان در آن خانه توصیه کند تا بدون چادر و حجاب در خانه گشت و گذار نکنند، چون ملائکِ محافظ از سر های برهنه حیأ میکنند و داخل آن خانه یا اطاق نمیشوند.

۷- راقی و مسحور باید خانه را زیر و زبر کنند تا تمام تعویذات، طومار ها، و،حتی بعضی جنتری ها، جای نماز ها، چادر هائی را ساحران استفاده میکنند که در آن اشکال هندسی، رموز ها، شکلک ها، ارقام و کود هائی برای فراخواندن جنیات شریر درج است، را از خانه دور کرده، طومار ها، بند ها و تعویذ ها را باطل کنند.

۸- هر منکراتی که از قبیل کست ها و سی دی های موسیقی، ویا آلات موسیقی، فلم های منکر، ویاوسایل منکر دیگر از قبیل سگرت، نصوار، قیلون، و…. غیره در آن خانه باشد، باید از خانه بیرون و باطل شود، و رنه شیاطین دوباره به آن خانه بر میگردند.

بیشتر بخوانید  دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب) , دعای بخت گشایی مجرب

۹- اگر بیمار یا مسحور (زن) باشد، بایستی حجاب کامل و یک چادر بزرگ را در بالای حجاب بپوشد و روبه قبله در مقابل راقی با حجاب و پرده ی کامل بنشیند.

۱۰- اگر بیمار یا مسحور، حجاب را در زندگی مراعات نمیکند، مو ها پاهایش را مانند غیر مسلمانان برهنه میکند، و ناخن هایش را مانند غیر مسلمانان میگذارد، راقی نباید چنین کسی را رقیه کند، چون نتیجه ای نمیدهد.

۱۱- اگر بیمار زن باشد، راقی نباید بدون موجودیت محرمش اورا رقیه کند.

۱۲- اگر مسحور و یا بیمار زن باشد، بدون محرمش کسی دیگری در آنجا نباید حضور داشته باشد.

۱۳- راقی و مسحور، هر دو با لفظ:

«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ»

رقیه را آغاز کنند.

مرحله ی بعدی رقیه را در بخش بعدی، ان شاء الله، فجر فردا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم.

بخاطر داشته باشید که بدون مراعات قوانین مرحله ی اول که حاوی موارد فوق است، رقیه نتیجه ای نخواهد داد، و حتی جنی که در وجود مسحور و بیمار است، زیگنال خاصی را به جنیاتِ اطرافش چی در خانه و حویلی باشند، و یا در بیرون، روانه کرده، از آنها طلب کمک و استعانت میکند.

در آنصورت، کار دشوار شده، لشکر بزرگی از جنیات در داخل خانه ی مسحور شده، زندگی را دشوار میسازند.

رعایت آداب، اخلاق، حجاب، حیأ و دفع منکرات از خانه بی نهایت مهم است، و این مورد را بایستی جدی گرفت و تمام منکرات و اسباب پذیرائی و احضار جنیات را باید هرچی زود تر از خانه برداشت.

 

ابطال طلسم تباین و تفریق – روش های درمان و باطل کردن سحر تفریق,ابطال طلسم,ابطال طلسم بخت,ابطال طلسم با ادرار,ابطال طلسم جدایی,ابطال طلسم,ابطال طلسم بستن بخت,ابطال طلسم و جادو,ابطال طلسم جدایی,ابطال طلسم چشم زخم,ابطال طلسم با سرکه,ابطال طلسم با ادرار,ابطال طلسم دل سیاهی,ابطال طلسم

 

برگرفته از سایت دعایاب مرجع ادعیه و اذکار قرآنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.