بایگانی برچسب ها: دعای گشایش کار صوتی

دعای کارگشایی قوی و فوری برای گشایش در مشکلات و گرفتاری ها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای کارگشایی قوی و فوری برای گشایش در مشکلات و گرفتاری ها را قرار دادیم . دعای سریع الاجابه و مجرب کارگشایی برای گشوده شدن کارها و باز شدن گره از مشکلات و سختی ها و گرفتاری های زندگی . دعای زیر از دعاهای کارگشایی قوی …

بیشتر بخوانید »

ذکر کارگشایی قوی برای گشایش گرفتاری و نجات از بن بست های زندگی

ذکر کارگشایی قوی برای گشایش گرفتاری و نجات از بن بست های زندگی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر کارگشایی قوی برای گشایش گرفتاری و نجات از بن بست های زندگی را قرار دادیم . ذکر زیر از ذکرهای سریع الاجابه و مجرب برای رهایی و نجات از بن بست های زندگی و کسب و کار و گشایش در سختی ها و مشکلات و …

بیشتر بخوانید »

دعای طلب حاجت و گشایش کار و رهایی و آزاد شدن از زندان

دعای طلب حاجت و گشایش کار و رهایی و آزاد شدن از زندان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای طلب حاجت و گشایش کار و رهایی و آزاد شدن از زندان را قرار دادیم . دعای سریع الاجابه و مجرب برای گشایش در کار و برآورده شدن هر حاجت و خواسته از جمله برای زندانیان و اسیران جهت رهایی و آزادی از زندان و …

بیشتر بخوانید »

دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری

دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای دفع بلاهای سخت و دشمن و گشایش در سختی و گرفتاری را قرار دادیم . دعای هفتم صحیفه سجادیه از دعاهای پرفضیلت و عظیم الشان می باشد که خواص و فوائد فروانی دارد . از جمله خواص خواندن این دعا می توان به ایمن ماندن …

بیشتر بخوانید »

ذکر مجرب کارگشایی و گره گشایی از کارها و مشکلات و گرفتاری

ذکر مجرب کارگشایی و گره گشایی از کارها و مشکلات و گرفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر مجرب کارگشایی و گره گشایی از کارها و مشکلات و گرفتاری را قرار دادیم . ذکر زیر از ذکرهای بسیار قوی و مجرب برای مشکل گشایی و گره گشایی از کارها و مشکلات می باشد . ذکر یا جواد الائمه را به تعداد 360 بار …

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل مجرب کارگشایی و گشایش گرفتاری و مشکلات زندگی

دستورالعمل مجرب کارگشایی و گشایش گرفتاری و مشکلات زندگی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دستورالعمل مجرب کارگشایی و گشایش گرفتاری و مشکلات زندگی را قرار دادیم . ذکر و دعای مجرب و دستورالعمل قرآنی برای گشایش کارها و مشکل گشایی و برطرف شدن تمام گرفتاری ها و سختی های زندگی . مجموعه ای از آیات و سوره های قرآنی و …

بیشتر بخوانید »

دستورات گشایش کار و دفع سحر و طلسم و رفع مشکلات و گرفتاری

دستورات گشایش کار و دفع سحر و طلسم و رفع مشکلات و گرفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دستورات گشایش کار و دفع سحر و طلسم و رفع مشکلات و گرفتاری را قرار دادیم . ذکر و دعای مجرب و دستورات قرآنی سریع الاجابه برای برآورده شدن حاجت و خواسته ها و در امان ماندن و حفظ از سحر و جادو و دفع شر …

بیشتر بخوانید »

دعای سریع الاجابه گشایش کار و گشایش در حاجت و گشایش مشکلات

دعای سریع الاجابه گشایش کار و گشایش در حاجت و گشایش مشکلات

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای سریع الاجابه گشایش کار و گشایش در حاجت و گشایش مشکلات را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سریع الاجابه برای گشایش در سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها و گشایش در حاجات و خواسته ها و گشایش …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب گشایش و رفع مشکلات و رفع بدهکاری و پرداخت قرض

دعای مجرب گشایش و رفع مشکلات و رفع بدهکاری و پرداخت قرض

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com دعای مجرب گشایش و رفع مشکلات و رفع بدهکاری و پرداخت قرض را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سریع الاجابه برای گرفتن مال قرض داده شده از دیگران و پرداخت قرض و بدهی و طلب دیگران و گشایش در کارها …

بیشتر بخوانید »

خواص آیه الکرسی برای گشایش درهای بسته و رفع بیماری و گرفتاری

خواص آیه الکرسی برای گشایش درهای بسته و رفع بیماری و گرفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com خواص آیه الکرسی برای گشایش درهای بسته و رفع بیماری و گرفتاری را قرار دادیم . یکی دیگر از خواص و فوائد دعای عظیم الشان آیه الکرسی از بین رفتن هرگونه مشکلات و گرفتاری ها از قبیل بیماری و گره در کارها و باز شدن بخت …

بیشتر بخوانید »

ذکر اسم اعظم یا خالق برای گشایش و آسان شدن کار و شاد شدن دل

ذکر اسم اعظم یا خالق برای گشایش و آسان شدن کار و شاد شدن دل

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com ذکر اسم اعظم یا خالق برای گشایش و آسان شدن کار و شاد شدن دل را قرار دادیم . اسم مبارک یا خالق یکی دیگر از اسم های اعظم و صفات زیبای خداوند می باشد . برای آسان شدن کارهای سخت و مشکل و گشایش در …

بیشتر بخوانید »

دعای چهل کلید برای باز شدن بخت و گشایش کار و رفع بستگی و محبت

دعای چهل کلید برای باز شدن بخت و گشایش کار و رفع بستگی و محبت

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com دعای چهل کلید برای باز شدن بخت و گشایش کار و رفع بستگی و محبت را قرار دادیم . دعای عظیم الشان چهل کلید از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای بخت گشایی و کارگشایی و رفع بستگی در کارها و زندگی و دفع و باطل …

بیشتر بخوانید »