بایگانی برچسب ها: دعای جلب محبت شوهر

دعای سوسن مرجانه برای جلب مهر و محبت و بیقراری معشوق

دعای سوسن مرجانه برای جلب مهر و محبت و بیقراری معشوق

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای سوسن مرجانه برای جلب مهر و محبت و بیقراری معشوق را قرار دادیم . طلسم و دعای سوسن مرجانه برای جلب مهر و محبت و جلب نظر و بیقرار کردن شخص مورد نظر بسیار موثر و مفید می باشد . دعای سوسن مرجانه نی …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب تسخیر زن سرکش و مطیع و رام کردن زن نافرمان

دعای مجرب تسخیر زن سرکش و مطیع و رام کردن زن نافرمان

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com دعای مجرب تسخیر زن سرکش و مطیع و رام کردن زن نافرمان را قرار دادیم . ذکر و دعای بسیار قوی و تضمینی و مجرب برای تسخیر و مطیع کردن زن سرکش و نافرمان و رام شدن زن بد اخلاق .

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای جلب محبت جمیع خلایق و جذب و تسخیر قلب دیگران

ذکر و دعای جلب محبت جمیع خلایق و جذب و تسخیر قلب دیگران

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com ذکر و دعای جلب محبت جمیع خلایق و جذب و تسخیر قلب دیگران را قرار دادیم . برای تسخیر و مطیع کردن دیگران و جذب قلوب جمیع خلایق و انداختن مهر و محبت خود در دل معشوق و جلب مهر و محبت و عشق …

بیشتر بخوانید »

دعای بیقرار کردن شخص از عشق و محبت و افزایش مهر و محبت

دعای بیقرار کردن شخص از عشق و محبت و افزایش مهر و محبت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای بیقرار کردن شخص از عشق و محبت و افزایش مهر و محبت را قرار دادیم . ذکر و دعا و آیه قرآنی مجرب و تضمینی برای زیاد شدن مهر و محبت میان دو نفر و جلب مهر و محبت و حرف شنوی همسر یا …

بیشتر بخوانید »

دعای جلب محبت و زبانبند فرد – دعای مهر و محبت و بیقراری معشوق

دعای جلب محبت و زبانبند فرد - دعای مهر و محبت و بیقراری معشوق

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای جلب محبت و زبانبند فرد – دعای مهر و محبت و بیقراری معشوق را قرار دادیم . ذکر و دعای قوی و مجرب برای جلب مهر و محبت معشوق و احضار معشوق از راه دور و افزایش مهر و محبت و تسخیر قلب معشوق …

بیشتر بخوانید »

دعای تسخیر قلوب و افزایش محبت خلایق معروف به دعای زلیخا

دعای تسخیر قلوب و افزایش محبت خلایق معروف به دعای زلیخا

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای تسخیر قلوب و افزایش محبت خلایق معروف به دعای زلیخا را قرار دادیم . دعای زلیخا از دعاهای قوی و مجرب برای جلب مهر و محبت جمیغ خلایق و جلب محبت معشوق و افزایش مهر و محبت و عشق و علاقه بین دو نفر …

بیشتر بخوانید »

دعای افزایش مهر و محبت فوری و محبوب قلوب جمیع خلایق شدن

دعای افزایش مهر و محبت فوری و محبوب قلوب جمیع خلایق شدن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای افزایش مهر و محبت فوری و محبوب قلوب جمیع خلایق شدن را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای زیاد شدن مهر و محبت و جذب و جلب مهر و محبت جمیع خلایق و محبوب شدن در دل معشوق و …

بیشتر بخوانید »

دعای جلب مهر و محبت قوی – دعای عشق فوری و علاقه شدید

دعای جلب مهر و محبت قوی - دعای عشق فوری و علاقه شدید

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای جلب مهر و محبت قوی – دعای عشق فوری و علاقه شدید را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای جلب مهر و محبت و علاقه شدید همسر و شوهر می باشد . برای جلب محبت و علاقه شوهر می …

بیشتر بخوانید »

دعای جلب نظر و محبت قوی برای افزایش مهر و محبت زن و شوهر

دعای جلب نظر و محبت قوی برای افزایش مهر و محبت زن و شوهر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای جلب نظر و محبت قوی برای افزایش مهر و محبت زن و شوهر را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای افزایش مهر و محبت میان دو نفر و جلب مهر و محبت و نظر زن و شوهر می باشد …

بیشتر بخوانید »

سوره مجرب برای جلب محبت و دوستی دیگران و رفع فقر و تنگدستی

سوره مجرب برای جلب محبت و دوستی دیگران و رفع فقر و تنگدستی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com سوره مجرب برای جلب محبت و دوستی دیگران و رفع فقر و تنگدستی را قرار دادیم . سوره مبارکه طه از جمله سوره های قرآنی است که آثار و برکات بیشماری دارد . برای جلب مهر و محبت و عشق جمیع خلایق و تسخیر دیگران …

بیشتر بخوانید »

دعای مهر و محبت همسر – دعای محبوبیت فوری

دعای مهر محبت مجرب , دعای مهرمحبت زن و شوهر , دعای مهرمحبت همسر

دعای مهر و محبت همسر – دعای محبوبیت فوری دعای مهر و محبت و آشتی زن و شوهر صرفا در امر حلال استفاده شود. برای آشتی زن و شوهر و یا آشتی و محبت میان دو نفر ، دعای شریف ذیل را ۴۴۴ مرتبه بر قطعه ای از نبات یا شیرینی بخواند و آنرا به فرد مورد نظر بخوراند. میان …

بیشتر بخوانید »

دعای محبت آسان – محبت و محبوبیت بین دو نفر

دعای محبت آسان – محبت و محبوبیت بین دو نفر , دعای محبت شدید , دعای محبت سریع الاجابه , دعای محبت بسیار قوی , دعا برای بهبود رابطه همسر , دعای مهر محبت قوی , دعای مهر محبت مجرب , دعای مهرمحبت زن و شوهر , دعای مهرمحبت همسر

دعای محبت آسان – محبت و محبوبیت بین دو نفر بعد از نماز صبح ، چند غنچه گل تازه بگیرد و بر آنها بیست و یک مرتبه سوره مبارکه لِایلاف القریش را بخواند و دم کند (به غنچه ها بدمد) سپس غنچه ها را به فرد مورد نظر بدهد یا برایش بفرستد. به مجرد بو کشیدن توسط مطلوب ، در …

بیشتر بخوانید »