سبک زندگی

بیداری روح – الوهیت درون انسان چیست ؟ و چه معنایی دارد؟

بیداری روح - الوهیت درون انسان چیست ؟ و چه معنایی دارد؟

بیداری روح – الوهیت درون انسان چیست ؟ و چه معنایی دارد؟ دراین پست از سایت ملکوتیها بیداری روح – الوهیت درون انسا چیست؟ و چه معنایی دارد؟ را قرار داده ایم.الوهیت ،خدای درون،روح و وجود حقیقی و خویش هر انسانی است.همان نیروی یگانه و عشق ازلی و ابدی برای اینکه بتوانیم ذات الهی را بهتر بشناسیم.تا در هنگام وصل …

بیشتر بخوانید »