کسب و کار

طلسم کاریابی,طلسم پیدا کردن شغل مناسب

طلسم کاریابی,طلسم پیدا کردن شغل مناسب

طلسم کاریابی,طلسم پیدا کردن شغل مناسب   در این پست از سایت ملکوتیها طلسم کاریابی,طلسم پیدا کردن شغل مناسب را قرار داده ایم.اگر شخصی شغل مناسب نداشته باشد و جویای شغل و کار مناسبی است از دستور العمل های مجرب و بارها آزموده شده زیر استفاده کند.برای بهبود شرایط اقتصادی و جابجایی محل کار خود طلسم مجرب کاریابی را قرار …

بیشتر بخوانید »

ذکر و آیه برکت در جنس و کالا و افزایش فروش جنس و متاع مغازه

ذکر و آیه برکت در جنس و کالا و افزایش فروش جنس و متاع مغازه

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com ذکر و آیه برکت در جنس و کالا و افزایش فروش جنس و متاع مغازه را قرار دادیم . برای زیاد شدن مشتری در مغازه و فروش فوری و تضمینی جنس و کالا و متاع در محل کسب و کار و مغازه و زیاد شدن …

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای جلب رزق و روزی و فروش ملک و کالا و رونق کاسبی

ذکر و دعای جلب رزق و روزی و فروش ملک و کالا و رونق کاسبی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com ذکر و دعای جلب رزق و روزی و فروش ملک و کالا و رونق کاسبی را قرار دادیم . ذکر و دعای بسیار قوی و مجرب برای افزایش خیر و برکت در مغازه و دکان و گشایش و وسعت در رزق و روزی و فروش …

بیشتر بخوانید »

ذکر مجرب رسیدن به عزت و دولت و ثروت و حفظ موقعیت و پیشرفت در شغل

ذکر مجرب رسیدن به عزت و دولت و ثروت و حفظ موقعیت و پیشرفت در شغل

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com ذکر مجرب رسیدن به عزت و دولت و ثروت و حفظ موقعیت و پیشرفت در شغل را قرار دادیم . ذکر زیر از ذکرهای بسیار قوی و مجرب برای رسیدن به عزت و سربلندی و کسب ثروت فراوان و گشایش در کار و شغل …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب طلب فرزند و طلب مال و ثروت و طلب خیر دنیا و آخرت

دعای مجرب طلب فرزند و طلب مال و ثروت و طلب خیر دنیا و آخرت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای مجرب طلب فرزند و طلب مال و ثروت و طلب خیر دنیا و آخرت را برای شما عزیزان قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و تضمینی برای درخواست رزق و روزی و مال و ثروت و فرزند می باشد که از …

بیشتر بخوانید »

دعای کارگشایی و گره گشایی از مشکلات و کارها

دعای کارگشایی و گره گشایی از مشکلات و کارها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای کارگشایی و گره گشایی از مشکلات و کارها را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . ذکر و دعای قوی و تضمینی و سریع الاجابه برای گشایش کار و رفع مشکلات . این دعا دارای آثار شگفت انگیزی در زمینه کارگشایی و باز شدن …

بیشتر بخوانید »

دعا برای گشایش کار جوانان – دعای کارگشایی مجرب و قوی

دعا برای گشایش کار جوانان - دعای کارگشایی مجرب و قوی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعا برای گشایش کار جوانان – دعای کارگشایی مجرب و قوی را برای شما عزیزان قرار دادیم . ذکر و دعای قوی و تضمینی و توصیه شده برای گشایش فوری کارها و امورات سخت و دشوار زندگی و و بهتر شدن کسب و کار . …

بیشتر بخوانید »

دستور مجرب رهایی از فقر و نیازمندی و غنی شدن و بی نیازی

دستور مجرب رهایی از فقر و نیازمندی و غنی شدن و بی نیازی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دستور مجرب رهایی از فقر و نیازمندی و غنی شدن و بی نیازی را برای شما عزیزان قرار دادیم . دستورالعمل بسیار مجرب و قوی و تضمینی از امام صادق (ع) برای رهایی و نجات از فقر و نیازمندی و بدبختی و رسیدن به توانگری …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب فروش زمین و باغ و ملک و منزل مسکونی تضمینی

دعای مجرب فروش زمین و باغ و ملک و منزل مسکونی تضمینی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای مجرب فروش زمین و باغ و ملک و منزل مسکونی تضمینی را برای شما عزیزان قرار دادیم . دستورالعمل و دعایی که در این پست از سایت ملکوتی ها قرار دادیم از بهترین دعاها و دستورات قرآنی برای فروش فوری و سریع هرگونه باغ …

بیشتر بخوانید »

بهترین دعای افزایش رزق و روزی و ثروتمند شدن

بهترین دعای افزایش رزق و روزی و ثروتمند شدن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com بهترین دعای افزایش رزق و روزی و ثروتمند شدن را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . دعایی که در این پست از سایت ملکوتی ها قرار دادیم . از دعاهای قوی و مجرب و تضمینی برای زیاد شدن رزق و روزی و رسیدن به …

بیشتر بخوانید »

دعای وسعت رزق و افزایش مال و ثروت و گشایش در کار تضمینی

دعای وسعت رزق و افزایش مال و ثروت و گشایش در کار تضمینی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دعای وسعت رزق و افزایش مال و ثروت و گشایش در کار تضمینی را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و تضمینی و مجرب برای گشایش در کارها و زیاد شدن مال و ثروت و دارایی و رفع پریشان …

بیشتر بخوانید »

دستور مجرب کسب ثروت بی‌ حد و حصر (کاملا تضمینی و قطعی)

دستور مجرب کسب ثروت بی‌ حد و حصر (کاملا تضمینی و قطعی)

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com دستور مجرب کسب ثروت بی‌ حد و حصر (کاملا تضمینی و قطعی) را برای شما عزیزان قرار دادیم . این دستورالعمل از دستورات بسیار مجرب و توصیه شدن و تضمینی برای دست یافتن و رسیدن به پول و ثروت بی حد و حصر و پایان …

بیشتر بخوانید »