کارگشایی و اقبال

ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر

ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر را قرار دادیم . مجموعه ای از ذکر و دعا و سوره های قرآنی برای گشایش رزق و روزی و وسعت و افزایش رزق و روزی و به دست آوردن مال و ثروت …

بیشتر بخوانید »

خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی

خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی را قرار دادیم . ذکر صلوات دارای خواص و فضیلت های فراوانی می باشد . از جمله خواص و فوائد گفتن ذکر صلوات می توان به وسعت و گشایش در رزق و روزی و …

بیشتر بخوانید »

نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی

نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی را قرار دادیم . ذکر و دعا و نماز قوی و سریع الاجابه برای پیدا کردن مال و پول گمشده و مفقود شده و پس گرفتن و برگشت اموال و پول دزدیده …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار

دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای وصول طلب و گرفتن طلب و مطالبه طلب از افراد طلبکار و بدهکار می باشد . اگر به شخصی پولی یا مالی قرض …

بیشتر بخوانید »

دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق

دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق را قرار دادیم . اگر کسی حقتان را خورده باشد و یا در جایی حقتان پایمال و زایل شده است و حق خوری اتفاق افتاده است برای گرفتن حق و حقوق می …

بیشتر بخوانید »

دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم

دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم را قرار دادیم . ذکر و دعای قرآنی و مجرب برای گرفتن حق و طلب از شخص ظالم و ستمگر و زورگو . اگر شخص ظالمی حق شما را خورده باشد یا از دادن آن امتنا …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار

دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای گرفتن پول و طلب قرض داده شده به دیگران . اگر به شخصی پول قرض داده اید و از او طلبکار هستید برای …

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای رفع بیکاری و کارگشای قوی و پیدا کردن شغل و کار

ذکر و دعای رفع بیکاری و کارگشای قوی و پیدا کردن شغل و کار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای رفع بیکاری و کارگشای قوی و پیدا کردن شغل و کار را قرار دادیم . برای رهایی و نجات از بیکاری و برطرف شدن بیکاری و یافتن و پیدا کردن شغل و کار خوب و شاغل شدن و گشایش کار فوری و سریع …

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای انتقال و جابجایی خانه و تعویض خانه و اسباب کشی منزل

ذکر و دعای انتقال و جابجایی خانه و تعویض خانه و اسباب کشی منزل

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای انتقال و جابجایی خانه و تعویض خانه و اسباب کشی منزل را قرار دادیم . مجموعه ای از ذکر و دعا و آیات و سوره های قرآنی به هنگام انتقال و جابجایی از یک خانه به خانه ای دیگر و اسباب کشی از …

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای زراعت کاری و کشاورزی و درخت کاری و کاشتن بذر

ذکر و دعای زراعت کاری و کشاورزی و درخت کاری و کاشتن بذر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای زراعت کاری و کشاورزی و درخت کاری و کاشتن بذر را قرار دادیم . ذکر و دعای قرآنی و مجرب برای رونق کشاورزی و افزایش محصولات کشاورزی و زراعت و کشاورزی و کاشتن درخت و بذرر و تخم در زمین و مزرعه کشاورزی …

بیشتر بخوانید »

ذکر و دعای قبولی در دانشگاه و موفقیت در امتحان و کنکور

ذکر و دعای قبولی در دانشگاه و موفقیت در امتحان و کنکور

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای قبولی در دانشگاه و موفقیت در امتحان و کنکور را قرار دادیم . برای موفقیت در امتحانات و آزمون ها و قبول شدن در کنکور و دانشگاه ذکر و دعای زیر بسیار موثر و مجرب می باشد … دعای قبولی در امتحان,دعای قبولی …

بیشتر بخوانید »

ذکر افزایش روزی و وسعت رزق و روزی و گشایش روزی و ثروت

ذکر افزایش روزی و وسعت رزق و روزی و گشایش روزی و ثروت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر افزایش روزی و وسعت رزق و روزی و گشایش روزی و ثروت را قرار دادیم . ذکر انا انزلنا از ذکرهای سریع الاجابه و مجرب برای زیاد شدن رزق و روزی و گشایش رزق و روزی بسته شده و فراخی و فراوانی رزق و روزی …

بیشتر بخوانید »