کارگشایی و اقبال

طلسم محبوب القلوب شدن در میان مردم و کسب عزت و بزرگی و آبرو

طلسم محبوب القلوب شدن در میان مردم و کسب عزت و بزرگی و آبرو

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com طلسم محبوب القلوب شدن در میان مردم و کسب عزت و بزرگی و آبرو را قرار دادیم . طلسم زیر از طلسمات قوی و مجرب برای محبوب قلب جمیع خلایق شدن و افزایش محبوبیت در میان همه مردم و رسیدن به عزت و مقام و بزرگی …

بیشتر بخوانید »

دعای نور برای رسیدن به مقصود و مراد و خواسته و آرزوها

دعای نور برای رسیدن به مقصود و مراد و خواسته و آرزوها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای نور برای رسیدن به مقصود و مراد و خواسته و آرزوها را قرار دادیم . از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای رسیدن به تمام آرزوها و حاجات و خواسته های دنیوی و اخروی دعای نور حضرت علی (ع) می باشد . هر حاجت و …

بیشتر بخوانید »

خواص دعای نور برای رفع فقر و درویشی و رسیدن به توانگری و غنی شدن

خواص دعای نور برای رفع فقر و درویشی و رسیدن به توانگری و غنی شدن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص دعای نور برای رفع فقر و درویشی و رسیدن به توانگری و غنی شدن را قرار دادیم . دعای نور خواص و فضیلت زیادی دارد . یکی دیگر از خواص و فواید مهم خواندن دعای نور حضرت علی می توان به رهایی و نجات از …

بیشتر بخوانید »

خواص دعای نور برای خیر و برکت در خانه و افزایش روزی در خانه

خواص دعای نور برای خیر و برکت در خانه و افزایش روزی در خانه

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص دعای نور برای خیر و برکت در خانه و افزایش روزی در خانه را قرار دادیم . خواندن دعای نور خواص و فواید فراوانی دارد . از جمله خواص ختم دعای نورر می توان به زیاد شدن خیر و برکت در خانه و محل زندگی …

بیشتر بخوانید »

ختم دعای نور برای باز شدن کار بسته و گره گشایی از کارها و مشکلات

ختم دعای نور برای باز شدن کار بسته و گره گشایی از کارها و مشکلات

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ختم دعای نور برای باز شدن کار بسته و گره گشایی از کارها و مشکلات را قرار دادیم . از ختم های سریع الاجابه و مجرب برای کارگشایی و گشایش در کار بسته و گره گشایی از مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها ختم دعای …

بیشتر بخوانید »

دعای عظیم الشان جبرئیل به پیامبر برای حاجت و رفع مشکلات و سختی ها

دعای عظیم الشان جبرئیل به پیامبر برای حاجت و رفع مشکلات و سختی ها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای عظیم الشان جبرئیل به پیامبر برای حاجت و رفع مشکلات و سختی ها را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و پرفضیلت و عظیم الشان از حضرت جبرئیل می باشد که به پیامبر اکرم (ص) توصیه شده است . این دعای عظیم …

بیشتر بخوانید »

خواص دعای سریع الاجابه امام موسی کاظم برای روا شدن فوری حاجت

خواص دعای سریع الاجابه امام موسی کاظم برای روا شدن فوری حاجت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص دعای سریع الاجابه امام موسی کاظم برای روا شدن فوری حاجت را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای عظیم الشان و پرفضیلت از حضرت امام موسی کاظم (ع) برای استجابت دعا و خواسته و برآورده شدن حاجت می باشد . دعای زیر خواص و …

بیشتر بخوانید »

دعای عظیم الشان و سریع الاجابه طلب حاجت و برآورده شدن حاجت

دعای عظیم الشان و سریع الاجابه طلب حاجت و برآورده شدن حاجت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای عظیم الشان و سریع الاجابه طلب حاجت و برآورده شدن حاجت را قرار دادیمم . دعای زیر از دعاهای قوی و سریع الاجابه و عظیم الشان برای استجابت دعا و رسین به خواسته و برآورده شدن تمام حاجت ها و حوائج دنیوی و اخروی می …

بیشتر بخوانید »

دعای سنگین برای گشایش کار فوری برای گشایش در کسب و کار تضمینی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای سنگین برای گشایش کار فوری برای گشایش در کسب و کار تضمینی را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سنگین برای کارگشایی و گره گشایی در مشکل و سختی و گرفتاری و گشایش در کسب و کار و کاسبی و …

بیشتر بخوانید »

دعای سنگین برای شفای مریض و برطرف شدن امراض و بیماری ها

دعای سنگین برای شفای مریض و برطرف شدن امراض و بیماری ها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای سنگین برای شفای مریض و برطرف شدن امراض و بیماری ها را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سنگین برای شفای بیماری ها و مریضی های مختلف می باشد . به جهت شفای بیماری و برطرف شدن مریضی می توان …

بیشتر بخوانید »

دعای سنگین برای جدایی سوزاندنی و جدایی دو نفر از همدیگر

دعای سنگین برای جدایی سوزاندنی و جدایی دو نفر از همدیگر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای سنگین برای جدایی سوزاندنی و جدایی دو نفر از همدیگر را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سنگین سوزاندنی برای طلاق و جدایی زن و شوهر از همدیگر و جدایی دختر و پسر نامحرم و جدایی دو دوست از یکدیگر …

بیشتر بخوانید »

دعای سنگین برای ازدواج و باز شدن بخت بسته و آسان شدن ازدواج

دعای سنگین برای ازدواج و باز شدن بخت بسته و آسان شدن ازدواج

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای سنگین برای ازدواج و باز شدن بخت بسته و آسان شدن ازدواج را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب و سنگین برای بخت گشایی و ازدواج دختران و پسران جوان و مجرد می باشد . به جهت گشایش بخت فوری و …

بیشتر بخوانید »