طلب حاجت

نماز روز یکشنبه برای صالح شدن فرزند و مطیع و سر به راه شدن فرزند

نماز روز یکشنبه برای صالح شدن فرزند و مطیع و سر به راه شدن فرزند

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com نماز روز یکشنبه برای صالح شدن فرزند و مطیع و سر به راه شدن فرزند را قرار دادیم . نماز بسیار مجرب و سریع الاجابه برای مطیع شدن فرزند و سر به راه شدن فرزند و صالح و مومن شدن فرزند که توصیه شده است روز …

بیشتر بخوانید »

دعا برای درس خوان شدن فرزند,طلسم برای باهوش و نابغه شدن فرزند

دعا برای درس خوان شدن فرزند,طلسم برای باهوش و نابغه شدن فرزند

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعا برای درس خوان شدن فرزند,طلسم برای باهوش و نابغه شدن فرزند را قرار دادیم . طلسم و دعای قوی و مجرب قرآنی برای باهوش شدن فرزند و نابغه شدن فرزند و درس خوان شدن فرزند در سایت ملکوتی ها … ,دعای درس خواندن,دعاي درس خواندن,دعای …

بیشتر بخوانید »

دعای یادگیری سریع درس,دعا برای اشتیاق به درس خواندن

دعای یادگیری سریع درس,دعا برای اشتیاق به درس خواندن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای یادگیری سریع درس,دعا برای اشتیاق به درس خواندن را قرار دادیم . دعای سریع الاجابه و مجرب قرآنی برای افزایش میل و علاقه و اشتیاق به درس خواندن و یادگیری سریع و بهتر مطالب درسی و زیاد شدن هوش و حافظه برای درس خواندن و …

بیشتر بخوانید »

بهترین سوره قرآن برای رزق و روزی و گشایش روزی و افزایش روزی

بهترین سوره قرآن برای رزق و روزی و گشایش روزی و افزایش روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com بهترین سوره قرآن برای رزق و روزی و گشایش روزی و افزایش روزی را قرار دادیم . سوره های قرآنی بسیار مجرب و سریع الاجابه برای جلب رزق و روزی و باز شدن درهای بسته رزق و روزی و گشایش و وسعت و زیاد شدن رزق …

بیشتر بخوانید »

هفت سوره قرآن برای حاجت,ختم سریع الاجابه هفت سوره قرآن

هفت سوره قرآن برای حاجت,ختم سریع الاجابه هفت سوره قرآن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com هفت سوره قرآن برای حاجت,ختم سریع الاجابه هفت سوره قرآن را قرار دادیم . از ختم های بسیار مجرب و سریع الاجابه برای حاجت روایی ختم هفت سوره قرانی می باشد . برای هر روز هفته یک سوره مخصوص خوانده می شود . این ختم خواص …

بیشتر بخوانید »

بهترین سوره برای حاجت روایی,سوره های مجرب برای حاجت گرفتن

بهترین سوره برای حاجت روایی,سوره های مجرب برای حاجت گرفتن

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com بهترین سوره برای حاجت روایی,سوره های مجرب برای حاجت گرفتن را قرار دادیم . خواندن سوره های قرانی برای طلب حاجت و رسیدن به حاجات و خواسته ها فوق العاده مجرب است . یکی از سوره های قرانی برای برآورده شدن حاجت ها و خواسته ها …

بیشتر بخوانید »

طریقه ختم 6 روزه سوره شمس برای حاجت روایی و گشایش کار

طریقه ختم 6 روزه سوره شمس برای حاجت روایی و گشایش کار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com طریقه ختم 6 روزه سوره شمس برای حاجت روایی و گشایش کار را قرار دادیم . ختم سوره مبارکه شمس خواص و فضیلت بسیار زیادی دارد . از ختم های سریع الاجابه و مجرب برای روا شدن هر حاجت و خواسته و گشایش در مشکل و …

بیشتر بخوانید »

رسیدن روزی از غیب با سوره شمس,ختم سوره شمس برای رزق و روزی

رسیدن روزی از غیب با سوره شمس,ختم سوره شمس برای رزق و روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com رسیدن روزی از غیب با سوره شمس,ختم سوره شمس برای رزق و روزی را قرار دادیم . از سوره های قرآنی پرفضیلت و سریع الاجابه برای به رسیدن رزق و روزی از غیب سوره مبارکه شمس می باشد . دستورالعمل طریقه ختم سوره شمس برای رسیدن …

بیشتر بخوانید »

ذکر حضرت علی برای حاجت,حاجت روایی از حضرت علی

ذکر حضرت علی برای حاجت,حاجت روایی از حضرت علی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر حضرت علی برای حاجت,حاجت روایی از حضرت علی را قرار دادیم . ذکر بسیار مجرب و سریع الاجابه برای توسل به حضرت علی برای حاجت روایی . از ذکرهای توصیه شده برای حاجت روایی از حضرت علی (ع) ذکر عظیم الشان و پرفضیلت زیر می …

بیشتر بخوانید »

ختم ذکر یا علی برای توسل به امام علی جهت طلب حاجت

ختم ذکر یا علی برای توسل به امام علی جهت طلب حاجت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ختم ذکر یا علی برای توسل به امام علی جهت طلب حاجت را قرار دادیم . از ختم های سریع الاجابه و مجرب برای حاجت گرفتن ختم ذکر یا علی می باشد که برای توسل به حضرت علی (ع) توصیه شده است ذکر یا علی به …

بیشتر بخوانید »

نحوه ختم 12000 یا علی,ذکر یا علی 12000 بار برای حاجت روایی

نحوه ختم 12000 یا علی,ذکر یا علی 12000 بار برای حاجت روایی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com نحوه ختم 12000 یا علی,ذکر یا علی 12000 بار برای حاجت روایی را قرار دادیم . از ختم های بسیار مجرب و سریع الاجابه برای برآورده شدن هر حاجت و خواسته و رفع مشکل و سختی و گرفتاری ختم ذکر یا علی به تعداد 12000 بار …

بیشتر بخوانید »

نماز ده شب حضرت علی برای طلب حاجات و خواسته سریع الاجابه

نماز ده شب حضرت علی برای طلب حاجات و خواسته سریع الاجابه

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com نماز ده شب حضرت علی برای طلب حاجات و خواسته سریع الاجابه را قرار دادیم . از نماز های سریع الاجابه و مجرب برای برآورده شدن حاجت و خواسته فوری و تضمینی نماز ده شب حضرت علی (ع) می باشد که توصیه شده است به روش …

بیشتر بخوانید »